«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Verohallinto : Asiakastutkimukset

15.05.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-010817
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 094-227423
Tarjoukset 20.06.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=233089&tpk=40d0afde-bd4e-4bfe-9ea2-4f753eb7b7c4

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Verohallinto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0245458-3
Postiosoite:Vääksyntie 4, Helsinki
Postinumero:00052
Postitoimipaikka:Vero
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Laura Sui
Sähköpostiosoite:hankinnat@vero.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vero.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=233089&tpk=40d0afde-bd4e-4bfe-9ea2-4f753eb7b7c4
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Asiakastutkimukset
Viitenumero:
VH/973/02.10.01/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Markkina- ja taloustutkimuspalvelut; mielipidetutkimukset ja tilastot. (79300000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on erilaiset henkilö- ja yhteisöasiakkaille kohdistetut asiakastutkimukset. Nyt hankittavat tutkimukset ovat: 1) Suomalainen veromyönteisyys -asennetutkimus 2) Yhteisöasiakkaiden tutkimus 3) Henkilöasiakkaiden asiakastutkimus 4) Tulorekisteri.fi -käytettävyystutkimus 5) Vero.fi -käytettävyystutkimus (optio) 6) Sähköisen asiointipalvelun asiakastyytyväisyystutkimus (optio) 7) Muut asiakastutkimukset

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Verohallinto pyytää tarjousta asiakastutkimuksista. Verohallinto hakee itselleen kumppania, joka tukee Verohallintoa asiakastutkimusten suunnittelussa, toteuttaa asiakastutkimukset sekä analysoi ja raportoi tulokset. Verohallinto tavoittelee kumppanuudella jatkuvuutta tutkimusten tekemiseen ja tukea tutkimus- ja mittaustoiminnan tarkoituksenmukaiseen toteutukseen. Tavoitteena on myös, että Verohallinnolla on ajantasainen kuva erilaisten tutkimusmenetelmien tarjoamista hyödyistä ja niiden mahdollisuuksista tukea verotuksen kehittämistä asiakaslähtöiseksi. Verohallinto toteuttaa asiakastyytyväisyyskyselyjä myös itse esim. mittaamalla asiakkaiden tyytyväisyyttä palveluihin reaaliaikaisesti palautetekstiviesteillä sekä toteuttamalla yksittäisiä kyselyjä suoraan asiakkailleen. Asiakaspalvelutilanteiden laatua arvioidaan myös sisäisesti. Verohallinto ei sitoudu tiettyihin tilausmäärin vaan kuvatut määrät ovat arvio asiakastutkimusten tilausmääristä. Sopimus on määräaikainen ajalla 1.8.2019-31.7.2023. Tutkimukset toteutetaan tietyin väliajoin ennalta määritellyn aikataulun mukaisesti. Verohallinto tulee valitsemaan kilpailutuksen perusteella yhden palveluntuottajan ja yhden varatoimittajan. Hankittava palvelu on kuvattu tarkemmin Liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.8.2019 - 31.7.2023
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Verohallinnolle voi ilmaantua muitakin tutkimustarpeita, jotka kuuluvat tämän sopimuksen piiriin. Tällaisia tutkimuksia voivat olla esimerkiksi laadulliset tutkimukset. Verohallinto varaa option hankkia Vero.fi -käytettävyystutkimuksia ja Sähköisen asiointipalvelun asiakastyytyväisyystutkimuksia tällä sopimuskaudella.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Liitetiedostoissa pakollisiksi merkittyjen vaatimusten täyttäminen sekä ESPD.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
20.6.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:24.6.2019 10:00
Paikka: Verohallinto
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
14.5.2019
«« Takaisin