«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Hankintailmoitus):
Kansaneläkelaitos : AIKUISEN KUULOVAMMOJEN MONIAMMATILLINEN YKSILÖKUNTOUTUS, HARKINNANVARAINEN KUNTOUTUS, 2020-2022

14.05.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-010683
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 093-225643
Tarjoukset 24.06.2019 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=238670&tpk=e13b9935-ff00-4e69-b519-ca4448624854

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Hankintailmoitus
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Kansaneläkelaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0246246-0
Postiosoite:Nordenskiöldinkatu 12
Postinumero:00250
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Kela
Puhelin:+358 2063411
Sähköpostiosoite:kuntoutushankinnat@kela.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.kela.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=238670&tpk=e13b9935-ff00-4e69-b519-ca4448624854
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Sosiaaliturva

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
AIKUISEN KUULOVAMMOJEN MONIAMMATILLINEN YKSILÖKUNTOUTUS, HARKINNANVARAINEN KUNTOUTUS, 2020-2022
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Kansaneläkelaitoksen (myöhemmin Kelan) henkilöasiakkaille harkinnanvaraisena kuntoutuksena järjestettävä aikuisen kuulovammojen moniammatillinen yksilökuntoutus (myöhemmin aikuisen kuulovammojen yksilökuntoutus). Hankinta tehdään valtakunnallisesti. Jokaisesta tarjottavasta toimipisteestä (laitosyksikkö) on tehtävä oma erillinen tarjous. Tarjoaja voi antaa samasta toimipisteestä vain yhden tarjouksen. Kyseessä katsotaan olevan yksi toimipiste, vaikka tiloihin olisi olemassa kaksi eri osoitetta, mutta tosiasiasiallisesti kyseessä on kuitenkin sama toimipiste (esim. sisäänkäynnit kahdelta eri kadulta).

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Aikuisen kuulovammojen yksilökuntoutus toteutetaan seuraavan Kelan kuntoutuksen palvelukuvauksen (voimassa 1.1.2020 alkaen) mukaisesti: - Aikuisen aistivammaisen moniammatillisen yksilökuntoutuksen palvelukuvaus, joka jakautuu kahteen osaan eli kuntoutuspalvelua koskevaan osaan ja yleiseen osaan. Osat on sijoitettu yhteen asiakirjaan peräkkäin ja molemmilla osilla on oma kansilehtensä sekä sisällysluettelonsa (Liite 1). Aikuisen kuulovammojen yksilökuntoutus toteutetaan Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 566/2005 (myöhemmin KKRL) 12 § mukaisena harkinnanvaraisena kuntoutuksena. Kelan kuntoutujien kuntoutus alkaa 1.1.2020 lukien.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.12.2019 - 31.12.2022
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Kela varaa oikeuden jatkaa sopimusta yhden (1) vuoden optiolla ajalle 1.1.2023-31.12.2023.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä
IV.1.11) Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:

Hankinta tehdään avoimella menettelyllä. Kaikki hankinnasta kiinnostuneet tarjoajalle asetetut soveltuvuusvaatimukset täyttävät palveluntuottajat voivat jättää tarjouksen tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankinnassa noudatetaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 1397/2016 (myöhemmin hankintalaki) velvoittavia säännöksiä ja julkisissa hankinnoissa noudatettavia periaatteita. Hankinnassa perustetaan puitejärjestely, joka on kuvattu liitteessä 5.

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
24.6.2019 13:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.markkinaoikeus.fi
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13.5.2019
«« Takaisin