«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Ilmoitus tehdystä sopimuksesta):
Vantaan kaupunki : Päihdepalvelujen hankinta

14.06.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-009885
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 114-280838

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Vantaan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0124610-9
Postiosoite:PL 1100
Postinumero:01030
Postitoimipaikka:Vantaan kaupunki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:soster.hankinnat@vantaa.fi
NUTS-koodi:Vantaa (K092)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vantaa.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Päihdepalvelujen hankinta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9), Sosiaalipalvelu (DA28-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki, Kauniaisten kaupunki, sekä Perusturvakuntayhtymä Karviainen ja Keski-Uudenmaan Sote hankkivat päihdepalveluiden ostopalveluita tukemaan kuntien omana toimintana tuottamia päihdepalveluita. Espoon kaupunki kilpailuttaa hankinnan kaikkien Tilaajien puolesta ja kukin Tilaaja tekee hankinnan osalta oman päätöksen ja sopimuksen valittavien Palveluntuottajien kanssa.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 2000000 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Opioidikorvaushoito Espoo, Vantaa, Kauniainen ja Perusturvakuntayhtymä Karviainen
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9), Sosiaalityö (DA29-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Vantaa (K092)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Päihdehuollon opioidikorvaushoito on tarkoitettu opioidiriippuvaisille Asiakkaille, joiden päihteiden käytöstä vieroittautuminen edellyttää lääkkeellistä korvaushoitoa.Tässä hankinnassa opioidiriippuvaisten korvaushoidolla tarkoitetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (33/2008) mukaista kuntouttavaa tai haittoja vähentävää avohoitoa, jota toteutetaan Palveluntuottajan toimitiloissa. Osa-alueelle valitaan neljä (4) Palveluntuottajaa. Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva.

Tarkempi kuvaus on tarjouspyynnön liitteellä 1. "Hankinnan kohteen kuvaus". Sekä liitteellä 2. "Palvelukuvaus osa-alueet 1. ja 2. opioidikorvaushoito".

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Opioidikorvaushoito Keski-Uudenmaan Sote
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9), Sosiaalipalvelu (DA28-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Päihdehuollon opioidikorvaushoito on tarkoitettu opioidiriippuvaisille Asiakkaille, joiden päihteiden käytöstä vieroittautuminen edellyttää lääkkeellistä korvaushoitoa.

Tässä hankinnassa opioidiriippuvaisten korvaushoidolla tarkoitetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (33/2008) mukaista kuntouttavaa tai haittoja vähentävää avohoitoa, jota toteutetaan Palveluntuottajan toimitiloissa tai Tilaajan toimintaan osoittamissa toimitiloissa.Osa-alueelle 1. valitaan neljä (4) Palveluntuottajaa. Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Tarkempi kuvaus on tarjouspyynnön liitteelä 1. " Hankinnan kohteen kuvaus". Sekä liitteellä 2. "Palvelukuvaus osa-alueet 1. ja 2. opioidikorvaushoito".

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Kotiin tuotettava avohoito ja kotona tapahtuva vieroitushoito Espoo ja Kauniainen
Osa nro:
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9), Sosiaalipalvelu (DA28-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Espoo (K049)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Päihdehuollon avohoito on tarkoitettu 17 vuotta täyttäneille asiakkaille, jotka tarvitsevat apua päihteiden käytöstä vieroittautumiseen.Tässä hankinnassa päihderiippuvuuden avohoidolla tarkoitetaan Asiakkaan kotiin vietävää avohoitoa, sekä kotona tapahtuvaa vieroitushoitoa. Hoidon tavoitteet, sisältö, käytettävät menetelmät ja ajallinen kesto eri osioissa poikkeavat toisistaan. Vastaanotolla tapahtuvan avohoidon tuottaa jokainen Tilaajakunta omana toimintana.

Päihdehuollon avohoito on ensisijainen osa Asiakkaalle yksilöllisesti suunniteltua kokonaishoitoa ja kuntoutusta.Osa-alueelle valitaan kaksi (2) Palveluntuottajaa. Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Tarkempi kuvaus on tarjouspyynnön liitteellä 1."hankinnan kohteen kuvaus", sekä liitteellä 3. "Palvelukuvaus osa-alueet 3. ja 4. Kotiin tuotettava avohoito ja kotona tapahtuva vieroitushoito".

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Kotiin tuotettava avohoito ja kotona tapahtuva vieroitushoito Keski-Uudenmaan Sote
Osa nro:
4
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9), Sosiaalipalvelu (DA28-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Päihdehuollon avohoito on tarkoitettu 17 vuotta täyttäneille Asiakkaille, jotka tarvitsevat apua päihteiden käytöstä vieroittautumiseen. Tässä hankinnassa päihderiippuvuuden avohoidolla tarkoitetaan Asiakkaan kotiin vietävää avohoitoa, sekä kotona tapahtuvaa vieroitushoitoa. Hoidon tavoitteet, sisältö, käytettävät menetelmät ja ajallinen kesto eri osioissa poikkeavat toisistaan. Vastaanotolla tapahtuvan avohoidon tuottaa jokainen Tilaajakunta omana toimintana.

Päihdehuollon avohoito on ensisijainen osa Asiakkaalle yksilöllisesti suunniteltua kokonaishoitoa ja kuntoutusta. Osa-alueelle valitaan kaksi (2) Palveluntuottajaa. Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Tarkempi kuvaus on tarjouspyynnön liitteellä 1." Hankinnan kohteen kuvaus", sekä liitteellä 3. " Palvelukuvaus osa-alueet 3. ja 4. Kotiin tuotettava avohoito ja kotona tapahtuva vierotushoito"

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Laitosvieroitushoito Espoo ja Kauniainen
Osa nro:
5
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9), Sosiaalipalvelu (DA28-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Päihdehuollon laitosvieroitushoito on tarkoitettu 17 vuotta täyttäneille asiakkaille, joiden päihteiden käytöstä vieroittautuminen avohoidon keinoin on riittämätöntä terveysriskin tai voimakkaiden vieroitusoireiden vuoksi.

Tässä hankinnassa laitosvieroitushoidolla tarkoitetaan akuuttiluonteista alkoholi-, huume- ja/tai lääkeongelmaisille suunnattua, laitoksessa tapahtuvaa hoitoa, joka on hoitosuunnitelman mukaista, tavoitteellista ja määräaikaista. Päihdehuollon laitosvieroitushoito on joko: 1.Alkoholin laitosvieroitushoitoa, tai 2. huumeiden, lääkkeiden ja /tai sekakäytön viertoitushoitoa, opioidikorvaushoitolääkkeen aloittamista, vaihtamista, tai siitä vieroittamista Osa-alueelle valitaan viisi (5) palveluntuottajaa.Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Tarkempi kuvaus on tarjouspyynnön liitteellä 1." Hankinnan kohteen kuvaus", sekä liitteellä 4. " Palvelukuvaus osa-alueet 5. ja 6. laitosviertoitushoito".

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Laitosvieroitushoito Vantaa, Perusturvakuntayhtymä Karviainen ja Keski-Uudenmaan Sote
Osa nro:
6
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9), Sosiaalipalvelu (DA28-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Päihdehuollon laitosvieroitushoito on tarkoitettu pääsääntöisesti 17 vuotta täyttäneille Asiakkaille, joiden päihteiden käytöstä vieroittautuminen avohoidon keinoin on riittämätöntä terveysriskin tai voimakkaiden vieroitusoireiden vuoksi.

Tässä hankinassa laitosvieroitushoidolla tarkoitetaan akuuttiluonteista alkoholi-, huume- ja/tai lääkeongelmaisille suunnattua, laitoksessa tapahtuvaa hoitoa, joka on hoitosuunnitelman mukaista, tavoitteellista ja määräaikaista. Päihdehuollon laitosvieroitushoito on joko: 1. Alkoholin laitosvieroitushoitoa, tai 2. Huumeiden,lääkkeiden ja/tai sekakäytön vieroitushoitoa,opioidikorvaushoitolääkkeen aloittamista, vaihtamista, tai siitä vieroittamista Osa-alueelle valitaan viisi (5) Palveluntuottajaa.Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Tarkempi kuvaus on tarjouspyynnön liitteellä 1. "hankinnan kohteen kuvaus", sekä liitteellä 4. "Palvelukuvaus osa-alueet 5. ja 6. Laitosviertoitushoito".

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Kuntouttava laitoshoito Espoo ja Kauniainen
Osa nro:
7
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9), Sosiaalipalvelu (DA28-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Päihdehuollon kuntouttava laitoshoito on tarkoitettu 17 vuotta täyttäneille asiakkaille, joiden päihde- tai muista riippuvuusongelmista kuntoutuminen avohoidon

keinoin on riittämätöntä. Tässä hankinnassa päihdehuollon kuntouttavalla laitoshoidolla tarkoitetaan intensiivistä ympärivuorokautista kuntoutusta päihdehoitolaitoksessa. Laitoshoito on tarpeellista ainoastaan silloin, kun avohoidon palvelut eivät ole riittäviä tai tarkoituksenmukaisia. Päihdehuollon laitoshoidon jaksot ovat määräaikaisia: useimmiten kyse on kuukauden mittaisesta jaksosta.Päihdehuollon kuntouttava laitoshoito on aina osa Asiakkaalle yksilöllisesti suunniteltua kokonaishoitoa ja kuntoutusta. Osa-alueelle valitaan (10) palveluntuottajaa.Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Tarkempi kuvaus on tarjouspyynnön liitteellä 1."Hankinnan kohteen kuvaus", sekä liitteellä 5."Palvelukuvaus osa-alueet 7. ja 8. Kuntoututtava laitoshoito".

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Kuntouttava laitoshoito Vantaa, Perusturvakuntayhtymä Karviainen ja Keski-Uudenmaan Sote
Osa nro:
8
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9), Sosiaalipalvelu (DA28-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Päihdehuollon kuntouttava laitoshoito on tarkoitettu 17 vuotta täyttäneille asiakkaille, joiden päihde- tai muista riippuvuusongelmista kuntoutuminen avohoidon keinoin on riittämätöntä. Tässä hankinnassa päihdehuollon kuntouttavalla laitoshoidolla tarkoitetaan intensiivistä ympärivuorokautista kuntoutusta päihdehoitolaitoksessa. Laitoshoito on tarpeellista ainoastaan silloin, kun avohoidon palvelut eivät ole riittäviä tai tarkoituksenmukaisia. Päihdehuollon laitoshoidon jaksot ovat määräaikaisia: useimmiten kyse on kuukauden mittaisesta jaksosta.Päihdehuollon kuntoututtava laitoshoito on aina osa Asiakkaalle yksilöllisesti suunniteltua kokonaishoitoa ja kuntoutusta. Osa-alueelle valitaan kymmenen (10) Palveluntuottajaa. Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Tarkempi kuvaus on tarjouspyynnön liiteellä 1. "Hankinnan kohteen kuvaus", sekä liitteellä 5."Palvelukuvaus osa-alueet 7. ja 8. Kuntouttava laitoshoito".

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 096-219956

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
1
Nimi:
Opioidikorvaushoito Espoo, Vantaa, Kauniainen ja Perusturvakuntayhtymä Karviainen

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
11.10.2018
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:4
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:A-klinikka Oy, Espoo
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2782671-8
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Addiktum Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2636693-2
Postitoimipaikka:Turku
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0307082-1
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sininauha Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2391887-7
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:1 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
2
Nimi:
Opioidikorvaushoito Keski-Uudenmaan Sote

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Tarjouksia tai osallistumishakemuksia ei ole saatu tai ne on keskeytetty

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
3
Nimi:
Kotiin tuotettava avohoito ja kotona tapahtuva vieroitushoito Espoo ja Kauniainen

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Tarjouksia tai osallistumishakemuksia ei ole saatu tai ne on keskeytetty

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
4
Nimi:
Kotiin tuotettava avohoito ja kotona tapahtuva vieroitushoito Keski-Uudenmaan Sote

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Tarjouksia tai osallistumishakemuksia ei ole saatu tai ne on keskeytetty

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
5
Nimi:
Laitosvieroitushoito Espoo ja Kauniainen

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Tarjouksia tai osallistumishakemuksia ei ole saatu tai ne on keskeytetty

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
6
Nimi:
Laitosvieroitushoito Vantaa, Perusturvakuntayhtymä Karviainen ja Keski-Uudenmaan Sote

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
11.10.2018
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:1
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:A-klinikka Oy, Espoo
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2782671-8
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:1 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
7
Nimi:
Kuntouttava laitoshoito Espoo ja Kauniainen

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Tarjouksia tai osallistumishakemuksia ei ole saatu tai ne on keskeytetty

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
8
Nimi:
Kuntouttava laitoshoito Vantaa, Perusturvakuntayhtymä Karviainen ja Keski-Uudenmaan Sote

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
11.10.2018
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:10
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:A-klinikka Oy, Espoo
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2782671-8
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Abnoy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2773817-9
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Suvera Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2872870-6
Postitoimipaikka:Oulunsalo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sanaskoti Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1970913
Postitoimipaikka:Siuntio
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Tervassalon päihdeklinikka OY
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2691635-9
Postitoimipaikka:Paihola
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Kankaanpään A-koti/VAK ry
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0133623-5
Postitoimipaikka:Kankaanpää
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Kalliola Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1786707-3
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Hoitokoti tuhkimo Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1754513-8
Postitoimipaikka:Tohmajärvi
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Kostamokoti Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1946272-3
Postitoimipaikka:Käsämä
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:MiunElämä Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2824558-7
Postitoimipaikka:Outokumpu Oy
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:1 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13.6.2019
«« Takaisin