«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Ilmoitus tehdystä sopimuksesta):
Vantaan kaupunki : Asumispalvelujen hankinta mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä asunnottomille

16.08.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-008421
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 158-391577

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Vantaan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0124610-9
Postiosoite:PL1100
Postinumero:01030
Postitoimipaikka:Vantaan kaupunki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:soster.hankinnat@vantaa.fi
NUTS-koodi:Vantaa (K092)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vantaa.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Asumispalvelujen hankinta mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä asunnottomille
Viitenumero:
VD/1071/02.08.00.00/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Asumispalvelut sisältää seuraavat hankinnat:

1. Tuettu asuminen asiakkaan omaan kotiin

2. Tuettu asuminen palveluntuottajan järjestämään asuntoon

3. Mielenterveyskuntoutujien tuettu asuminen

4. Yhteisömuotoinen päihteetön tuettu asuminen

5. Tuettu asuminen Asunto-ensin periaatteella asumisyksikössä

6. Mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen

7. Mielenterveyskuntoutujien tehostettu palveluasuminen

8. Tehostettu palveluasuminen päihteitä käyttäville

9. Kriisimajoitus

Hankintatyöryhmä päätti keskeyttää Yhteisömuotoinen päihteetön tuettu asuminen -osakokonaisuuden hankinnan palvelukuvauksen epätarkkuuden vuoksi. Tämä osa-alue tullaan kilpailuttamaan uudelleen kevään 2019 aikana.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Tuettu asuminen asiakkaan omaan kotiin
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tuetun asumisen tavoitteena on vahvistaa ja ylläpitää asiakkaan selviytymistä ja elämänhallintaa sekä ehkäistä syrjäytymistä.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Tuettu asuminen palveluntuottajan järjestämään asuntoon
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Asiakas asuu palveluntuottajan järjestämässä asunnossa omalla vuokrasopimuksellaan. Asuminen päättyy, kun asiakas saa oman vuokra-asunnon tai ko. palvelun tarve päättyy. Asuminen voi myös jatkua palveluntuottajan järjestämässä asunnossa tavanomaisena vuokra-asumisena tuen päättymisen jälkeen, mikäli palve-luntuottaja ja asiakas niin sopivat. Tuetun asumisen tavoitteena on vahvistaa ja ylläpitää asiakkaan selviyty-mistä ja elämänhallintaa, ehkäistä syrjäytymistä ja vahvistaa asumisen taitoja.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Mielenterveyskuntoutujien tuettu asuminen
Osa nro:
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Asiakas asuu palveluntuottajan järjestämässä asunnossa omalla vuokrasopimuksellaan. Tuettu asuminen mielenterveyskuntoutujille tai vastaaville asiakkaille on kuntoutusta ja osittain hoidollista. Heille tuetussa asumisessa tuen tarve on ensisijaista. Tavoitteena on vahvistaa ja ylläpitää asiakkaan selviytymistä ja elämänhallintaa, ehkäistä syrjäytymistä ja vahvistaa asumisen taitoja.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Yhteisömuotoinen päihteetön tuettu asuminen
Osa nro:
4
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankintatyöryhmä päätti keskeyttää Yhteisömuotoinen päihteetön tuettu asuminen -osakokonaisuuden hankinnan palvelukuvauksen epätarkkuuden vuoksi. Tämä osa-alue kilpailutettiin uudelleen kevään 2019 aikana.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Tuettu asuminen Asunto-ensin periaatteella asumisyksikössä
Osa nro:
5
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Asiakas asuu palveluntuottajan järjestämässä asunnossa omalla vuokrasopimuksellaan. Tuetussa asumisessa Asunto -ensin periaatteella asumisyksikössä on kyse asiakkaista, joilta ei edellytetä päihteettömyyttä tai hoitokontaktia, jotta hän saisi tarvitsemansa palvelut esim. terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut sekä taloudellinen tuki. Palveluntuottajalla tulee olla valmiudet ohjata asiakasta mm. päihdehaitattomaan elämään ja hänelle sopiviin palveluihin ja häiriöttömään asumiseen.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen
Osa nro:
6
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Palveluasumista hankitaan pitkäaikaisempaa kuntouttavaa asumista tarvitseville ja arvioivana lyhytaikaisena asumisena. Palveluasuminen on tarkoitettu niille asiakkaille, joiden toimintakyky on alentunut niin, että se ei riitä omassa kodissa selviytymiseen.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Mielenterveyskuntoutujien tehostettu palveluasuminen
Osa nro:
7
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tehostettua palveluasumista hankitaan pitkäaikaisempaa kuntouttavaa asumista tarvitseville ja arvioivana lyhytaikaisena asumisena. Palvelu on tarkoitettu niille mielenterveyskuntoutujille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoitoa, turvallisuutta, valvontaa ja tukea tai niille, joiden toimintakyky on alentunut niin, että palveluasumisessa annettava tuki ja valvonta eivät ole riittävää. Kyseessä on ympärivuorokautinen palveluasuminen. Henkilökuntaa tulee olla paikalla yksikön tiloissa 24h/vrk.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Tehostettu palveluasuminen päihteitä käyttäville
Osa nro:
8
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Runsaasti päihteitä käyttävien asiakkaiden palveluasuminen on tehostettua palveluasumista somaattisesti monisairaille mielenterveys- ja päihdeongelmaisille asiakkaille, joiden asuminen muissa asumisratkaisuissa useista yrityksistä huolimatta ei ole onnistunut. Kyseessä on ympärivuorokautinen palveluasuminen. Henkilökunnan tulee olla paikalla yksikön tiloissa 24h/vrk.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Kriisimajoitus
Osa nro:
9
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kriisimajoituksella tarkoitetaan kiireellisen asumisen järjestämistä asunnon puutteesta johtuvassa akuutissa hätätilanteessa. Kriisimajoituksen tulee usein järjestyä jopa saman päivän aikana. Kriisimajoitus on lyhytaikaista asumista ja päättyy heti, kun asiakas siirtyy tuettuun asumiseen tai hän saa oman vuokra-asunnon tai hänen asumisensa järjestyy muulla tavoin.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 200-455456

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
1
Nimi:
Tuettu asuminen asiakkaan omaan kotiin

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18.12.2018
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:42
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Aspa Palvelut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1998395-9
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Eedi asumispalvelut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2365608-8
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Attendo Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1755463-2
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Mielenterveysyhdistys Etappi ry
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1655300-5
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Provesta Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2365538-4
Postitoimipaikka:Kempele
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Maisonkoti Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0761798-6
Postitoimipaikka:Kerava
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0307082-1
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Hoivaonni Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2561686-4
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Betesda-säätiö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0202453-2
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:SiniVida Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2261251-8
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Uudenmaan Tukitupa Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2091828-1
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Takaisin Elämään Ry
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1611377-1
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Nuorten Ystävät-Palvelut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2079261-5
Postitoimipaikka:Oulu
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Katto-kodit Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1701117-9
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Attendo Mental Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1944573-9
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Hannah ry
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1982521-3
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:1 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
2
Nimi:
Tuettu asuminen palveluntuottajan järjestämään asuntoon

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18.12.2018
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:66
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Aspa Palvelut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1998395-9
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Attendo Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1755463-2
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Attendo Mental Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1944573-9
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Provesta Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2365538-4
Postitoimipaikka:Kempele
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Maisonkoti Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0761798-6
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:SiniVida Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2261251-8
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Uudenmaan Tukitupa Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2091828-1
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Betesda-säätiö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0202453-2
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Palvelukoti Kolmikoti Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1611377-1
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Hannah ry
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1982521-3
Postitoimipaikka:Porvoo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Mielenterveysyhdistys Etappi ry
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1655300-5
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Eedi asumispalvelut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2365608-8
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Mehiläinen Hoivapalvelut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2099743-4
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Mehiläinen Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1927556-5
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Hoiva Mehiläinen Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1893659-5
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Pihlajakoti Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1040073-7
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Luona Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0907573-8
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Takaisin Elämään Ry
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1611377-1
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Hyvinvointipalvelut Arjessa Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2292973-4
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:NAL Palvelut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2263100-6
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Katto-Kodit Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1701117-9
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sininauha Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2391887-7
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:1 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
3
Nimi:
Mielenterveyskuntoutujien tuettu asuminen

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18.12.2018
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:39
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Aspa Palvelut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1998395-9
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Eedi asumispalvelut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2365608-8
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Palvelukoti Länsituuli Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:953977-4
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Attendo Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1755463-2
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Kuntoutumiskoti Metsätähti Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1886791-3
Postitoimipaikka:Jokela
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Mielenterveysyhdistys Etappi ry
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1655300-5
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Keski-Uudenmaan Sopimuskoti ry
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0562788-1
Postitoimipaikka:Kerava
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Nuorten Ystävät -Palvelut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2079261-5
Postitoimipaikka:Oulu
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Provesta Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2365538-4
Postitoimipaikka:Kempele
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Katto-kodit Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1701117-9
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Maisonkoti Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0761798-6
Postitoimipaikka:Kerava
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:SiniVida Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2261251-8
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Uudenmaan Tukitupa Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2091828-1
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Hoivaonni Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2561686-4
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Betesda-säätiö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0202453-2
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Palvelukoti Kolmikoti Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1632332-2
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Hannah ry
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1982521-3
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Attendo Mental Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1944573-9
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:1 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
4
Nimi:
Yhteisömuotoinen päihteetön tuettu asuminen

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Tarjouksia tai osallistumishakemuksia ei ole saatu tai ne on keskeytetty

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
5
Nimi:
Tuettu asuminen Asunto-ensin periaatteella asumisyksikössä

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18.12.2018
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:3
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:PALVELUKOTI KOLMIKOTI OY
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1632332-2
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sininauha Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2391887-7
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Takaisin Elämään Ry
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1611377-1
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:1 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
6
Nimi:
Mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18.12.2018
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:24
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Aspa Palvelut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1998395-9
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Palvelukoti Länsituuli Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0953977-4
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:PALVELUKOTI KOLMIKOTI OY
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1632332-2
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Maisonkoti Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0761798-6
Postitoimipaikka:Kerava
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Attendo Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1755463-2
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Eedi asumispalvelut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2365608-8
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Attendo Mi-Hoiva Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0784328-9
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Katto-kodit Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1701117-9
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Mehiläinen Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1927556-5
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Mehiläinen Hoiva Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2099743-4
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Provesta Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2365538-4
Postitoimipaikka:Kempele
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Pihlajakoti Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1040073-7
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Lilinkotisäätiö sr
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1924664-1
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Attendo Mental Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1944573-9
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Hoiva Mehiläinen Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1893659-5
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:1 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
7
Nimi:
Mielenterveyskuntoutujien tehostettu palveluasuminen

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18.12.2018
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:19
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Attendo Mi-Hoiva Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0784328-9
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Attendo Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1755463-2
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Eedi asumispalvelut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2365608-8
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Mehiläinen Hoivapalvelut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2099743-4
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Esperi Care Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2017532-6
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:SiniVida Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2261251-8
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Kuntoutumiskoti Metsätähti Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1886791-3
Postitoimipaikka:Jokela
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Hoiva Mehiläinen Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1893659-5
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Uudenmaan Asumispalvelut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1094049-3
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Betesda-säätiö sr
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0202453-2
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Mehiläinen Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1927556-5
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Coronaria Hoiva Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2769452-4
Postitoimipaikka:Oulu
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Keski-Uudenmaan Sopimuskoti ry
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0562788-1
Postitoimipaikka:Kerava
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Attendo Mental Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1944573-9
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:1 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
8
Nimi:
Tehostettu palveluasuminen päihteitä käyttäville

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18.12.2018
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:2
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Attendo Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1755463-2
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Osuuskunta Aparente
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2822225-4
Postitoimipaikka:Nummi
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Attendo Mental Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1944573-9
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:1 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
9
Nimi:
Kriisimajoitus

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18.12.2018
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:12
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Betesda-säätiö sr
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0202453-2
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:SiniVida Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2261251-8
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:PALVELUKOTI KOLMIKOTI OY
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1632332-2
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Mehiläinen Hoivapalvelut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2099743-4
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Mehiläinen Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1927556-5
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Pihlajakoti Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1040073-7
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Hoiva Mehiläinen Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1893659-5
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Katto-kodit Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1701117-9
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Luona Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0907573-8
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Hannah ry
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1982521-3
Postitoimipaikka:Porvoo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:1 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
15.8.2019
«« Takaisin