«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Nurmijärven kunta : Peruskorjauksiin ja kunnossapitoon liittyvät iv-asennustyöt, iv-säädöt ja -nuohoukset

03.09.2019 10:24
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-010698
Tarjoukset 30.9.2019 klo 12.30 mennessä osoitteeseen:
Nurmijärven kunta 9014643-2 /
Nurmijärven kunta, tilakeskus
IV-asennustyöt 2020-22Jouni Kämppä
Pl 37
01901
Nurmijärvi
Puh. +3589250021

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Nurmijärven kunta
Y-tunnus 9014643-2
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Nurmijärven kunta, tilakeskus
Yhteyshenkilö Jouni Kämppä
Postiosoite Pl 37
Postinumero 01901
Postitoimipaikka Nurmijärvi
Maa Suomi
Puhelin +3589250021
Sähköpostiosoite jouni.kamppa@nurmijarvi.fi
Internet-osoite (URL) http://nurmijarvi.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Peruskorjauksiin ja kunnossapitoon liittyvät iv-asennustyöt, iv-säädöt ja -nuohoukset
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
IV-asennustyöt 2020-22
Hankinnan kuvaus

Korjaus,-- huolto ja täydennysrakentamisen yhteydessä tuntityönä tehtävät iv-asennustyöt, säädöt ja nuohoukset Nurmijärven kunnan omistamissa kiinteistöissä.

Kohteet ja töiden sisältö määritellään kohdekohtaisesti.

Sopimuskausi on 1.1.2020 - 31.12.2021. Sopimusta voidaan jatkaa erikseen sovittavalla optiolla kaudelle 1.1.2022 - 31.12.2022.

Puitesopimuksen piirissä hankinnat tehdään erillisillä tilauksilla tämän tarjouskilpailun tuloksena syntyvä hinnoittelu ja muut ehdot huomioon ottaen ensisijaisesti halvimmalta toimittajalta. Toissijaisesti hankinnat voidaa n tehdä myös muilta puitesopimuksen piiriin valituilta toimittajilta, jos ensisijainen toimittaja ei kykene toimittamaan vaaditua palvelua tai tuotetta sopimuksessa mainituin ehdoin tai hankittavaan kohteeseen on toiminnallisista tai aikataulusyistä valittava joku muu toimittaja. Sopimuskumppanien kesken voidaan myös tarvittessa järjestää kohdekohtainen minikilpailutus pienehköistä iv-urakoista.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteiden asennustyöt. (45331000-6)
Päänimikkeistö
Ilmanvaihtojärjestelmän rakennustyöt. (45331210-1)
Osittaisten ilmastointilaitteiden asennustyöt. (45331221-1)
Rakennuksen mekaanisten laitteiden korjaus ja huolto. (50712000-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Nurmijärvi (K543)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.1.2020 - 31.12.2022

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Kyllä
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjouksen antajalta edellytetään, että tällä on hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät taloudellliset ja tekniset edellytykset työn toteuttamiseen ja ko. tarjouksen antaja on suoriutunut yhteiskunnallisista velvoitteistaan. Edellytysten täyttämisen osoittamiseksi tarjouksen liitteeksi on toimitettava riittävät todistukset ja selvitykset seuraavista asioista:

1. Tilaajavastuun mukaiset velvoitteet

2. Tarjoavalla yrityksellä tulee olla erikseen nimettynä työnjohtaja, jolla on edellytykset tarvittessa toimia rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymänä iv-työnjohtajana. Päätoimenaan iv-asennuksia suorittava henkilä ei voi toimia työnjohtajana.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

1. Tarjouksen liitteenä on toimitettava Tilaajavastuu.fi tai Rakentamisen Laatu Ry:n palvelusta tulostettu yritysraportti ja/tai kaupparekisteriote, selvitys ennakonperintä- ja työnantajarekisteriin kuulumisesta, todistus maksetuista veroista, sosiaaliturva- ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta, selvitys noudatettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista yrityksessä, selvitys ulkopuolisen työvoiman käytöstä yrityksessä, selvitykset työterveyshuollon järjestämisestä yrityksessä ja henkilökunnan tapaturmavakuutuksesta. Tiedot eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia.

2. Tarjouksen liitteenä on toimitettava selvitys yrityksen palveluksessa olevan työnjohtajan pätevyydestä (CV referenssitietoineen) sekä selvitys yrityksen resursseista.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintayksiköllä on oikeus toimittaa tarjouspyyntöjä myös suoraan tiedossaan oleville iv-urakoitsijoille.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Edullisimmat kustannukset
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
30.9.2019 12.30
Tarjousten voimassaoloaika

3kk tarjouksen viimeisestä jättöajankohdasta

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

TARJPYYNIVasennustyöt2020-2022.pdf

TARJlomakeIVasennustyöt2020-2022.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin