«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Tredu-Kiinteistöt Oy : Nokian kampus - Tredu Nokian toimipiste ja Nokian lukio

20.05.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-010183
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 097-233418
Osallistumishakemukset 20.06.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

https://www.haahtela.fi/fi/pris-hankinnat/

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Tredu-Kiinteistöt Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2863261-6
Postiosoite:Frenckellin aukio 2 A
Postinumero:33100
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Aija Puustelli
Puhelin:+358 505761425
Sähköpostiosoite:aija.puustelli@tampere.fi
NUTS-koodi:Nokia (K536)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.tredu-kiinteistot.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://www.haahtela.fi/fi/pris-hankinnat/

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://www.haahtela.fi/fi/pris-hankinnat/
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Kiinteistöjen vuokraus ja hallinta

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Nokian kampus - Tredu Nokian toimipiste ja Nokian lukio
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tredu-Kiinteistöt Oy rakennuttaa Nokialle Nokian kampuksen, johon sijoittuvat Tredun Nokian toimipiste ja Nokian lukio kilpailullista neuvottelumenettelyä käyttäen.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Nokia (K536)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Nokian kampus sijoittuu Tredun nykyisen Kankaantaan toimipisteen tontille. Rakennushanke sisältää 2 -kerroksisen oppilaitoksen sekä siihen liittyvän ammatillisen opetuksen 1 -kerroksisen opetustilan. Hankeen laajuus on noin 10 300 brm². Tilaaja vastaa nyt tontilla olevien rakennusten purkamisesta.

Tarjouskilpailu järjestetään kaksivaiheisena ja se jakautuu ilmoittautumisvaiheeseen, josta valitaan enintään 5 tarjoajakonsortiota varsinaiseen kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn. Varsinainen kilpailullinen neuvottelumenettely toteutetaan ns. ranskalaisena urakkana, jossa toteuttavan konsortion valinta suoritetaan ennalta määriteltyyn urakkahintaan perustuen kilpailuohjelmassa määriteltyjen laadullisten kriteerien pohjalta.

Valitun konsortion kanssa hankkeen kehittämistä jatketaan ehdotussuunnitelman pohjalta kehittämisvaiheella, jossa suunnitelmaa kehitetään allianssille tyypillisiä Lean -työkaluja hyödyntäen käyttäjälähtöisesti työpajoissa sekä aikataulullisesti ja taloudellisesti Last Planner- ja Big-Room -menetelmin.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:30 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden tulee täyttyä. Voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
20.6.2019 14:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.3) Lisätiedot:

Projektipankista saatavat ilmoittautumisvaiheen hankinta-asiakirjat:

a) tarveselvitys;

b) hanketietokortti;

c) osallistumishakemus (pdf ja docx);

d) Tontinkäyttöluonnos (alustava);

e) ESPD -lomake.

Projektipankkilinkki, josta em. asiakirjat ovat ladattavissa, aukeaa tiistaina 21.05.2019 klo 8:00.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
20.5.2019

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat
https://pris.haahtela.fi/Julkaisu/Public_Hankinnat.asp?Valittutarjous=29004
«« Takaisin