«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Kiinteistö Oy Helsingin Eteläranta 8 : LVISA-suunnittelupalvelut

15.04.2019 10:26
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-008443
Tarjoukset 10.5.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Kiinteistö Oy Helsingin Eteläranta 8
Y-tunnus 0117668-1
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Kirkkohallitus
Postiosoite PL 52
Postinumero 00101
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358918021
Sähköpostiosoite kirkkohallitus@evl.fi
Faksi +35891802350
Internet-osoite (URL) http://evl.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/evl?id=225835&tpk=b8143275-24dd-485c-9b69-680309e3aa6d
Hankintayksikön luonne
Muu: julkisoikeudellinen laitos
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
LVISA-suunnittelupalvelut
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
DKIR/276/02.06.01/2019
Hankinnan kuvaus

Tällä hankintailmoituksella hankintayksikkö pyytää tarjouksia Kirkon talossa (Eteläranta 8:ssa) sijaitsevan toimistorakennuksen tilamuutoksiin liittyvistä LVISA-suunnittelupalveluista. Kirkon talossa on käynnistetty Uusi tila-työympäristöprojekti, jonka tavoitteena on tehostaa tilankäyttöä sekä luoda Kirkon talosta vuoden 2021 alkuun mennessä viihtyisä työympäristö, joka tukee joustavuutta, yhdessä tekemistä ja sujuvaa tiedonkulkua. Kirkkohallitus Uusi Tila –hanke: Kiinteistö Oy Helsingin Eteläranta 8 Eteläranta 8 00130 Helsinki Rakennuskohteen yksikkötiedot: - Valmistumisvuosi 1952 - Rakennuksia 1 kpl (toimistokerrostalo) - Bruttoala 12 774 m², josta hankkeen ala n. 2800 m² - Tontin pinta-ala 920 m² - Kaupunginosa/Kortteli/Tontti 91-3-55-5 - Rakennustunnus 489 - Kerroksia: kellari + 10 toimitilakerrosta + IV-konehuonekerros - näistä hankkeessa 4 toimitilakerrosta - Porrashuoneita 2 kpl Hankkeen tiedot ja tavoitteet: Projektin tavoitteena on kehittää asiakkaalle uudet nykypäivän työskentelytarpeita vastaavat toimitilat rakennuskohteen kerroksiin 5. -7. ja 9. Lisäksi muutostöiden kohteena ovat tarvittavilta osin 1. kerroksen aula ja kellarin sosiaalitilat. Kohde on 1950-luvulla rakennettu ja myöhemmin perusparannettu kiinteistö, jonka nykyistä tekniikkaa hyödynnetään muutostöissä mahdollisuuksien mukaan. Kohteen tilankäyttöä tehostetaan ja käyttäjien työskentelymahdollisuuksia parannetaan uusien työympäristökokonaisuuksien rakentamisen myötä. Suunnitteluhankinnalla varmistetaan hankkeen tekniset edellytykset ja tilankäyttösuunnitelman toteutettavuus. Lopputuloksena syntyvät hankkeen rakennustöiden työpiirustukset. Aikataulu: urakkalaskennan piirustusten luonnokset 30.6.2019 mennessä ja valmiit urakkalaskennan piirustukset 31.8.2019 mennessä. Varsinaiset työpiirustukset 14.11. 2019 mennessä. Suunnittelukokonaisuuteen sisältyvät alla eritellyt tehtäväluettelon mukaiset kohdat sisältäen luonnossuunnittelun, urakkalaskennan piirustusten ja työpiirustusten tuottamisen. Rakennustöiden aikaiset suunnitelmapuutteista johtuvat suunnitelmarevisiot sisältyvät kiinteään kokonaishintaan ja tilaajasta johtuvat korvataan tuntilaskutteisena tarjouksen tuntihinnoin. Rakennusaikaiset suunnittelu- ja työmaakokoukset (n. kaksi kokousta kuukaudessa) sisältyvät kiinteään kokonaishintaan. Tehtävät, TATE 18, RT10-11290: D1 D2 D3.2 D3.4 D3.5 D3.6a D3.7a D3.8a D4 D5 D6.5a D6.6a E1 E2 E3 E4 E5 E6.1 E6.2a E6.4a E6.5a E6.5b (F) G1 G2 G3 G4 G5 G6.2 tarvittavilta osin H I1-I6 Tehtäväsisältö ja muut ehdot on esitetty tarkemmin liitteenä olevassa sopimusluonnoksessa, tilasuunnitelmassa sekä muissa tarjouspyyntöasiakirjoissa. Hankintayksikkö valitsee tarjouskilpailun perusteella LVISA-suunnittelutyöhön yhden palveluntuottajan. Tavoitteena kilpailutusprosessissa on tarjota kaikille potentiaalisille toimijoille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua kilpailutukseen hankintalain tasapuolisuuden, syrjimättömyyden, avoimuuden ja suhteellisuuden vaatimusten mukaisesti. KOHTEESEEN TUTUSTUMINEN Kohteeseen tutustumisesta on sovittava Juha Kääriäisen kanssa, puhelin 050 357 4928, sähköpostiosoite juha.kaariainen@evl.fi Mikäli tarjoaja ei ole käynyt tutustumassa kohteeseen ennen tarjouksen antamista ja esittää lisäkorvattavaksi työksi jotain sellaista, mikä suoritetulla käynnillä olisi ollut havaittavissa, palvelutuottajalla ei ole oikeutta lisätyökustannuksiin.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.6.2019 -

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinta on kansallinen hankinta. Hankinta toteutetaan avoimena menettelynä. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Tarjous on tehtävä suomenkielellä. Hankintaan liittyvät tilaajan hankinta-asiakirjat ovat saatavissa suomenkielellä. Jos yritys haluaa tarjousasiakirjat muulla kielellä, käännättäminen ja siitä aiheutuvat kustannukset ovat yrityksen itsensä vastattavina. Tarjouspyynnössä esitetyt hankintamäärät ovat arvioita, eikä sopimus muodosta tilaajalle määräostovelvoitetta tai palveluntuottajalle yksinoikeutta tuottaa palvelua. Tarjoajalla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään tarjouksesta tai muista asiakirjoista. Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä asiakkaan edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet hankinnan aikana muuttuvat oleellisesti, tilaaja voi keskeyttää hankinnan. Mikäli hankinta joudutaan keskeyttämään, tilaaja antaa tästä perustellun kirjallisen päätöksen.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
10.5.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin