«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Virtain kaupunki : Kotimaisen kirjallisuuden ja äänikirjojen hankinta

30.04.2019 12:07
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-009662
Tarjoukset 24.5.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Virtain kaupunki
Y-tunnus 0206333-9
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Virtain kaupunginkirjasto
Yhteyshenkilö Raija Löytölä
Postiosoite Mäkitie 2
Postinumero 34800
Postitoimipaikka Virrat
Maa Suomi
Puhelin +358447151292
Sähköpostiosoite raija.loytola@virrat.fi
Internet-osoite (URL) http://www.virrat.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä

Muu osoite:

Sähköpostiosoite kirjaamo@virrat.fi
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Kotimaisen kirjallisuuden ja äänikirjojen hankinta
Hankinnan kuvaus

Tarjouspyyntö koskee Virtain kaupunginkirjaston yksiköille (pääkirjasto ja kirjastoauto) hankittavaa painettua kotimaista yleistä kirjallisuutta, kotimaisia äänikirjoja sekä kotimaisia oppikirjoja/K-kirjoja.

Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
98000 - 19600 EUR
Pääkohde
Päänimikkeistö
Kirjastokirjat. (22113000-5)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Virrat (K936)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.7.2019 - 30.6.2021

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajan kelpoisuutta koskevat kriteerit ilmoitetaan tarkemmin tarjouspyynnössä.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjouksen mukana on palautettava liite 3 Tarjoajan kelpoisuuden arviointi, jossa tarjoaja antaa selvityksen siitä, että se on huolehtinut lakisääteisistä velvoitteista, kuten maksuunpannuista veroista ja työeläkelakien mukaisten maksujen maksamisesta. Näistä on pyydettäessä toimitettava todistus, rekisteriote tai muu selvitys, joka ei ole kolmea kuukautta vanhempi tarjouksen jättöpäivästä laskettuna.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintamenettelyä koskevat tarkemmat tiedot ilmenevät tarjouspyyntöasiakirjoista, jotka on liitetty hankintailmoitukseen.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
24.5.2019 15.00
Tarjousten voimassaoloaika

90 päivää tarjousten viimeisestä vastaanottopäivästä

Lisätietoja

Liitteet 1-3 voi tilata excel-muotoisena hankintayksikön yhteyshenkilöltä. Tarjous toimitetaan sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@virrat.fi

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntö kotimaisen kirjallisuuden ja äänikirjojen hankinnasta.pdf

Liite 1 Hintakriteerit.pdf

Liite 2 Hankinnan muut kriteerit.pdf

Liite 3 Tarjoajan kelpoisuuden arviointi_.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin