«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Tampereen kaupunki : Forsante antikoagulaatiohoidon tietojärjestelmä

17.05.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-009081
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 096-232724

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Tampereen kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0211675-2
Postiosoite:PL 487
Postinumero:33101
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:birgit.viitanen@tampere.fi
NUTS-koodi:Tampere (K837)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.tampere.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Forsante antikoagulaatiohoidon tietojärjestelmä
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5), Lääketieteellinen (LA52-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on suomenkielinen tietoverkon välityksellä toimiva verenohennushoidon piirissä olevien potilaiden antikoagulaatiohoitoon liittyvä palveluohjelmisto (tietokoneavusteinen THL:n annosteluohjeeseen perustuva varfariinin annostelu- ja viestintävälitysohjelma). Ohjelma tekee automaattisesti määritellyille potilaille varfariinin annnosteluehdotuksen, ehdotuksen potilaan seuraavasta laboratoriokäynnin ajankohdasta, tallentaa annostus- ja hoito-ohjeeseen kirjauksen valtakunnalliseen potilastiedon arkistoon (Kanta) ja lähettää automaaattisesti viestin potilaalle. Ohjelma hankitaan palveluna.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 90000 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Tampere (K837)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on suomenkielinen tietoverkon välityksellä toimiva verenohennushoidon piirissä olevien potilaiden antikoagulaatiohoitoon liittyvä palveluohjelmisto (tietokoneavusteinen THL:n annosteluohjeeseen perustuva varfariinin annostelu- ja viestintävälitysohjelma). Ohjelma tekee automaattisesti määritellyille potilaille varfariinin annnosteluehdotuksen, ehdotuksen potilaan seuraavasta laboratoriokäynnin ajankohdasta, tallentaa annostus- ja hoito-ohjeeseen kirjauksen valtakunnalliseen potilastiedon arkistoon (Kanta) ja lähettää automaaattisesti viestin potilaalle. Ohjelma hankitaan palveluna.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Hankintayksikön tiedossa ei ole vastaavaa palvleuntuottajaa100
Hinta 100
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

-

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Sopimuksen tekeminen ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua jäljempänä luetelluissa tapauksissa (täyttäkää liite D1) (suorahankinta)

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 062-145017

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
SOPIMUS FORSANTE-PALVELUOHJELMISTON KÄYTTÄMISESTÄ

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
15.4.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:1
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Valuecode Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:606216-9
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:90000 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
17.5.2019

Liite D1 - Julkiset hankinnat (palvelut)

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan mukaisesti (suorahankintaperusteet)

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä: teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen

3. Selitys

hankinnasta on julkaistu suorahankintailmoitus 27.3.2019. Ilmoituksen numero 2019/S 062-145017. Hankintayksikön tiedossa ei ole toista palveluntuottajaa, jolla olisi vastaavan kalatainen (laadukas, luotettava, toimintavarma, kattava) tuotantokäytössä oleva ja auditoitu suomenkielinen varfariinin annostelu- ja vientinvälitysohjelma, jolla on EU:n lääkinnällisiä laitteita koskevan MDD-direktiivin 93/42/ETY mukainen IIb-luokan sertifikaatti. Järkevää vaihtoehtoista tai korvaavaa ratkaisua ei ole olemassa

«« Takaisin