«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy : Koskelon Maalauskammio

15.04.2019 13:48
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-008491
Tarjoukset 29.4.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
Y-tunnus 2094551-1
Yhteyshenkilö Vesa Pirha
Postiosoite Myllypurontie 1
Postinumero 00920
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358974245000
Sähköpostiosoite kirjaamo@metropolia.fi
Internet-osoite (URL) http://www.metropolia.fi/
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=231300&tpk=35f91fd9-aa21-48aa-b615-221db5d7da15
Hankintayksikön luonne
Muu: Korkeakoulu
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Koskelon Maalauskammio
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
9-2019
Hankinnan kuvaus

Kohteena on Metropolian Koskelon ajoneuvo- ja konetekniikan osaamisalueen käyttöön tuleva maalauskammio, jota käytetään myös laminointityötilana.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Ruiskutuskaapit. (39236000-5)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois sellainen tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä palvelun toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai muiden lakisääteisten maksujen suorittamisen.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintamenettelynä käytetään EU-kynnysarvon alittavaa avointa menettelyä. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Hankinnassa noudatetaan ajantasaista lakia julkisista hankinnoista 1397/2016. Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena on halvin hinta. Hinta vertaillaan kokonaishinnan perusteella. Vertailuhinnaltaan halvin tarjous saa painoarvon mukaiset täydet pisteet (100) ja muiden tarjoajien pisteet suhteutetaan vertailuhinnaltaan halvimman tarjouksen kaavalla: (halvimman tarjoajan vertailuhinta/tarjoajan vertailuhinta *100).

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
29.4.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin