«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Helsingin kaupunginkanslia : Toimistotarvikkeet 2019-2021 (2023)

13.05.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-010671
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 092-221818
Tarjoukset 13.06.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=223273&tpk=5d9a51bc-494b-4f1c-9ac0-f832f2acc2bd

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupunginkanslia
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postinumero:00530
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Elisa Selki-Rocchi
Puhelin:+358 931036191
Sähköpostiosoite:elisa.selki-rocchi@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hel.fi/hank
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Helsingin kaupungin toimialat ja liikelaitokset
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postitoimipaikka:Helsingin kaupunki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hankinnat@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.hel.fi/kanslia/fi/osastot-ja-yksikot/talous/kilpailuttaminen
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/helsinki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=223273&tpk=5d9a51bc-494b-4f1c-9ac0-f832f2acc2bd
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Toimistotarvikkeet 2019-2021 (2023)
Viitenumero:
H014-19, HEL 2019-004672
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Toimistotarvikkeet. (30192000-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat yleisemmin käytetyt toimistotarvikkeet ja niiden toimittaminen Helsingin kaupungin toimialojen ja liikelaitosten käyttöön. Helsingin kaupungin käyttämät toimistotarvikkeet Staran logistiikkakeskukseen toimitettuina. Logistiikkakeskuksen asiakaskuntaan kuuluu noin 3000 tilaava yksikköä. Tuotevalikoima koostuu noin 5000 eri tuotteesta, joista toimistotarvikkeita on noin 500. Sopimuskausi on suunniteltu alkavaksi heinäkuussa 2019.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat yleisemmin käytetyt toimistotarvikkeet ja niiden toimittaminen Helsingin kaupungin toimialojen ja liikelaitosten käyttöön. Hankinta on jaettu pienempiin, erikseen kilpailutettaviin osiin. Tämän hankinnan piiriin eivät kuulu ensiaputarvikkeet, ATK-pienlaitteet, värikasetit, kopiopaperit, kahviotarvikkeet ja ergonomiatarvikkeet. Helsingin kaupungin käyttämät toimistotarvikkeet Staran logistiikkakeskukseen toimitettuina. Logistiikkakeskuksen asiakaskuntaan kuuluu noin 3000 tilaava yksikköä. Tuotevalikoima koostuu noin 5000 eri tuotteesta, joista toimistotarvikkeita on noin 500. Sopimuskausi on suunniteltu alkavaksi heinäkuussa 2019. Tarjotut tuotteet eivät saa sisältää aineita, jotka on luokiteltu myrkyllisiksi. Tuotteet eivät saa olla tarpeettomasti yksittäispakattuja ja tarpeetonta muovin käyttöä tulee välttää. Tuotteissa on tarvittavat käyttöturvallisuustiedotteet ja CE-merkintä, jos tuote on luokiteltu vaaralliseksi ja Suomen lainsäädäntö edellyttää turvamerkintää. Hankintaohjelman jokaisella osa-alueella yli 50% tuotteista täytyy olla ympäristöystävällisiä (esim. EU-ympäristömerkki, joutsenmerkki tai vastaavat ominaisuudet) Pieni osa tarjoajan tuotteista (n.5%) voi ominaisuuksiltaan poiketa tarjouspyynnön määrittelyistä, ilman että se johtaa tarjouksen hylkäämiseen. Hankintayksikkö voi päättää, onko poikkeama tuotteen käytön kannalta olennainen. Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä: • Hankintaohjelma (Liite 1), • Toimittajan ympäristövastuu (Liite 2) • Sopimusluonnos (Liite 3) • Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot JYSE 2014 Tavarat (ks. tarjouspyynnön linkit)

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.6) Arvioitu arvo
2800000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta voidaan jatkaa varsinaisen sopimuskauden jälkeen yhdellä (1) kahden (2) vuoden pituisella optiokaudella. Optiokauden käyttöönotosta Tilaaja päättää ja ilmoittaa erikseen kolme (3) kuukautta ennen optiokautta edeltävän sopimuskauden päättymistä. Optiokaudella sovelletaan hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ehdot ovat voimassa varsinaisen sopimuskauden päättyessä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja / tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja / tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja / tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Ehdot esitetään sopimusliitteessä (liite 2).

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely yhden toimijan kanssa

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
13.6.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:13.6.2019 12:01
Paikka: Helsinki

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Esitetään hankintapäätöksen muutoksenhakuliitteessä.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13.5.2019
«« Takaisin