«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Mynämäen kunta : Mynämäen kunnan terveyskeskuksen uudisrakennuksen kokonaisurakka

11.05.2019 07:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-009700
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 091-217667
Tarjoukset 10.06.2019 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:
Mynämäen kunta
Vesa-Matti Eura
Keskuskatu 21
23100
Mynämäki
Puh. +358505856772

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Mynämäen kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2048364-4
Postiosoite:Keskuskatu 21
Postinumero:23100
Postitoimipaikka:Mynämäki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Vesa-Matti Eura
Puhelin:+358 505856772
Sähköpostiosoite:vesa-matti.eura@mynamaki.fi
NUTS-koodi:Mynämäki (K503)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.mynamaki.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://vahabox.vahanen.com/index.php/s/E53jbKop68ANXuv

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kunta
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Mynämäen kunnan terveyskeskuksen uudisrakennuksen kokonaisurakka
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Terveyskeskuksen uudisrakennus rakennetaan purettavan terveyskeskuksen väliosan paikalle.

Uudisrakennuksen paikalla olevien osien purkutyöt on aloitettu huhtikuussa 2019 ja ne saatetaan loppuun ennen uudisrakennuksen rakennustöitä.

Uudisrakennuksen pääasiallinen käyttötarkoitus on terveyskeskus. Rakennus on 2-kerroksinen.

Rakennuksen kerrosala on 2.155 m2 ja tilavuus 10.560 m3.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 5100000 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Mynämäki (K503)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kuivelantie 10, 23100 Mynämäki

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Uudisrakennuksen pääasiallinen käyttötarkoitus on terveyskeskus.

Rakennuksen 1. kerroksessa A-siivessä sijaitsee vastaanottotilat, B-siivessä ensiapu- ja päivystys, C-siivessä päihde-, mielenterveys ja sosiaalipalvelut ja D-siivessä kuntoutustilat ja apuvälinelainaamo. 2. kerroksessa sijaitsee hammashuolto, välinehuolto ja henkilökunnan sosiaalitilat.

2-kerroksin uudisrakennuksen runkorakenteet ovat betonia, julkisivut pääosin levyrapattuja.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.8.2019 - 30.10.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

1. Ehdokkaan tulee olla lainsäädännön edellyttämällä tavalla rekisteröity ja täyttää tilaajavastuulain mukaiset yhteiskuntavelvoitteet:

- Tarjoajan tulee allekirjoittaa tarjouspyynnön liitteenä oleva valaehtoinen vakuutus tilaajavastuulain (1233/06) edellytysten täyttämisestä. Tarjous hylätään, mikäli osallistumishakemuksen mukana ei ole allekirjoitettua valaehtoista vakuutusta. Tarjouskilpailussa valituksi tulleen yrityksen tulee toimittaa mainitut selvitykset tilaajalle ennen sopimuksen allekirjoitusta. Toimitettavat selvitykset eivät saa olla yli kolme kuukautta vanhoja. Myös nimettyjen LVI- ja sähköaliurakoitsijoiden vastaavat valaehtoiset vakuutukset tarjouksen liitteeksi.

2. Ehdokkaalla tulee olla voimassa oleva vastuuvakuutus, jonka vakuutusmäärän tulee olla vähintään yksi miljoona euroa (1,0 mEUR), aliurakoitsijoilla 0,5 mEUR:

- Nykyisen vakuutuksen voimassaolotodistus tulee liittää tarjouspyynnön liitteeksi.

3. Hankkeen työkieli on suomi. Ehdokkaan ja hänen käyttämiensä alihankkijoiden kaikki todistukset ja tilaajalle toimitettavat dokumentit tulee olla suomenkielisiä. Ehdokkaan työmaan vastuuhenkilöiden suomenkielen taito tulee olla niin hyvä, että työmaatehtävien hoitaminen voi tapahtua ilman tulkkia sekä keskustelu hankkeen osapuolien kanssa on sujuvaa.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida:

4. Ehdokkaan kokonaisliikevaihdon tulee olla viimeiseltä kahdelta (2) kahdentoista (12) kuukauden pituiselta tilikaudelta vähintään per tilikausi kahdeksan (8,0) milj. EUR

Nimettyjen LVI- ja sähköurakoitsijoiden osalta 1,5 mEUR/v:

- Todistus ehdokkaan ja nimettyjen aliurakoitsijoiden liikevaihdosta / tilinpäätöstiedot kahden viimeisen vuoden osalta.

5. Ehdokkaan ja niiden taustakonsernien luottokelpoisuusluokituksen tulee olla Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa-suosituksen mukaan vähintään A tai vastaavan luottotietolaitoksen (ei pankin) lausunnon mukaan vähintään tätä vastaava.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida:

6. Ehdokkaalla ja nimetyillä aliurakoitsijoilla on oltava vähintään kolme (3) saman suuruista uudisrakennuskohdetta Suomessa, jonka laajuus on vähintään 2000 brm2, joka on vastaanotettu vuonna 2014 tai sen jälkeen:

- Referenssiluettelo, josta käy ilmi ehdokkaan ja nimettyjen aliurakoitsijoiden kokemus vaaditun tyyppisistä urakoista viimeisen 5 vuoden ajalta.

7. Kohteeseen tarjottavan työnjohtajan tulee olla suorassa ja kokopäiväisessä työsuhteessa tarjoavaan yritykseen, olla hyvän suomenkielentaitoinen ja omata vähintään viiden (5) vuoden kokemus hanketta vastaavien saneerauskohteiden (urakkasumma yli 2,0 miljoona euroa) työnjohtajana:

- Todistus kohteeseen nimettävän työnjohtajan koulutuksesta, kokemuksesta ja ammatillisesta pätevyydestä; vähimmäisvaatimus rakennusmestarin koulutus. Vastaavan mestarin tulee täyttää myös viranomaisten kelpoisuusehdot.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

8. Kokonaisurakkaa tarjoavan pää-/ rakennusurakoitsijan tulee jo tarjouksessaan nimetä valitsemansa LVI- ja sähköaliurakoitsijat:

- Nimetään tarjouslomakkeelle.

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

Nopeutettu menettely

Perustelut:

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat sähköisesti kaikkien saatavissa

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
10.6.2019 16:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 1 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:10.6.2019 16:00
Paikka: Mynämäen kunnantalo Keskuskatu 21 23100 Mynämäki
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Avaustilaisuus ei ole julkinen

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.3) Lisätiedot:

Urakoitsijoiden on esitettävä tarkentavat kysymyksensä viimeistään 28.5.2019 sähköpostilla osoitteeseen:

- jari-pekka.tuominen@vahanen.com.

Vastaukset kysymyksiin toimitetaan keskitetysti lisäkirjeellä 29.5.2019.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10.5.2019
«« Takaisin