«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Maahanmuuttovirasto : Sähköinen maatietoportaali

14.05.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-010713
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 093-225493

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Maahanmuuttovirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1019953-5
Postiosoite:PL 10
Postinumero:00086
Postitoimipaikka:Maahanmuuttovirasto
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:migri@migri.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.migri.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Sähköinen maatietoportaali
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on sähköisen maatietopalveluportaalin luominen

Maahanmuuttovirastolle. Maatietopalveluportaali kokoaa yhteen maatietopalvelun kotisivut, lähtömaatietokannan sekä maatietotutkijoiden yhteiset työtilat.Tietokantaan kootaan lähtömaatietoa päätöksenteon ja muiden viranomaisten

tarpeisiin (myöhemmin myös julkiseen käyttöön).

Maatietopalveluportaalissa sisällön haku myös muista valituista tietokannoista on mahdollista rajapintojen kautta. Järjestelmä toimii viestintäkanavana

maatietotutkijoiden ja maatietoa tarvitsevien välillä.

Uudella järjestelmällä korvataan nykyään käytössä oleva järjestelmä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 304300 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Asiakaskohtaisten ohjelmistojen kehittämispalvelut. (72230000-6)
Verkko-, Internet- ja intranetohjelmatuotteet. (48200000-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Uusi sähköinen maatietopalvelu- järjestelmä on osa Tilaajan Älykäs Digitaalinen Virasto (ÄDV) -hanketta.

Järjestelmää tullaan hyödyntämään ja käyttämään seuraaviin tarkoituksiin.

• Laadukkaan, luotettavan ja ajantasaisen lähtömaatiedon (Country of Origin Information/ COI) sähköinen jakelukanava.

• Lähtömaatiedon tuottaminen päätöksenteon tueksi turvapaikka-, maahanmuutto- ja kansalaisuusyksiköiden asioissa sekä muille relevanteille viranomaisille ja sidosryhmille.

• Maatietopalveluiden tuottaminen tilaajan muihin tarpeisiin sekä kansallisille ja kansainvälisille viranomaisille, sidosryhmille ja järjestöille.

• Tilaajan yhteydenpito ja yhteistyö asiakkaiden kanssa, erityisesti tilaajan oman organisaation sisällä. Kommunikoinnin monipuolistaminen ja aktivoiminen yhteisten työryhmätilojen avulla. Kyselysovelluksen kehittäminen mahdollistaa aktiivisen sähköisen keskusteluyhteyden asiakkaan kanssa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Dokumentit (Ratkaisukuvaus ja konversio- / migraatiosuunnitelma ja kehittävän ylläpidon suunnitelma)20
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Tarjoajan referenssit15
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Projektitiimin osaaminen/kokemus15
Hinta 50
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tilaaja varaa myöhemmin oikeuden tilata seuraavia lisäpalveluita ja järjestelmäkehitystä kilpailutuksessa valitulta toimittajalta.

• Mahdollisuus rakentaa liittymä COI -portaaliin nykyaikaisemmalla liittymäratkaisulla EASON liittymävalmiuden kehittymisen myötä.

• Tiedonvaihtoliittymän rakentaminen tilaajan UMA asiankäsittelyjärjestelmään.

• Järjestelmän avaaminen laajemmalle käyttäjäkunnalle (internet), jolloin suorituskykyvaatimukset ovat suuremmat.

• Järjestelmän käyttäminen mobiiliratkaisuna esimerkiksi mobiililaitteen selaimessa.

• Liittymien rakentaminen muihin, Tilaajan toiminnan kannalta keskeisiin, tietojärjestelmiin.

• Järjestelmän liittäminen Tilaajan keskitettyyn tiketöintijärjestelmään.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 023-050599

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
MIGDno-2019-144
Nimi:
Sopimus sähköisestä maatietojärjestelmästä ja ylläpidosta

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
26.4.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:1
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Netum Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1100539-2
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Pirkanmaa (FI197)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:304300 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13.5.2019
«« Takaisin