«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu : Taloushallinnon, henkilöstöhallinnon sekä palkanlaskennan palvelut sisältäen palvelutuotantoon tarvittavat tietojärjestelmät

14.05.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-010808
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 093-225047
Tarjoukset 17.06.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=236892&tpk=ae9d455b-ea2c-429e-95b6-c27b36189e8f

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1474763-1
Postiosoite:PL 33
Postinumero:00521
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kilpailutus@hansel.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.humak.fi
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)https://www.humak.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

toinen osoite:

Virallinen nimi:Hansel Oy
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kilpailutus@hansel.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hansel.fi
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)http://www.hansel.fi
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=236892&tpk=ae9d455b-ea2c-429e-95b6-c27b36189e8f
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Taloushallinnon, henkilöstöhallinnon sekä palkanlaskennan palvelut sisältäen palvelutuotantoon tarvittavat tietojärjestelmät
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Liike-elämän palvelut: laki, markkinointi, neuvonta, työhönotto, painatus ja turvallisuus. (79000000-4)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat taloushallinnon, henkilöstöhallinnon sekä palkanlaskennan palvelut sisältäen palvelutuotantoon tarvittavat tietojärjestelmät palveluna. Hankittavien palveluiden sisältö ja käyttöönotto on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 1. Hankinnan kohteen kuvaus. Lisäksi hankinta sisältää käyttöönottoprojektin, hankinnan kohteena olevien palveluiden ja palvelutuotantoon tarvittavien tietojärjestelmien toimittamisen palveluna sekä palveluiden ja tietojärjestelmien tuki- ja ylläpitopalvelut.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Taloushallinnon palvelut
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Kirjanpito-, tilintarkastus- ja verotuspalvelut. (79200000-6)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Osa-alueessa 1 hankinnan kohteena ovat taloushallinnon palveluiden käyttöönottoprojektin, taloushallinnon palveluiden ja palvelutuotantoon tarvittavien tietojärjestelmien toimittamisen palveluna sekä palveluiden ja tietojärjestelmien tuki- ja ylläpitopalvelut. Taloushallinnon palvelukokonaisuuteen Humak lukee sisältyväksi ns. ulkoisen laskennan operatiiviset palvelut kuten pääkirjanpitopalvelun (mm. viranomais-raportointi, käyttöomaisuuus, tase-erittelyt), maksuliikennepalvelun (mm. maksatus, tiliotteiden käsittely), ostolasku- ja ostoreskontrapalvelun, myynti-lasku- ja myyntireskontrapalvelun (sisältäen perinnän), kirjanpitomateriaalin sähköisen arkistoinnin.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimus on määräaikaisena voimassa neljä (4) vuotta, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Henkilöstöhallinnon sekä palkanlaskennan palvelut
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Henkilöstö- ja palkanlaskentapalvelut. (79631000-6)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Osa-alueen 2 hankinnan kohteena ovat henkilöstöhallinnon sekä palkanlaskennan palveluiden käyttöönottoprojektin, henkilöstöhallinnon sekä palkanlaskennan palveluiden ja palvelutuotantoon tarvittavien tietojärjestelmien toimittamisen palveluna sekä palveluiden ja tietojärjestelmien tuki- ja ylläpitopalvelut. Henkilöstöhallinnon palvelukokonaisuuteen Humak lukee sisältyväksi palkanlas-kenta sekä siihen tarvittava henkilöiden perustietojen ylläpito palkanlaskenta-järjestelmässä, palkkojen maksatus ja palkkalaskelmien lähetys, lomakirjanpito, työajanseuranta sekä viranomaisraportointi. Myös matkahallinnon sekä matka- ja kululaskujärjestelmän tarjoaminen Humakin käyttöön sisältyy palkkahallinnon palvelukokonaisuuteen.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimus on määräaikaisena voimassa neljä (4) vuotta, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Optiona työajanseurantajärjestelmän käyttöönottoprojektin, palvelun ja palvelutuotantoon tarvittavan tietojärjestelmän toimittamisen palveluna sekä palvelun ja tietojärjestelmän tuki- ja ylläpitopalvelut.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Kuvattu ESPD-lomakkeessa.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Kuvattu ESPD-lomakkeessa.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot ilmoitetaan hankinta-asiakirjoissa. Tarjoajan tulee hyväksyä sopimusehdot sellaisenaan, eikä niihin ole sallittu tehdä varaumia tai lisätä tarjoajan omia sopimusehtoja.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 077-171713
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
17.6.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:17.6.2019 12:15
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.3) Lisätiedot:

Hansel Oy toimii kilpailutuksessa konsultatiivisessa roolissa.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
14.5.2019
«« Takaisin