«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Helsingin kaupungin asunnot Oy : 2215 Louhikkotie 2 muutos ja korjaustyö pienryhmäkoti

15.04.2019 11:40
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-008462
Tarjoukset 22.5.2019 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Helsingin kaupungin asunnot Oy
Y-tunnus 2379058-6
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Helsingin kaupungin asunnot Oy, c/o Heka Koillinen Oy
Yhteyshenkilö Petri Palo
Postiosoite Malmin kauppatie 18, 4 krs
Postinumero 00700
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358957673412
Sähköpostiosoite hankinnat.koillinen@hekaoy.fi
Internet-osoite (URL) http://www.hekaoy.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/hekaoy?id=234717&tpk=46df15d9-545a-4449-a0da-363e4d803d73
Hankintayksikön luonne
Muu: Helsingin kaupungin omistama osakeyhtiö
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
2215 Louhikkotie 2 muutos ja korjaustyö pienryhmäkoti
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
234717
Hankinnan kuvaus

Louhikkotie 2 vanhassa toimistorakennuksessa tehdään tila muutos. Nykyiset tilat muutetaan pienryhmäkoti käyttöön. Työ sisältää rakennustekniset ja LVISA työt.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Helsinki (K091)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoavalla urakoitsijalla on tilaajavastuulain 5§:n mukaisten velvoitteet kunnossa ja niistä on tilaajavastuu.fi todistus tai RALA-todistus. Luottoluokituksen tulee olla vähintään A+. Luottoluokitustodistus on oltava Suomen Asiakastieto Oy:n mukaan. Liikevaihdon oltava kahdelta edelliseltä päättyneeltä tilikaudelta vähintään 500 000 € / tilikausi. Vähintään 3 referenssikohdetta. Referenssit saavat olla kolmelta edelliseltä vuodelta. Referenssikohteiksi kelpaavat vain tilamuutokset ja huoneistoremontit. Referenssikohteen toteutushinta on oltava vähintään 100 000 €. Tarjouksessa on nimettävä vastaava työnjohtaja, joka täyttää kohteen viranomaisvaatimukset. Tarjouksen liitteeksi on esitettävä henkilön CV.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Todistus tilaajavastuulain 5§:n mukaisten velvoitteiden täyttämisestä tai tilaajavastuu.fi todistus tai RALA-todistus. 1) selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. 2) kaupparekisteriote 3) todistus verojen maksamisesta, verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. 4) todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty. 5) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. 6) selvitys voimassa oleva tapaturmavakuutuksesta ja työterveyshuollosta. Lisäksi on esitettävä luottoluokitustodistus, tai muu vastaava asiakirja, josta ilmenee, että yrityksellä ei ole rekisteröityjä maksuhäiriöitä. Luottoluokituksen tulee olla vähintään A+. Luottoluokitustodistus on oltava Suomen Asiakastieto Oy:n mukaan. Lisäksi on esitettävä todistus liikevaihdosta kahdelta edelliseltä päättyneeltä tilikaudelta. Liikevaihtovaatimus on 500 000 €/ tilikausi. Vähintään 3 referenssikohdetta. Referenssit saavat olla kolmelta edelliseltä vuodelta. Referenssikohteiksi kelpaavat vain tilamuutokset ja huoneistoremontit. Referenssikohteen toteutushinta on oltava vähintään 100 000 €. Tarjouksessa on nimettävä vastaava työnjohtaja, joka täyttää kohteen viranomaisvaatimukset. Tarjouksen liitteeksi on esitettävä henkilön CV.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset on esitetty jäljempänä tämän tarjouspyynnön kohdassa Soveltuvuusvaatimukset.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
22.5.2019 16.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin