«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Muutosilmoitus (Erityisalat):
Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos / Espoon kaupunki : Raide-Jokerin suunnittelu

22.05.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-009740
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 099-240782

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/25/EU (Erityisalat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos / Espoon kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6 / 0101263-6
Postitoimipaikka:Helsinki / Espoo
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hankinta.hkl@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.hkl.fi

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Raide-Jokerin suunnittelu
Viitenumero:
3R17
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehtipalvelut. (71200000-0)
Insinööripalvelut. (71300000-1)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsingin seutu (S011)
II.2.4) Hankinnan kuvaus sopimuksenteon ajankohtana:

Hankinta sisältää Raide-Jokeri-projektiin liittyvien keskeisten suunnittelutehtävien johtamisen, toteuttamisen ja mahdolliset alihankinnat yhteistyössä tilaajan ja myöhemmin valittavien urakoitsijoiden kanssa.

Tilaajan arvio sopimusta tehdessä hankittavan suunnittelun kokonaisarvosta oli noin 27-34 milj. euroa,

josta Raide-Jokeri-projektin suunnittelukustannusten osuus oli n. 20-25 milj. euroa.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:66 kuukautta
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Tätä sopimusta koskeva ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 173-355162

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
1
Nimi:
Raide-Jokeri-projekti kehitysvaiheen allianssisopimus

V.2) Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

V.2.1) Sopimuksen / käyttöoikeussopimuksen tekemistä koskevan päätöksen päivämäärä:
29.11.2017
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ramboll Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0101197-5
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:VR Track Oy (nyk. NRC Group Finland Oy)
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1007822-3
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:YIT Rakennus Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1565583-5
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sito Oy (nyk. Sitowise Oy)
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2335445-0
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:34000000 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
21.5.2019

VII kohta: Muutokset sopimukseen/käyttöoikeussopimukseen

VII.1) Hankinnan kuvaus muutosten jälkeen

VII.1.1) Pääasiallinen CPV-koodi
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
VII.1.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehtipalvelut. (71200000-0)
Insinööripalvelut. (71300000-1)
VII.1.3) Suorituspaikka
Helsingin seutu (S011)
VII.1.4) Kuvaus hankinnasta

Hankinnan kohde ei ole muuttunut.

VII.1.5) Sopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai käyttöoikeussopimuksen kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:66 kuukautta
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 49611103 EUR
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ramboll Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0101197-5
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sito Oy (nyk. Sitowise Oy )
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2335445-0
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:VR-Track Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1007822-3
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:YIT Rakennus Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1565583-5
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Toimittaja on pk-yritys: ei

VII.2) Tietoa muutoksista

VII.2.1) Muutosten kuvaus:

KAS-vaiheen allianssisopimusta muutetaan hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen

mukaisesti siten, että pikaraitiotien infrastruktuurin arvonlisäverottomat suunnittelukustannukset (tilaajan kustannusraami) ovat yhteensä enintään 49.611.103,00 euroa (MAKU-indeksi 106,0 marraskuu 2018, kun 2015=100).

VII.2.2) Muutosten syyt
Sellaisista olosuhteista johtuva muutoksen tarve, joita huolellinen hankintaviranomainen/-yksikkö ei voinut ennakoida (direktiivin 2014/23/EU 43 artiklan 1 kohdan c alakohta, direktiivin 2014/24/EU 72 artiklan 1 kohdan c alakohta, direktiivin 2014/25/EU 89 artiklan 1 kohdan c alakohta)
Kuvaus olosuhteista, joiden takia muutos on välttämätön, sekä selitys näiden olosuhteiden ennalta arvaamattomasta luonteesta:

Raide-Jokerin raitiotieinfran toteuttamisen tarkennettu kustannusarvio on vuonna 2016 hyväksyttyä hankesuunnitelman alustavaa kustannusarviota korkeampi. Pikaraitotiejärjestelmä on täysin uusi

joukkoliikennemuoto pääkaupunkiseudulla, joten kaikkia toimivan järjestelmän tarpeita ei

ole ollut suunnittelua ja toteutusta koskevien hankintailmoitusten julkaisun aikaan vielä tiedossa. Näin ollen suunnitelmien tarkentuessa on havaittu merkittäviä muutostarpeita hankinnan lähtötietoina olleen hankesuunnitelman toteutussisältöön.

Allianssin ideana on, että toimijat yhdessä hankkeen edetessä tarkentavat suunnitelmia ja hankkeen sisältöä. Vaikka hankkeen suunnitelmiin ja toteutukseen tulisi muutoksia, sopimuksen yleinen luonne ei muutu.

VII.2.3) Hinnankorotus
Sopimuksen tarkistettu kokonaishinta ennen muutoksia 34133106 EUR
Sopimuksen kokonaisarvo muutosten jälkeen 49611103 EUR
«« Takaisin