«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Jyväskylän kaupunki : Tuotannonohjausjärjestelmän päivittäminen

14.05.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-010736
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 093-225490

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Jyväskylän kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0174666-4
Postiosoite:Kilpisenkatu 1
Postinumero:40100
Postitoimipaikka:Jyväskylä
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Mari Sakala
Sähköpostiosoite:hankinnat@jkl.fi
NUTS-koodi:Jyväskylä (K179)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.jyvaskyla.fi/
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Tuotannonohjausjärjestelmän päivittäminen
Viitenumero:
KYKA 238846
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on ateriapalvelujen tuotannonohjausjärjestelmä. Kylän Kattaus -liikelaitoksella on tällä hetkellä käytössä CGI Suomi Oy:n tuotannonohjausjärjestelmä Aromi versio 12. Palveluntuottaja on ilmoittanut lopettaneensa kyseisen version kehitystyön. Aromista on tarjolla seuraava versio 14. Vaihtoehtoina on kartoitettu järjestelmän päivitystä tai uuden järjestelmän hankintaa.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 351914.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Jyväskylän seutu (S131)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Aterioita valmistetaan erikokoisissa ja tuotantotavoiltaan erilaisissa keittiöissä. Järjestelmä toimii monenlaisissa tuotantoympäristöissä, valmistusta, jakelua ja logistiikkaa ohjaamassa. Järjestelmä tukee erilaisia tuotantotapoja. Tuotannonohjausjärjestelmän edellytetään tukevan keskitettyä ruokalista-, tuote- ja konseptisuunnittelua, jossa otetaan huomioon erilaisten asiakasryhmiemme mieltymykset, ravitsemussuositukset ja -määräykset sekä muut erityistarpeet. Järjestelmän tukee asiakasryhmien ravitsemuksellisia erityistarpeita. Järjestelmästä saa ruokalistat ravintosisältötietoineen ja ainesosatietoineen asiakkaille julkaistavaan muotoon sekä sähköisesti että muilla tavoin. Ruokalistalle pystytään määrittelemään erityisruokavalioille korvaavat reseptit tai ruokalajit. Järjestelmällä pystytään käsittelemään erityisruokavaliotietoja keskitetysti. Järjestelmä tunnistaa erityisruokavaliot ja ohjaa ne automaattisesti oikeaan tuotantoon.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): laatu100
Hinta 0
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Sopimuksen tekeminen ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua jäljempänä luetelluissa tapauksissa (täyttäkää liite D1) (suorahankinta)

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 067-157964

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Tuotannonohjausjärjestelmän päivittäminen

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
3.5.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:1
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:CGI Suomi Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0357502-9
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:351914.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13.5.2019

Liite D1 - Julkiset hankinnat (palvelut)

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan mukaisesti (suorahankintaperusteet)

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä: teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen

3. Selitys

Hankintalain (1397/2016) 40 § kohdan 2 mukaan teknisestä ja yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan. Lisäksi hankintayksikön selvityksen mukaan järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole ja kilpailun puuttuminen ei johdu hankinnan keinotekoisesta rajoittamisesta. Kylän Kattaus on tehnyt laajan markkinakartoituksen kahtena eri vuonna. Se on antanut toimittajille mahdollisuuden kertoa omasta valmiudestaan ja tuotannonohjausjärjestelmästään. Kylän Kattaus on aidosti tutkinut omaa toimintaansa ulkopuolisen toimijan Palovoima Oy:n kanssa ja selvittänyt eri vaihtoehtoja avoimesti. Näin ollen hankintayksikkö ei ole rajoittanut keinotekoisesti hankintaa. Hankinnan tavoitteena on tuotannon yksinkertaistaminen ja tehostaminen tuotannonohjausjärjestelmän avulla. Markkinakartoituksen selvityksen perusteella tavoitteen saavuttamiseksi ja riskien hallinnan kannalta ainoa järkevä vaihtoehto on nykyisen tuotannonohjausjärjestelmän päivitys uuteen versioon. Uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto ei ole korvaava ratkaisu siihen sisältyvien merkittävien riskien vuoksi. Lisäksi uuden järjestelmän käyttöönotto vaatii enemmän kehitystyötä kuin nykyisen päivitys uuteen versioon. Kylän Kattaus ei ole halukas käyttämään resurssejaan vaaditussa mittakaavassa uuden tuotannonohjausjärjestelmän kehittämiseen. Kylän Kattauksen nykyinen järjestelmä on Aromi versio 12, jonka päivitysversio 14 vastaa riittävässä määrin hankintayksikön tarpeita. Ainoastaan CGI voi toteuttaa päivityksen, koska yrityksellä on yksinoikeus järjestelmään ja näin ollen muut yritykset eivät voi toteuttaa päivitystä.

«« Takaisin