«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Kouvolan seurakuntayhtymä : Myllykosken kirkon laajennus ja tilojen muutos, LVIA-urakka

15.04.2019 10:31
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-008410
Tarjoukset 14.5.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Kouvolan seurakuntayhtymä 2218327-4 /
Kiinteistöpalvelut
Jukka Reijo
PL 41
45701
Kuusankoski
Puh. +358400650981

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Kouvolan seurakuntayhtymä
Y-tunnus 2218327-4
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Kiinteistöpalvelut
Yhteyshenkilö Jukka Reijo
Postiosoite PL 41
Postinumero 45701
Postitoimipaikka Kuusankoski
Maa Suomi
Puhelin +358400650981
Sähköpostiosoite kiinteisto.kouvola@evl.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen kirkko, niiden seurakunta tai muu viranomainen

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Myllykosken kirkon laajennus ja tilojen muutos, LVIA-urakka
Hankinnan kuvaus

Kouvolan seurakuntayhtymä pyytää tarjouksia Myllykosken kirkon laajennuksesta.

Myllykosken kirkon laajennus on pääosin yksikerroksinen uudisrakennus, johon tulee kokoontumistiloja sekä hallinto- ja huoltotiloja. IV-konehuone rakennetaan ullakolle. Lisäksi rakennetaan erillinen huoltorakennus. Tilamuutokset sisältävät muutoksia nykyisissä taukotiloissa sekä laajennuksen aiheuttamia muutoksia liitososassa ja kellarissa.

Laajennuksen kokonaisala on noin 580 m2 ja huoltorakennuksen 25 m2.

Hanke toteutetaan jaettuna urakkana, jossa rakennusurakoitsija on pääurakoitsija ja LVIA- sekä sähköurakat alistettuja sivu-urakoita.

Rakentaminen on tarkoitus aloittaa elo-syyskuussa 2019 ja kohteen on oletettu valmistuvan kesä-heinäkuussa 2020.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Kouvola (K286)

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Ehdokkaan tulee täyttää teknilliset, talooudelliset ja muut edellytykset.

Tilaaja edellyttää mm, että

1. Ehdokas on merkitty kaupparekisteriin tai sijoittautumismaansa vastaavaan elinkeinonharjoittajien rekisteriin.

2. Ehdokas on merkitty ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos sillä on lain mukaan velvoite rekisteröityä näihin rekistereihin.

3. Ehdokas on maksanut veronsa, sosiaaliturvamaksunsa ja eläkevakuutusmaksunsa.

4. Ehdokkaalla on työntekijöilleen voimassa oleva lakisääteinen tapaturmavakuutus.

5. Ehdokkaan kolmen viimeisen tilikauden keskimääräinen liikevaihto 12 kuukauden pituiselta tilikaudelta on ollut vähintään 0,5 milj. euroa.

6. Ehdokkaalla tulee olla kokemusta LVIA-urakoinnista uudiskohteissa tai suurehkoissa saneerauskohteissa, vähintään 5 hanketta (yritys). Näistä 3 tulee olla julkisia tai muuten vaativia kohteita. Mikäli urakat ovat jakaantuneet LV- ja IV-urakoihin, tulee kohteita olla LV-urakoista erikseen vähintään 3 hanketta ja IV-urakoista vähintään 5 hanketta.

7. Ehdokkaan urakasta vastaavilla henkilöillä (KVV- ja IV-työnjohtajat) tulee olla vähintään ammattikorkeakoulutasoinen tai vastaava teknikon koulutus sekä kokemusta vähintään 3 kohteesta työnjohtajana (henkilö).

Näiden lisäksi vaatimuksia on esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjoukseen tulee liittää urakkaohjelmassa esitetyt asiakirjat ja selvitykset.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjouspyyntö, urakkaohjelma ja alustava pohjakuva sekä leikkaus on esitetty liitetiedoissa.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
14.5.2019 12.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjouksen tulee olla voimassa 4 kk tarjouspäivän yli.

Lisätietoja

Urakkakilpailuun tulee ilmoittautua ja tarjouspyyntöasiakirjat pyytää sähköpostilla kaisu.metsarinne@insmetsarinne.fi. Sähköpostissa tulee ilmoittaa, mitä urakkaa pyyntö koskee sekä yhteyshenkilö. Tarjouspyyntöasiakirjat luovutetaan urakoitsijalle sähköisesti ladattavina tiedostoina Sokopro-projektipankista. Käyttöoikeus projektipankkiin myönnetään urakkakilpailuun ilmoittauduttaessa yhteyshenkilöksi ilmoitetulle.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Urakkatarjouspyyntö, lvia-urakka.pdf

Urakkaohjelma MKL.pdf

AR 1030 010 Pohjapiirros, 1. kerros.pdf

AR 1040 010 Leikkaus A-A.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin