«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Suomen Mielenterveysseura ry : Ohjelmistohankinta

15.04.2019 10:29
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-008377
Tarjoukset 6.5.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Suomen Mielenterveysseura ry 0202225-4 /
Jari Lallinaho
Jari Lallinaho
Maistraatinportti 4 A, 7 krs
00240
Helsinki
Puh. +358406486860

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Suomen Mielenterveysseura ry
Y-tunnus 0202225-4
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Jari Lallinaho
Yhteyshenkilö Jari Lallinaho
Postiosoite Maistraatinportti 4 A, 7 krs
Postinumero 00240
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358406486860
Sähköpostiosoite jari.lallinaho@mielenterveysseura.fi
Internet-osoite (URL) http://www.mielenterveysseura.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Muu: yhdistys

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Ohjelmistohankinta
Hankinnan kuvaus

Pilvi-/SaaS-pohjaiset ohjelmistot sisältäen vaativuusmäärittelyn mukaiset kokonaisuudet.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät. (48000000-8)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.8.2019 -

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Katso tarjouspyyntö

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Katso tarjouspyyntö

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Katso taarjouspyyntö

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
6.5.2019 12.00
Tarjousten voimassaoloaika

30.9.2019 saakka

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntö Suomen mielenterveysseura 12042019.docx

Vaativuusmäärittely (liite 1).xlsx

Hintaliite ( liite 2).xlsx

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin