«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Liikennevirasto (Väylävirasto) : Kirjanpidon, maksuliikkeen ja palkkahallinnon palvelut sisältäen palvelutuotantoon tarvittavat järjestelmät

19.04.2019 16:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-008872
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 079-190389

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Liikennevirasto (Väylävirasto)
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1010547-1
Postiosoite:PL 33
Postinumero:00521
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Saija Kaukonen
Puhelin:+358 295343000
Sähköpostiosoite:kirjaamo@vayla.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.vayla.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Air Navigation Services Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2767840-1
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:ans@ansfinland.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.ansfinland.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Finrail Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2512095-7
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:viestinta@finrail.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.finrail.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Väylien hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kirjanpidon, maksuliikkeen ja palkkahallinnon palvelut sisältäen palvelutuotantoon tarvittavat järjestelmät
Viitenumero:
LIVI/8489/02.01.07/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Liike-elämän palvelut: laki, markkinointi, neuvonta, työhönotto, painatus ja turvallisuus. (79000000-4)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat kirjanpidon, maksuliikenteen sekä palkkahallinnon palvelut sisältäen palvelutuotantoon tarvittavat järjestelmät. Palveluja hankitaan Traffic Management Finland konsernille (TMF). TMF on toimintansa 1.1.2019 aloittava valtion liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjauksessa oleva erityistehtäväkonserni. Hankinta toteutetaan hankintarenkaana. Hankinta kilpailutetaan yhtenä kokonaisuutena. Hankittavien palveluiden ensimmäisessä käyttöönottovaiheessa 1.1.2019 otetaan käyttöön kirjanpidon ja maksuliikkeen palvelut seuraavissa kolmessa yhtiössä: Traffic Management Finland Oy, "Tie Oy" ja "Meri Oy". Muut käyttöönottovaiheet on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 1. Hankinnan kohteen kuvaus. Lisäksi hankinta sisältää käyttöönottoprojektit, hankinnan kohteena olevien palveluiden ja palvelutuotantoon tarvittavien järjestelmien toimittamisen palveluna sekä palveluiden ja järjestelmien tuki- ja ylläpitopalvelut.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 2346187.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankintaa on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteissä ja erityisesti liitteissä 1 - 1.6.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatukriteeri 1: Asiantuntijoiden osaaminen ja kokemus20
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatukriteeri 2: Pisteytettävät vaatimukset20
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatukriteeri 3: Käyttöönottosuunnitelman arviointi20
Hinta 40
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 008-013745

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Kirjanpidon, maksuliikkeen ja palkkahallinnon palvelut sisältäen palvelutuotantoon tarvittavat järjestelmät

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
29.3.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:1
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:1
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:1
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Azets Insight Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0220227-1
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Internet-osoitehttps://www.azets.fi
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:2346187.00 EUR
V.2.5) Tietoa alihankinnasta

Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa

Lyhyt kuvaus sopimuksen osasta, joka teetetään alihankintana:

Toimittaja käyttää alihankkijoita.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Hankintayksiköiden yhtiökohtaisten sopimuksien allekirjoituspäivät: Liikennevirasto 23.11.2018 Air Navigation Services Finland Oy 7.12.2018 Finrail Oy 29.3.2019

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
18.4.2019
«« Takaisin