«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus, erityisalat:
Hyvinkään kaupunki : Jäteveden ja käyttöveden puhdistuksen ja käsittelyn kemikaalien hankinta

12.04.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-008301
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 074-176507
Tarjoukset 13.05.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/hyvinkaa?id=221300&tpk=07f11949-1d6d-487d-84e3-be9a3eb031e3

I kohta: Hankintayksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/25/EU (Erityisalat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Hyvinkään kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0125866-0
Postiosoite:Kankurinkatu 4-6
Postinumero:05800
Postitoimipaikka:Hyvinkää
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Joonas Salonen
Puhelin:+358 1945911
Sähköpostiosoite:hankintapalvelut@hyvinkaa.fi
NUTS-koodi:Hyvinkää (K106)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hyvinkaa.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/hyvinkaa

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/hyvinkaa?id=221300&tpk=07f11949-1d6d-487d-84e3-be9a3eb031e3
I.6) Pääasiallinen toimiala
Vesihuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Jäteveden ja käyttöveden puhdistuksen ja käsittelyn kemikaalien hankinta
Viitenumero:
221300
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Vedenkäsittelykemikaalit. (24962000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hyvinkään kaupungin hankintapalvelut pyytää tarjoustanne, tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankintamenettelyn käytännön toteutuksesta tilaajan puolesta vastaa Hyvinkään kaupungin hankintapalvelut. Hankinnan kohteena on Hyvinkään kaupungin (jatkossa tilaaja) tarvitsemien jäteveden ja käyttöveden puhdistuksen ja käsittelyn kemikaalit. Hankinta on jaettu viiteen (5) osakokonaisuuteen jotka ovat: Osakokonaisuus 1, Kalkit. Osakokonaisuus 2, Ferrosulfaatti. Osakokonaisuus 3, Natriumhypokloriitti Osakokonaisuus 4. Kuivauksessa käytettävät anioninen ja kationinen polymeeri. Osakokonaisuus 5. Selkeytykseen käytettävä kationinen polymeeri.

Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Kalkit
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Vedenkäsittelykemikaalit. (24962000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Hyvinkää (K106)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Jäteveden ja käyttöveden puhdistuksessa ja käsittelyssä käytettävät kalkit. Vertailuhintana edullisuutta määriteltäessä käytetään tarjouspyynnön mukaista tarjottujen tuotteiden halvinta yhteishintaa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Varsinainen sopimuskausi on 2 vuotta. Hankintaan sisältyy myös 1-2 vuoden optio, jonka käyttöönoton hankintayksikkö ratkaisee erikseen.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Ferrosulfaatti
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Vedenkäsittelykemikaalit. (24962000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Hyvinkää (K106)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Jäteveden puhdistuksessa käytettävä ferrosulfaatti. Vertailuhintana edullisuutta määriteltäessä käytetään tarjouspyynnön mukaista tarjotun tuotteen halvinta hintaa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Varsinainen sopimuskausi on 2 vuotta. Hankintaan sisältyy myös 1-2 vuoden optio, jonka käyttöönoton hankintayksikkö ratkaisee erikseen.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Natriumhypokloriitti
Osa nro:
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Vedenkäsittelykemikaalit. (24962000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Hyvinkää (K106)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Talousvesituotannossa käytettävä natriumhypokloriitti. Vertailuhintana edullisuutta määriteltäessä käytetään tarjouspyynnön mukaista tarjottujen tuotteiden halvinta yhteishintaa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Varsinainen sopimuskausi on 2 vuotta. Hankintaan sisältyy myös 1-2 vuoden optio, jonka käyttöönoton hankintayksikkö ratkaisee erikseen.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Kuivaukseen käytettävät anioninen ja kationinen polymeeri
Osa nro:
4
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Vedenkäsittelykemikaalit. (24962000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Hyvinkää (K106)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Linkouksessa/kuivauksessa käytettävät anioniset ja kationiset polymeerit. Pienimmän yhteiskustannuksen saaneet polymeerit valitaan halvimman hinnan perusteella. Yhteiskustannuksen laskentakaava on mainittu hankinnan kohteen kriteereissä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Varsinainen sopimuskausi on 2 vuotta. Hankintaan sisältyy myös 1-2 vuoden optio, jonka käyttöönoton hankintayksikkö ratkaisee erikseen.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Selkeytykseen käytettävä kationinen polymeeri
Osa nro:
5
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Vedenkäsittelykemikaalit. (24962000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Hyvinkää (K106)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Selkeytykseen käytettävä kationinen polymeeri. Pienimmän yhteiskustannuksen saanut polymeeri valitaan halvimman hinnan perusteella. Yhteiskustannuksen laskentakaava on mainittu hankinnan kohteen kriteereissä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Varsinainen sopimuskausi on 2 vuotta. Hankintaan sisältyy myös 1-2 vuoden optio, jonka käyttöönoton hankintayksikkö ratkaisee erikseen.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 3

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
13.5.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:13.5.2019 12:05

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12.4.2019
«« Takaisin