«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Kuntien Tiera Oy : ICT-laitteiden, -palveluiden ja -ohjelmistojen verkkokauppa

12.04.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-008317
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 074-174868
Tarjoukset 20.05.2019 klo 10.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/tiera?id=232273&tpk=199c68f1-0199-4dd0-b0ad-cb2c17070a2f

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Kuntien Tiera Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2362180-3
Postiosoite:Tammasaarenkatu 1
Postinumero:00180
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hankinnat@tiera.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.tiera.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/tiera

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/tiera?id=232273&tpk=199c68f1-0199-4dd0-b0ad-cb2c17070a2f
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
ICT

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
ICT-laitteiden, -palveluiden ja -ohjelmistojen verkkokauppa
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät. (48000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tämän hankinnan tavoitteena on tarjota kuntatoimijoille kustannustehokas ja vaivaton tapa hankkia ICT-laitteita, -palveluita ja -ohjelmistoja. Tavoitteenamme on palveluketju, joka sekä säästää rahaa asiakkaiden ICT-hankinnoissa että tuo asiakkaille konkreettisen ja mittavan mahdollisuuden heidän organisaatioidensa tehostamiseen ja kehittämiseen. Asiakkaan tilauskanavana on tässä kilpailutettava verkkokauppa. Kilpailutuksella haetaan kumppania, joka sitoutuu olemassa olevan verkkokauppajärjestelmänsä ja laajan toimittajaverkostonsa avulla toimittamaan laajan valikoiman eri tuotetoimittajien laitteita, palveluita ja ohjelmistoja

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 600000000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Radio-, televisio- ja viestintä- ja teleliikennelaitteet ja niihin liittyvät laitteet. (32000000-3)
Toimisto- ja atk-laitteet ja -tarvikkeet, lukuun ottamatta kalusteita ja tietokoneohjelmatuotteita. (30000000-9)
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
Rahoitus- ja vakuutuspalvelut. (66000000-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tämän hankinnan tavoitteena on tarjota kuntatoimijoille kustannustehokas ja vaivaton tapa hankkia ICT-laitteita, -palveluita ja -ohjelmistoja. Tavoitteenamme on palveluketju, joka sekä säästää rahaa asiakkaiden ICT-hankinnoissa että tuo asiakkaille konkreettisen ja mittavan mahdollisuuden heidän organisaatioidensa toiminnan tehostamiseen ja kehittämiseen. Asiakkaan tilauskanavana on tässä kilpailutettava verkkokauppa. Kilpailutuksella haetaan kumppania, joka sitoutuu olemassa olevan verkkokauppajärjestelmänsä ja laajan toimittajaverkostonsa avulla toimittamaan laajan valikoiman eri tuotetoimittajien laitteita, palveluita ja ohjelmistoja. Tuoteryhmien tuotevalikoimalta edellytetään jatkuvaa kehitystä ja uusiutuvuutta teknologiakehityksen ja loppuasiakastarpeiden mukaisesti. Toimittajan on pystyttävä tarjoamaan myös räätälöityjä kokonaisratkaisuja asiakkaiden eri toimialojen tarpeisiin. Kumppanin on sitouduttava kilpailuttamaan jatkuvasti omia alihankkijoitaan ja takaamaan tuotteiden hyvä saatavuus. Tieran tavoitteena on saada kaikille sopimusasiakkailleen erittäin kilpailukykyiset hinnat suurelle tuotevalikoimalle ja koko sopimuskaudelle. Tavoitteena on myös, että asiakkaat saisivat kaikki tarvitsemansa IT-laitteet ja palvelut yhdellä sopimuksella, mikä helpottaisi toimittaja- ja sopimushallintaa sekä kokonaisratkaisujen suunnittelua ja koordinointia, esim. digikoulut. Tiera kiinnittää hankinnassa huomioita myös toimittajan kestävän kehityksen toimintamalleihin ja edistää näin asiakkaiden strategioiden mukaista kestävää kehitystä. Hankinnan kohdetta on tarkemmin kuvattu hankintailmoituksen liitteissä. Lista yhteishankintaan kiinnostuksen ilmoittaneista asiakkaista ja heidän arvionsa hankintavolyymeistään tuoteryhmittäin on hankintailmoituksen liitteenä 9. Kiinnostuksen ilmoittaneet asiakkaat voivat milloin tahansa sopimuskauden aikana liittyä verkkokauppapalvelun käyttäjiksi ja myös lopettaa hankintojen tekemisen verkkokauppapalvelusta.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
600000000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely yhden toimijan kanssa

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
20.5.2019 10:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:27.5.2019 11:00
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaamistilaisuus ei ole julkinen

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12.4.2019
«« Takaisin