«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Luonnonvarakeskus : CHNS-O -analysaattori

15.04.2019 11:47
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-008463
Tarjoukset 3.5.2019 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Luonnonvarakeskus
Y-tunnus 0244629-2
Yhteyshenkilö Kirjaamo
Postiosoite PL 2 (Latokartanonkaari 9)
Postinumero 00791
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358295326000
Sähköpostiosoite kirjaamo@luke.fi
Internet-osoite (URL) https://www.luke.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=234207&tpk=f682bd36-61af-43b7-b62c-abb8a47362d9
Hankintayksikön luonne
Valtion viranomainen
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
CHNS-O -analysaattori
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
893/02 10 01 00 05/2019
Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena on Dumas–menetelmään pohjautuva analysaattori, jolla pysytään määrittämään CHNS-O (O laskennallisesti) biopolttoaineista, biohiilestä, pyrolyysinesteistä, jätevesilietteistä, kompostista, kasveista ja maasta. Hankittavaan kokonaisuuteen tulee sisältyä seuraavat laitteen käytössä tarvittavat oheislaitteet: - vähintään neljän desimaalin vaaka - työasema - printteri - ohjelmisto - näyteastiat kiinteille ja nestemäisille näytteille, yhteensä 1000 kpl - autosampleri vähintään 100 näytteelle.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Analysaattorit. (38434000-6)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinta on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016). Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä tilaajan edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei tilaaja voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
3.5.2019 13.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin