«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Puolustusvoimien logistiikkalaitos : TAKTISET ENSIHOITOTUOTEET

14.05.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-010741
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 093-224289
Tarjoukset 17.06.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=234772&tpk=197c3583-7bfe-4e11-ad79-4b96a9292d5b

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0952029-9
Postiosoite:Hatanpään valtatie 30
Postinumero:33541
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:purchase3.fdflogcom@mil.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.puolustusvoimat.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=234772&tpk=197c3583-7bfe-4e11-ad79-4b96a9292d5b
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisosastot
I.5) Pääasiallinen toimiala
Puolustus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
TAKTISET ENSIHOITOTUOTEET
Viitenumero:
1302/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Farmaseuttiset esineet. (33680000-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinta koskee taktisten ensihoitotuotteiden puitejärjestelyä vuosille 2020 - 2021 sekä hankintaoptiota vuosille 2022-2023. Vuosittaisten kotiinkutsujen arvo on arviolta 300 000 EUR, joka voi ylittyä tai alittua riippuen tuotteiden vuosittaisesta hankintatarpeesta. Ensimmäinen kotiinkutsutilaus vuodelle 2020 tullaan tekemään sopimuksen allekirjoitamisen jälkeen.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1200000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohde on 11 taktisen ensihoitotuotetta: 1. PEITE, PELASTUS-\TSB VIHREÄ/ HOPEA (10350505) 2. HAAVASIDE, SULKEVA, LIIMAUTUVA\ILMARINTA (10426065) 3. HÄTÄILMATIESARJA\KIRURGINEN (10386683) 4. SIDE, ENSI-\ISO VATSANALUEEN (10402153) 5. PUTKI, NENÄ-NIELU-\28FR KK STER (10342874) 6. NEULA, PUNKTIO-, ILMARINTA\2,0X80 MM (10314222) 7. PEITE, PELASTUS-\225X275MM (10066266) 8. PEITE, PELASTUS-\250G LITTEÄ (10436054) 9. LÄMPÖPAKKAUSLIINA\86X122CM (10095389) 10. LÄMPÖPAKKAUS\TAITOS 41X46CM (10095388) 11. HAAVANSULKIJA, ITSETARTTUVA,\ITCLAMP 50 (10379308) Tuotteiden vaatimustenmukaisuuden varmentamiseksi Tarjoajan tulee antaa hankinnan kohteen kriteereissä ja vaatimusmäärittelyssä vaaditut vaatimusten täyttymistä osoittavat tiedot tuotteista, materiaaleista ja tarvikkeista. Tiedot on annettava samassa muodossa ja/tai mittayksikössä kuin vaatimus. Tarjoajan tulee myös liittää tarjoukseensa hankinnan kohteen kriteereissä vaaditut tarjousnäytteet jokaisesta tarjotusta tuotteesta. Tarjotuista tuotteista tulee selkeästi myös ilmoittaa nimi, valmistajan tuotenimi tai/ja tuotenumero, valmistaja ja valmistusmaa. Tarjouksen mukana toimitetut muut dokumentit ja pyydetyt liitteet voivat olla joko suomen- tai englanninkielisiä. Teknisten tietojen mukaanlukien valmistajat on vastattava tarjottuja tuotteita. Tarjousnäytteiden on vastattava vaatimuksia ja niiden on oltava teknisten tietojen mukaisia. Mikäli tarjousnäyte poikkeaa vaaditusta, tulee poikkeamista liittää näytteen mukaan kirjallinen selvitys. Poikkeamat eivät kuitenkaan saa olla sellaisia, että vaatimustenmukaisuuden todentaminen estyy. Tarjous muodostuu Hanki-palveluun jätetystä tarjouksesta ja Puolustusvoimille lähetetyistä tarjousnäytteistä. Näytteet ovat osa tarjousta ja ne on toimitettava annettuun osoitteeseen tarjouksen jättöaikaan mennessä. Näytteet ovat merkittävä selkeästi ja viittaus näytteen numeroon on merkittävä hankinnan kohteen kriteereihin. Tarjousnäytteiden toimittamisesta tarkemmat tiedot ovat tämän tarjouspyynnön kohdassa "Lisätiedot". Tarjouspyynnön vastainen tarjous hylätään. Hankintayksikön erikseen pyydettäessä Tarjoajalla on valmius toimittaa tiedot tarjottavien tuotteiden teknisistä ominaisuuksista (tuotevalmistajan tekninen spesifikaatio) ja laatutodistukset, joiden perusteella voidaan todentaa vaatimustenmukaisuus. Tarjoajan, joka tullaan valitsemaan toimittajaksi, tulee tiedot toimittaa. Tarjousnäytteiden vaatimustenmukaisuus todennetaan visuaallisesti, mittaamalla ja/tai laboratoriossa testaamalla. Mikäli tarjousnäyte ei täytä annettuja vaatimuksia tarjous hylätään. Näin ollen kaikkien tarjousnäytteiden tulee olla vaatimusten mukaisia. Tarjousta tai tarjousnäytteitä ei palauteta.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
1200000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Hankintaan sisältyy optio vuosille 2022-2023. Option viimeinen lunastuspäivä on 30.11.2021.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankintaan sisältyy optio vuosille 2022-2023. Option viimeinen lunastuspäivä on 30.11.2021.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Tarjousnäytteiden pakkaus tulee selkeästi merkitä "TAKTISET ENSIHOITOTUOTTEET, 1302/2019" Tarjousnäytteet tulee lähettää osoitteeseen Järjestelmäkeskus Taina Kattelus PL 69 33541 TAMPERE tai ne voidaan toimittaa (esim. lähetti/kuriiri) osoitteeseen Järjestelmäkeskus Taina Kattelus Sarvijaakonkatu 5 B 33540 Tampere

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely yhden toimijan kanssa

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
17.6.2019 14:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 17.10.2019
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:17.6.2019 15:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutoksenhakumenettelyn määräaikoja koskevat tarkat tiedot ilmoitetaan hankintapäätöksessä.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13.5.2019
«« Takaisin