«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Kirkkonummen kunta : Kirkkonummen pääkirjaston korjaus, muutos ja laajennus, projektinjohtourakka

12.04.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-008305
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 074-174405
Osallistumishakemukset 06.05.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/kirkkonummi?id=234268&tpk=532d1833-4942-429d-b0a2-5b61eec4e199

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Kirkkonummen kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0203107-0
Postiosoite:PL 20 (Ervastintie 2)
Postinumero:02401
Postitoimipaikka:Kirkkonummi
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jussi Yrjänä
Puhelin:+358 407263278
Sähköpostiosoite:jussi.yrjana@kirkkonummi.fi
Faksi:+358 98786053
NUTS-koodi:Kirkkonummi (K257)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.kirkkonummi.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/kirkkonummi

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/kirkkonummi?id=234268&tpk=532d1833-4942-429d-b0a2-5b61eec4e199
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kirkkonummen pääkirjaston korjaus, muutos ja laajennus, projektinjohtourakka
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Kirkkonummen pääkirjaston korjaus, muutos ja laajennus. Pääkirjaston korjausosan laajuus on noin 2 500 brm2 ja laajennusosan 2 500 m2. Pääkirjasto sijaitsee osoitteessa Kärrytie 3, 02400 Kirkkonummi. Hankintasopimuksen tavoitteena on saada nopealla aikataululla rakennusteknisten töiden valmiiksi saattamiseen projektinjohtourakoitsija. Kohteen toteutusvaiheen suunnitelmat ovat täysin valmiit ja nämä tullaan toimittamaan neuvotteluvaiheessa ehdokkaille. Näihin suunnitelmiin tullaan merkitsemään urakkarajat. Osallistumishakemuslomakkeen liitteenä on urakkaohjelmaluonnos, jonka sisällöstä tullaan keskustelemaan valittujen ehdokkaiden kanssa. Kohde toteutetaan tavoite- ja kattohintaisena projektinjohtourakkana. Projektinjohtourakoitsijalta tullaan pyytämään tarjous optiona kiintokalusteista. Tilaaja päättää erikseen siitä, käyttääkö se kyseisen option

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 6000000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Kirkkonummi (K257)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kirkkonummen kunta, Kärrytie 3.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinta toteutetaan käyttämällä hankintalain 34–35 §:n tarkoittamaa neuvottelumenettelyä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:6 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Tarkempi aikataulu sovitaan valitun urakoitsijan kanssa yhteisesti.

II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
tai suunniteltu vähimmäismäärä:3
ja enimmäismäärä:5
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Neuvottelumenettelyn sujuvan ja nopean käsittelyn takaamiseksi.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Optio kiintokalusteista. Tarkempi kuvas osallistumishakemusselostuksesta.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Katso osallistumishakemusselostus (liite1)

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Katso osallistumishakemusselostus.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Tarjousperusteinen neuvottelumenettely

Nopeutettu menettely

Perustelut:

Hankintasopimuksen tavoitteena on saada nopealla aikataululla rakennusteknisten töiden valmiiksi saattamiseen projektinjohtourakoitsija. Pääkirjaston rakennusurakka on alkanut vuoden 2017 lopussa, mutta pääurakoitsijan konkurssin vuoksi, tilaaja on joutunut ottamaan työmaan haltuunsa maaliskuussa 2019. Nopeutetun neuvottelumenettelyn käyttö on perusteltua, koska pääurakoitsijan konkurssin johdosta työt ovat nyt pysähtyneet. Tämä on johtanut siihen, että työmaalle on syntynyt erilaisia riskejä (mm. mahdolliset kosteusvauriot ja aika-tauluriskit). Työt on saatava tämän takia nopeasti käyntiin, jotta kaikki riskit saadaan minimoitua

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
6.5.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12.4.2019
«« Takaisin