«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Asikkalan kunta : Asikkalassa sijaitsevan Vääksyn Yhteiskoulun uudisrakentaminen sekä kohteen ylläpito.

12.06.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-009218
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 112-274154
Osallistumishakemukset 07.08.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Asikkalan kunta/kirjaamo
Harri Hirvonen
Rusthollintie 2
17200
Asikkala
Puh. +358447780290

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Asikkalan kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0145208-4
Postiosoite:Rusthollintie 2
Postinumero:17200
Postitoimipaikka:Asikkala
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Harri Hirvonen
Puhelin:+358 447780290
Sähköpostiosoite:harri.hirvonen@asikkala.fi
NUTS-koodi:Asikkala (K016)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.asikkala.fi/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-009218/attachments

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

seuraavaan osoitteeseen

Virallinen nimi:Asikkalan kunta/kirjaamo
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0145208-4
Postiosoite:Rusthollintie 2
Postinumero:17200
Postitoimipaikka:Asikkala
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Harri Hirvonen
Puhelin:+358 447780290
Sähköpostiosoite:harri.hirvonen@asikkala.fi
NUTS-koodi:Asikkala (K016)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.asikkala.fi/yhteystiedot
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Asikkalassa sijaitsevan Vääksyn Yhteiskoulun uudisrakentaminen sekä kohteen ylläpito.
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankintaan sisältyy uudisrakennuksena yhteiskoulun rakentaminen erikseen määritellyiltä osin, rakennuksen purkaminen ja kohteen ylläpito- ja käyttäjäpalvelut. Hankkeen toteuttaja vastaa kohteen käytettävyydestä ja olosuhteiden ylläpidosta 20 vuoden ajan. Vain tilaaja voi jatkaa sopimusta viiden vuoden optiolla (yksipuolinen optio).

Hankinta on mittaluokaltaan suuri ja kohde toteutukseltaan haastava. Sen takia se toteutetaan kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Alustavan aikataulun mukaan neuvottelut käydään vuonna 2019 ja sopimus hyväksytään ja allekirjoitetaan keväällä 2020. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuoden 2020 keväällä siten, että rakennuksen tulee valmistua viimeistään 1.6.2022.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 15000000 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Talonrakentaminen. (45210000-2)
Koulurakennusten rakentamistyöt. (45214200-2)
Rakennuksen laitteiden korjaus ja huolto. (50700000-2)
Rakennusten purkutyöt ja maansiirtotyöt. (45110000-1)
II.2.3) Suorituspaikka
Asikkala (K016)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kohde sijaitsee Vääksyssä, osoitteessa Koulukuja 2, 17200 Vääksy

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnassa on kyse Asikkalaan rakennettavista koulutiloista. Tiloihin sijoittuvat mm. perusopetus ja lukiokoulutus. Tilojen käyttömahdollisuus järjestetään myös esimerkiksi liikuntaseuroille, yrityksille, yhdistyksille ja muille oppilaitoksille.

Hankkeessa turvallisuus, monikäyttöisyys, monimuotoisuus sekä muuntojoustavuus ja uusien teknologioiden muodot ovat keskeisiä elementtejä. Niiden tulee näkyä tilojen toteutussuunnitelmissa. Tilat varustetaan riittävillä verkkoyhteyksillä ja ajantasaisella teknologialla. Tilojen kapasiteetti mitoitetaan myös iltakäyttö huomioon ottaen. Tilojen varaaminen hoidetaan sähköisellä järjestelmällä.

Opetustiloja voivat iltaisin käyttää opistot erityisesti taito- ja taideaineiden tilojen sekä suurempien luokkatilojen osalta. Suunnitelmissa tulee varautua tilojen mahdollisimman monimuotoiseen käyttöön ottaen huomioon yllä esitetyt käyttötarkoitukset. Palveluntuottaja voi suunnitelmissaan esittää myös muita käyttötarkoituksia tiloille.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
15000000 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:264 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Tilaaja voi jatkaa sopimusta (palvelujakso) 5 vuoden optiokaudella.

II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
tai suunniteltu vähimmäismäärä:3
ja enimmäismäärä:4
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Kohteen laajuuden ja sen teknis-toiminnallisen vaativuuden vuoksi ehdokkaita valitaan edellä yksilöity määrä varsinaiseen tarjouskilpailuun. Asetetuilla vähimmäiskelpoisuusvaatimuksilla sekä vertailtavilla kriteereillä pyritään varmistamaan tarjoajan toimitusvarmuus, kokemus vastaavista kohteista sekä laadullinen osaaminen. Ehdokkaiden rajoittamisella pyritään myös hankintayksikön kustannusten pienentämiseen hankintamenettelyssä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Lisähankintana voivat olla mahdollisesti kalusteet, käyttäjäpalvelut sekä muu tarvittava kohteen varustus.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Kilpailullinen neuvottelumenettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
7.8.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11.6.2019

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat
Alustava tarjouspyyntö.pdf
Osallistumishakemus.pdf
«« Takaisin