«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Puolustusvoimat : Asukasisännöinti- ja vuokravalvontapalvelut

14.05.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-010690
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 093-225389

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Puolustusvoimat
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0952029-9
Postiosoite:PL 69
Postinumero:33541
Postitoimipaikka:TAMPERE
Maa:Suomi
Puhelin:+299 800
Sähköpostiosoite:purchase4.fdflogcom@mil.fi
NUTS-koodi:Tampere (K837)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://puolustusvoimat.fi/etusivu
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisosastot
I.5) Pääasiallinen toimiala
Puolustus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Asukasisännöinti- ja vuokravalvontapalvelut
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Sopimuksen perusteella tai palkkiota vastaan suoritettavat kiinteistönhoitopalvelut. (70330000-3)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat Puolustusvoimien palvelukeskuksen hallinnoimien Puolustusvoimien palvelussuhdeasuntojen

asukasisännöinti- ja vuokravalvontapalvelut ajalle 1.1.2019 - 31.12.2019. Asukasisännöintipalvelut sisältävät mm.

palvelussuhdeasuntojen tietojen (kohdetiedot, osoitteet, pinta-ala, vuokra jne.) esittämisen palveluntuottajan

tietojärjestelmässä, esittelyt, vuokrakohteiden perustamisen järjestelmään ja avainten hallinnoinnin kullakin

palvelussuhdeasuntopaikkakunnalla. Vuokravalvontaan kuuluu vuokramaksujen kerääminen ja tilittäminen

Puolustusvoimien palvelukeskukselle, vuokrien perintätoimet sekä vuokrasubventio-oikeuden seuraaminen reaaliaikaisesti.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 302400 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat Puolustusvoimien palvelukeskuksen hallinnoimien Puolustusvoimien palvelussuhdeasuntojen asukasisännöinti- ja vuokravalvontapalvelut ajalle 1.1.2019 - 31.12.2019. Asukasisännöintipalvelut sisältävät mm. palvelussuhdeasuntojen tietojen (kohdetiedot, osoitteet, pinta-ala, vuokra jne.) esittämisen palveluntuottajan

tietojärjestelmässä, esittelyt, vuokrakohteiden perustamisen järjestelmään ja avainten hallinnoinnin kullakin palvelussuhdeasuntopaikkakunnalla. Vuokravalvontaan kuuluu vuokramaksujen kerääminen ja tilittäminen Puolustusvoimien palvelukeskukselle, vuokrien perintätoimet sekä vuokrasubventio-oikeuden seuraaminen reaaliaikaisesti.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Sopimuksen tekeminen ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua jäljempänä luetelluissa tapauksissa (täyttäkää liite D1) (suorahankinta)

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 057-132423

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
7000077521
Nimi:
Asukasisännöinti- ja vuokravalvontapalvelut

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
5.4.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:1
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Kruunuasunnot Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1544951-3
Postiosoite:Elimäenkatu 25-27
Postinumero:00510
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:302400 EUR
V.2.5) Tietoa alihankinnasta

Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13.5.2019

Liite D1 - Julkiset hankinnat (palvelut)

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan mukaisesti (suorahankintaperusteet)

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä: teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen

3. Selitys

Kruunuasunnot Oy on ainoa toimittaja, joka pystyy tuottamaan asukasisännöinti- ja vuokravalvontapalvelut ajalla 1.1.2019 -31.12.2019. Puolustusvoimat tulee kilpailuttamaan 1.1.2020 alkavat asukasisännöinti- ja vuokravalvontapalvelut. Puolustusvoimiat on solminut ensivuokrasopimuksia palvelussuhdeasunnoista, joita se tarjoaa Puolustusvoimien työntekijöille, 47 eri paikkakunnalla (paikkakunnat listattu päätöksen liitteessä 2). Kruunuasunnot Oy on ainoa toimija, joka pystyy tuottamaan asukasisännöintipalvelut pääsääntöisesti kaikilla paikkakunnilla, joissa Puolustusvoimilla on tarjota palvelussuhdeasuntoja sen työntekijöille. Kruunuasunnot Oy on ainoa toimittaja, joka pystyy tuottamaan vuokravalvontapalvelut. Verrattuna muihin vuokravalvontapalveluihin, joissa asukas vastaa asunnon vuokrasta kokonaisuudessaan, Puolustusvoimat maksaa työntekijän vuokraamasta palvelussuhdeasunnon vuokrasta osan. Tämän vuoksi Puolustusvoimat maksaa Kruunuasunnot Oy:lle asunnon koko vuokran. Osana palveluita Kruunuasunnot Oy kerää palvelussuhdeasuntojen vuokralaisilta asunnon vuokran sen osan, josta on vähennetty tuettu osuus, ja tilittää tämän Puolustusvoimien palvelukeskukselle. Kruunuasunnot Oy on myöntänyt Puolustusvoimien palvelukeskukselle pääsyn tietojärjestelmäänsä, josta Puolustusvoimien palvelukeskus saa ajantasaiset tiedot mm. palvelussuhdeasuntojen vuokrista, vuokravalvonnasta, vuokratukiosuuksista sekä niiden kestosta kunkin asukkaan kohdalla jne. Puolustusvoimat tarvitsee palvelussuhdeasuntojen ajantasaisen tilannekuvan sekä tiedot laskujen asiallisuuden tarkistamiseksi. Koska Puolustusvoimien palvelussuhdeasuntoihin tuotettavien palveluiden sisältö poikkeaa hyvinkin paljon yleisestä asukasisännöinti- ja vuokravalvontapalveluista, tulee palveluntuottajan muokata omaa toimintaansa mm. tietojärjestelmiä. Muutoksien tekeminen vie n. 6 kk, ja vaikka Puolustusvoimat kilpailuttaisi asukasisännöinti- ja vuokravalvontapalvelut, ei palveluntuotto voisi alkaa toisella toimittajalla kuin aikaisintaan 1.1.2020. Edellä mainituin perustein suorahankinta Kruunuasunnot Oy:ltä on perusteltua.

«« Takaisin