«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Tietopyyntö):
Espoon kaupunki : Tietopyyntö / Osallistumispyyntö Digiagendan digikokeilukilpailun markkinavuoropuheluun ja kilpailuun

10.05.2019 14:43
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-010584

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Tietopyyntö

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Espoon kaupunki
Y-tunnus 0101263-6
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Palvelukehitys
Yhteyshenkilö Valia Wistuba
Postiosoite PL 14
Postinumero 02070
Postitoimipaikka ESPOON KAUPUNKI
Maa Suomi
Puhelin +358438252905
Sähköpostiosoite valia.wistuba@espoo.fi
Internet-osoite (URL) http://www.espoo.fi/hankinnat
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://link.webropolsurveys.com/S/6BCD7C238D7A1FB9
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Tietopyyntö / Osallistumispyyntö Digiagendan digikokeilukilpailun markkinavuoropuheluun ja kilpailuun
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
2408/2019
Hankinnan kuvaus

Tämä ei ole tarjouspyyntö vaan tietopyyntö eikä se sido Espoon kaupunkia eikä tietopyyntöön vastaajia. Taustatieto Espoon kaupunki hankkii asiantuntijapalveluna Digiagendan digikokeilukilpailuilla kokeiluja toteutukseen. Digikokeilujen tavoitteena on löytää uusia innovatiivisia tulevaisuuden ratkaisuja kaupungin palvelujen ja toimintojen kehittämiseen. Hakemuksia, ratkaisuja voivat esittää niin asukkaat, yritykset ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimijat kuin yhteisötkin. Kannustamme digikokeiluehdokkaita myös yhteiskehittämiseen ja kumppanuuteen siten, että ehdotuksen voi jättää myös konsortio, jossa on edustettuina yritys, yhteisö ja/tai tutkimus- ja oppilaitos. Espoon kaupunki järjestää kaksi markkinavuoropuhelutilaisuutta, joka johtaa sovellettuun arviointi -ja neuvottelumenettelyyn, jonka perusteella digikokeilut valitaan ja niissä tarvittavat asiantuntijapalvelut hankitaan. Hankinta ei arvoltaan ylitä kansallista kynnys arvoa. Vaihe 1: Ilmoittautuminen markkinavuoropuhelutapahtumiin Erityisesti yrityksille ja tutkimus/oppilaitostoimijoille markkinavuoropuhelutapahtumat järjestetään 29.5.2019 ja 6.6.2019. 29.5 markkinavuoropuheluun pyydetään ilmoittautumaan 24.5.2019 klo 12 mennessä ja 6.6.2019 tilaisuuteen 31.5.2019 klo 12 mennessä ilmoittautumalla oheisen linkin https://link.webropolsurveys.com/S/C2C1C2C0FA0F6A33 kautta. Määräaikaan mennessä ilmoittautuneille toimitamme tarkemman tiedon ajankohdasta, paikasta ja tilaisuuden agendasta. Lisäksi ilmoittautuneet saavat infopaketin markkinavuoropuheluun valmistautumista varten. Huomioitavaa että ilmoittautuminen ja osallistuminen markkinavuoropuhelutapahtumiin on toimijoille vapaaehtoista eikä tämä vaikuta hakemuksen jättöön tai hakemuksen arviointiin.

Pääkohde
Päänimikkeistö
Tutkimuspalvelut ja kokeelliset kehityspalvelut. (73100000-3)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
2.9.2019 - 31.12.2020

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Soveltuvia ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä
Kyllä
Vastaukset tietopyyntöön on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
15.6.2019 16.00
Lisätietoja

Digiagendan digikokeilukilpailu Espoon väestö kasvaa, eri kieliryhmien osuus lisääntyy ja asukkaat ikääntyvät. Lähtökohtanamme on kehittää asukas- ja asiakaslähtöisiä digitaalisia palveluja. Palveluntarve lisääntyy ja kaupungin on pystyttävä palvelemaan eri-ikäisiä ja eri kielitaustoista tulevia asukkaita ja asiakkaita. Asukkaat ja asiakkaat odottavat ajasta, paikasta ja kielestä riippumattomia palveluita. Palvelujen digitaalisuus ja uudet teknologiat voivat helpottaa arjen sujumista. Kokeiluja haetaan erityisesti neljältä painopistealueelta: • Palvelujen ja toimintojen kehittäminen robotiikan ja analytiikan ratkaisuilla • Hyvinvointia ja liikkumista edistävät kestävät ratkaisut • Tilojen ja ympäristön käytön kehittäminen • Kaupungin elinvoimaisuutta edistävät ratkaisut Keskeisimmät arviointikriteerit, vertailuperusteet ovat: • idean uutuusarvo (ja ei ole aiemmin kokeiltu, tai ei kokeilla jossain muussa Espoon ohjelmassa) • arvo asukkaille ja asiakkaille • hyöty kokeilun aikana ja tämän jälkeen kaupungille • Espoo-tarinan mukaisuus: ehdotettu ratkaisu on taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä • arvioitu laajuus/laajennettavuus Espoon kaupungin palveluissa. • kokeilun toteutukseen tarvittavat resurssit ja ajoitus Vaihe 2: Hakemuksen jättö digikokeilukilpailuun Digikokeilukilpailun hakemukset on jätettävä 15.6.2019 klo 16.00 mennessä oheisen linkin kautta: https://link.webropolsurveys.com/S/6BCD7C238D7A1FB9 . Valintapäätöksestä tiedotetaan Espoon kaupungin kanavissa mm. Espoo.fi-verkkosivuilla sekä hakemuksensa jättäneille 1.9.2019 mennessä. Digikokeilukilpailun kokeilujen arviointi, toteutuskelpoisuus ei sido hankkimaan kokeilua, tai kokeilun päätyttyä pilottien tai käyttöönottojen hankintaan, vaan pilotista ja käyttöönottoon liittyvistä hankinnoista tarvittaessa julkaistaan erillinen hankintailmoitus. Hakemus, joka ei täytä tietopyynnön arviointikriteereitä hylätään arviointi – ja neuvotteluvaiheesta. Kaupunki voi päättää olla toteuttamatta kokeilua, jos organisaatiosta ei löydy omistajuutta digikokeilulle, tai riittäviä resursseja, tai ajoitus kokeilulle ei ole sopiva.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Espoon kaupunki
Postiosoite PL 1
Postinumero 02070
Postitoimipaikka ESPOON KAUPUNKI
Maa Suomi
«« Takaisin