«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Varsinais-Suomen liitto : Vuorovaikutusfoorumit merialuesuunnitelmien tavoitetilan kuvaajana – Suomen merialueen kestävän käytön vision ja tiekartan sekä suunnittelualueiden tavoitteiden laatiminen yhteistyössä sidosryhmien kanssa

10.05.2019 12:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-010469
Tarjoukset 31.5.2019 klo 18.00 mennessä osoitteeseen:
MAANK70/2019

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Varsinais-Suomen liitto
Y-tunnus 0922305-9
Yhteyshenkilö Pekka Salminen
Postiosoite PL 273
Postinumero 20101
Postitoimipaikka Turku
Maa Suomi
Puhelin +358449075999
Sähköpostiosoite pekka.salminen@varsinais-suomi.fi
Internet-osoite (URL) http://www.varsinais-suomi.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä

Muu osoite:

Sähköpostiosoite kirjaamo@varsinais-suomi.fi
Internet-osoite (URL) www.merialuesuunnittelu.fi
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Vuorovaikutusfoorumit merialuesuunnitelmien tavoitetilan kuvaajana – Suomen merialueen kestävän käytön vision ja tiekartan sekä suunnittelualueiden tavoitteiden laatiminen yhteistyössä sidosryhmien kanssa
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
MAANK70/2019
Hankinnan kuvaus

Tarkoituksena on muodostaa yhdessä merialuesuunnittelun sidosryhmien kanssa näkemyksiä kestävän sinisen kasvun tarpeista ja uusista mahdollisuuksista sekä sovittaa yhteen näihin liittyviä erilaisia alueellisia ja toiminnallisia intressejä meriympäristön hyvän tilan tavoitteet huomioiden.

Tuloksena on muodostuttava näkemys:

• Suomen merialueen kestävän käytön visioksi vuoteen 2050 ja tiekartaksi 2030 sekä

• suunnittelualueiden kestävän käytön tavoitteiksi vuoteen 2030.

• Lisäksi tämän työn on tuettava suunnitelmakarttojen valmistelua.

Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut. (73000000-2)

Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
112900 EUR
Pääkohde
Päänimikkeistö
Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut. (73000000-2)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Manner-Suomi (FI1)

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajan tulee olla ammatillisesti, tiedollisesti ja taidollisesti kompetentti toteuttamaan tehtävä. Tarjoajalla tulee olla realistiset tekniset ja ammatilliset edellytykset tuottaa tarjouspyynnön kohteena oleva hankinta. Tarjoajalla tulee olla aikaisempaa kokemusta tähän hankintaan rinnastettavista asiakastöistä sekä riittävät ja tämän hankinnan toteuttamiseen soveltuvat henkilöresurssit. Lisäksi tarjoajalla tulee olla riittävät taloudelliset resurssit tehtävän suorittamiseen.

Tarjoajalla tulee olla y-tunnus ja se tulee olla rekisteröity asianmukaisella tavalla. Yksityishenkilöiden tarjouksia ei huomioida.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
31.5.2019 18.00

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Muutosfoorumit tarjouspyyntö 10.5.2019.pdf

Liite 1 Mitä on merialuesuunnittelu.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin