«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Merikarvian kunta / Yhteyspiste: Porin kaupungin hankintapalvelut : MERIKARVIA_sähköenergian hankinta

12.04.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-008334
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 074-174905
Tarjoukset 17.05.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/pori?id=222844&tpk=f21b27d3-4b59-4d13-9ebf-075312994ba5

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Merikarvian kunta / Yhteyspiste: Porin kaupungin hankintapalvelut
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0137323-9
Postiosoite:PL 121
Postinumero:28101
Postitoimipaikka:Pori
Maa:Suomi
Puhelin:+358 447011222
Sähköpostiosoite:tarjous@pori.fi
NUTS-koodi:Satakunta (FI196)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/pori

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/pori?id=222844&tpk=f21b27d3-4b59-4d13-9ebf-075312994ba5
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
MERIKARVIA_sähköenergian hankinta
Viitenumero:
MERIKARVIA_sähköenergian hankinta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Sähkö-, lämpö-, aurinko- ja ydinenergia. (09300000-2)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tarjouksia pyydetään avoimesta sähköntoimituksesta Merikarvian kunnan kohteisiin (kiinteistöt ja muut tarpeet mm. katuvalot) ajalle 1.8.2019 - 31.12.2021 ja mahdollinen optio vuosi 2022. Sähköenergian vuosittainen kulutusarvio on n. 2 700 000 kWh/vuosi. Kohteet ja kulutusmääräarviot liitteessä: Liite: Merikarvian käyttöpaikat 2019.xls Liitteessä ilmoitetut kulutusmäärät ovat arvioita eivätkä sido tilaajaa. Sopimukseen tulee voida liittää / poistaa kohteita kesken sopimuskauden sähkönkäyttökohteiden normaalin vaihtuvuuden takia.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 390000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Satakunta (FI196)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Merikarvia

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Katso kohta II.1.4 (lyhyt kuvaus).

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.8.2019 - 31.12.2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Varsinainen sopimuskausi: 1.8.2019 - 31.12.2021 jonka lisäksi mahdollinen 1 optiovuosi. Mikäli optio otetaan käyttöön, pätee sopimuksen ehdot sellaisenaan myös siihen. Mahdollinen optiovuosi sidotaan vastaavan vuoden vuosittaisiin termiinituotteiden hintoihin mikäli optiovuoden käyttöön päädytään.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
17.5.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:17.5.2019 12:15
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaamista koskeva päivämäärä ei sido hankintayksikköä, eikä tarjousten avaamistilaisuus ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3) Lisätiedot:

ESPD = Yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja: Hankintalain 87 §:n mukaan hankintayksikön on vaadittava käytettäväksi yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa alustavana näyttönä siitä, että ehdokas tai tarjoaja täyttää soveltuvuusvaatimukset ja että sitä ei rasita mikään hankintalaissa tarkoitettu poissulkemisperuste. Asiakirjaa on käytettävä lain mukaan ainoastaan EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa ja erityisalojen hankintalain hankinnoissa. Kyseisen lomake tulee täyttää tarjouspyynnön välilehdellä ESPD. Ohjeistus lomakkeen täyttöön löytyy https://tarjouspalvelu.fi/pori sivun oikeasta yläreunasta > Katso ESPD ohjeet tukiportaalista. Lomakkeen täyttöön tarjoajaa suositellaan varaamaan riittävästi aikaa. Tarjoajan on myös täytettävä oma ESPD-lomake kaikkien hankintaan mahdollisesti liittyvien voimavara-alihankkijoiden osalta, niiltä osin kun se ESPD-lomakkeella on vaadittu. Mikäli tarjoajana on ryhmittymä, vaatimukset koskevat kaikkia ryhmittymän jäseniä.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12.4.2019
«« Takaisin