«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, Rakennukset ja yleiset alueet : Kruunusillat-raitiotie ja Kalasataman raitiotie

17.04.2019 16:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-008597
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 077-182313

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, Rakennukset ja yleiset alueet
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:Y-0201256-6
Postiosoite:PL 58225 (Elimäenkatu 5)
Postinumero:00099
Postitoimipaikka:Helsingin kaupunki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Ville Alajoki
Puhelin:+358 403347301
Sähköpostiosoite:kilpailutusryhma.rake@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:PL 1400
Postitoimipaikka:Helsingin kaupunki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kilpailutusryhma.rake@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.hel.fi/hkl/fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kruunusillat-raitiotie ja Kalasataman raitiotie
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Raitiotien rakennustyöt. (45234126-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan ja Helsingin kaupungin liikennelaitoksen tarkoituksena on kilpailuttaa yhdessä Kruunusillat-hankkeen raitiotien ja Kalasataman raitiotien allianssitoteutukset. Tilaajan tarkoituksena on kilpailuttaa molempien raitioteiden allianssitoteutukset samalla hankinnalla, mutta kahtena erillisenä allianssiprojektina. Hankinta on tarkoitus toteuttaa siten, että valitaan oma palveluntuottaja Kruunusillat-raitiotien palveluntuottajaksi ja oma palveluntuottaja Kalasataman raitiotien palveluntuottajaksi. Molempiin projekteihin on tarkoitus liittää samassa yhteydessä teetettäviä kadun- ja kunnallistekniikan suunnittelua ja rakentamista. Molemmat hankinnat toteutetaan käyttäen erityisalojen hankintalain mukaista neuvottelumenettelyä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kruunusillat-hanke koostuu vuonna 2016 laaditun hankesuunnitelman mukaan kolmesta sillasta sekä raitiotieyhteydestä Helsingin keskustasta Laajasaloon. Hankkeen raitiotieyhteys toteutetaan projektiallianssina ja Nihti-Kruunuvuorenranta siltayhteys erikseen kokonaisurakkana. Kruunusillat-raitiotien alustava kustannusarvio on noin 100 M€ ja siihen liittyvien katurakennushankkeiden ja muiden töiden kustannusarvio yhteensä korkeintaan 200M€. Kalasataman raitiotie muodostuu vuonna 2017 laaditun yleissuunnitelman mukaan Kalasataman ja Pasilan raitiotieyhteydestä. Raitiotien alustava kustannusarvio on noin 80 M€ ja siihen liittyvien katurakennushankkeiden ja muiden töiden kustannusarvio alustavasti noin 200-250 M€. Tilaajan tarkoitus on kilpailuttaa molempien projektien suunnittelusta ja rakentamisesta vastaavat palveluntuottajat yhdessä ja muodostaa näiden kanssa kaksi allianssiprojektia suunnittelemaan ja toteuttamaan ne yhdessä tilaajan kanssa.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
6.5.2019

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Molemmat raitiotieprojektit toteutetaan Helsingin kaupungin ja sen sopimusosapuolten yhteisenä kunnallisteknisenä työmaana (YKT), jonka mukaan hankkeen tilaajina voivat toimia myös muut YKT-sopimuksen osapuolet. Tilaajan hankkii tarvittavan kaluston ja varikon erikseen. Tarjouskilpailun onnistumiseksi tarjouskilpailuun tulee saada vähintään 3-4 soveltuvuusvaatimukset täyttävää tarjoavaa tarjoajaa ja vähintään kolme tarjousten sisältövaatimukset täyttävää lopullista tarjousta. Mikäli tarjouskilpailussa ei synny riittävää kilpailua kahden eri hankkeen toteuttamiseksi, Tilaaja pidättää oikeuden keskeyttää Kalasataman raitiotien hankinnan.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
16.4.2019
«« Takaisin