«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö : YTHS:n suunterveydenhuollon hoitokoneiden hankinta

11.05.2019 07:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-010495
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 091-218416
Tarjoukset 11.06.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://permalink.mercell.com/105341777.aspx

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0202637-8
Postiosoite:Töölönkatu 37
Postinumero:00260
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Mia Lehmusvaara
Puhelin:+358 408659877
Sähköpostiosoite:mia.lehmusvaara@yths.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://permalink.mercell.com/105341777.aspx
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)http://www.yths.fi/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://permalink.mercell.com/105341777.aspx

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://permalink.mercell.com/105341777.aspx
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
YTHS:n suunterveydenhuollon hoitokoneiden hankinta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Hammashoidon alan välineet ja laitteet. (33130000-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat YTHS:n tarvitsemat suunterveyden hoitokoneet toimitus- ja asennuspalveluineen. YTHS edellyttää, että palveluihin sisältyvät myös vanhojen laitteiden irrotus, pois kuljettaminen, asianmukainen kierrättäminen tai tuhoaminen sekä huoltopalvelut toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1800000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hoitokoneita hankintaan nykyisiin YTHS:n toimipisteisiin että vuoden 2020 aikana mahdollisesti perustettaviin uusiin toimipisteisiin. Tämä toimipisteiden laajentumiseen liittyvä epävarmuus on huomioitu puitesopimuksen ehdoissa siten, että sopimuksen laajentaminen jo tiedossa olevista paikkakunnista muihin paikkakuntiin vaatii toimittajan suostumuksen kirjallisen sopimusmuutoksen muodossa. 

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
1800000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Kuvattu tarjouspyyntöasiakirjakokonaisuudessa.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Kuvattu tarjouspyyntöasiakirjakokonaisuudessa.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Kuvattu tarjouspyyntöasiakirjakokonaisuudessa.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Kuvattu tarjouspyyntöasiakirjakokonaisuudessa.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Kuvattu tarjouspyyntöasiakirjakokonaisuudessa.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Kuvattu tarjouspyyntöasiakirjakokonaisuudessa.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 3

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
11.6.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:11.6.2019 12:00
Paikka: Sähköinen järjestelmä (Mercell)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643314
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10.5.2019
«« Takaisin