«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus, erityisalat:
Kouvolan Vesi Oy : KOUVOLAN VAHTERON ALUEEN VESIHUOLTOVERKOSTON JA KADUN SANEERAUS- JA HULEVESIVERKOSTON RAKENTAMISURAKKA

19.09.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-008762
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 182-444313
Tarjoukset 23.10.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:
Kouvolan Vesi Oy
Jarkko Aho
Kauppalankatu 37
45100
Kouvola
Puh. +358400657955

I kohta: Hankintayksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/25/EU (Erityisalat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Kouvolan Vesi Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2125434-1
Postiosoite:Kauppalankatu 37
Postinumero:45100
Postitoimipaikka:Kouvola
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Timo Kyntäjä
Puhelin:+358 404833471
Sähköpostiosoite:timo.kyntaja@kouvolanvesi.fi
NUTS-koodi:Kouvola (K286)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.kouvolanvesi.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-008762/attachments

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

seuraavaan osoitteeseen

Virallinen nimi:Kouvolan Vesi Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2125434-1
Postiosoite:Kauppalankatu 37
Postinumero:45100
Postitoimipaikka:Kouvola
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jarkko Aho
Puhelin:+358 400657955
Sähköpostiosoite:kouvolan.vesi@kouvolanvesi.fi
NUTS-koodi:Kouvola (K286)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.kouvolanvesi.fi
I.6) Pääasiallinen toimiala
Vesihuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KOUVOLAN VAHTERON ALUEEN VESIHUOLTOVERKOSTON JA KADUN SANEERAUS- JA HULEVESIVERKOSTON RAKENTAMISURAKKA
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat. (45200000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Urakkamuoto on kokonaisurakka. Pääurakoitsija toimii omalla urakka-alueellaan pääurakoitsijana ja lainsäädännön sekä YSE98: n 4§ 2 mukaisena päätoteuttajana sekä vastaa työmaapalveluista.

Kohteena on Kouvolassa Vahteron kaupunginosassa sijaitsevan Vahteron alueen vesihuollon ja kadun saneeraus hankintailmoituksen tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Hankkeen laajuus on noin 3.2 km jätevesiverkostoa, noin 3.2 km vesijohtoverkostoa ja noin 3.2 km hulevesiverkostoa sisältäen runkoverkosta kiinteistöjen rajoille saakka rakennettavat tonttijohdot. Saneeraus toteutetaan auki kaivamalla, joissakin kohtaa tuentaelementtejä käyttäen.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 5000000 EUR
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Putkijohtojen, tietoliikenne- ja voimalinjojen, teiden, lentokenttien ja rautateiden rakentamistyöt; maanpinnoitus. (45230000-8)
Vesi- ja viemäriputkien rakennustyöt. (45231300-8)
Putkiverkon asennustyöt. (45231112-3)
II.2.3) Suorituspaikka
Kouvola (K286)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kouvolassa Vahteron kaupunginosa.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankintayksikkö on Kouvolan Vesi Oy ja hankintaan sovelletaan vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä.

Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinnan ennakoitu arvo on EU-kynnysarvon ylittävä.

Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä hankintayksikön edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei hankintayksikkö voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, hankintayksikkö

voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan.

Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta.Tarjousasiakirjat ovat saatavissa sähköisenä ja suomen kielellä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
5000000 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:36 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjouspyyntöasiakirjat on saatavilla pyydettäessä jarkko.aho@kouvolanvesi.fi

Vuorovaikutus tilaajan ja urakoitsijan välillä tapahtuu suomen kielellä.

Sopimukseen liittyvissä työsuhteissa on noudatettava vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan on noudatettava saman laatuisessa työssä.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.4) Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle

Luettelo ja lyhyt kuvaus säännöistä ja perusteista:

Valintaperusteet on kuvattu tarjouspyyntöasiakirjoissa

III.1.6) Vaaditut takuut ja vakuudet:

Vaaditut takuut ja vakuudet on määritetty hankintaa koskevissa asiakirjoissa.

III.1.7) Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:

Rahoitus- ja maksuehdot on määritetty hankintaa koskevissa asiakirjoissa.

III.1.8) Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:

Ehdokas on osakeyhtiö tai muu rekisteröity yhtiö, ehdokkaalla on elinkeinotoiminnan harjoittamisoikeus ja ehdokas on merkitty kaupparekisteriin.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
23.10.2019 15:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:24.10.2019 14:00
Paikka: Kouvolan vesi, Kauppalankatu 37, 45100 Kouvola
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tilaajan edustajat

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
18.9.2019

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat
1_Urakkatarjouspyyntokirje_Vahtero2.pdf
2_TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJOJEN SAATAVUUS.pdf
3_ESPD-LOMAKE.doc
4_4-17.4_Yleiskartta_RS.pdf
«« Takaisin