«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea : Fimean rekisterialustaratkaisu ja myyntilupa- ja lääkevalmisterekisterin uudistaminen

12.04.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-008279
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 074-176200

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FI09215366
Postiosoite:PL 55
Postinumero:00034
Postitoimipaikka:FIMEA
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Mika Kuivamäki
Puhelin:+358 295223646
Sähköpostiosoite:mika.kuivamaki@fimea.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.fimea.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Fimean rekisterialustaratkaisu ja myyntilupa- ja lääkevalmisterekisterin uudistaminen
Viitenumero:
004065/02.10.01/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Asiakaskohtaisten ohjelmistojen kehittämispalvelut. (72230000-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Viraston rekisterialustaratkaisun ja myyntilupa- ja lääkevalmisterekisterin toteutus, sekä siihen liittyvät palvelut.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1461000.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI) , Muu kuin Suomi (FIZ)
Muu kuin Suomi
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Viraston rekisterialustaratkaisun ja myyntilupa- ja lääkevalmisterekisterin toteutus, sekä siihen liittyvät palvelut. Rekisterialustaratkaisu sisältää tietokanta-, integraatio-, sekä prosessien automaatio- ja ohjauspalvelut Fimean rekistereiden toteuttamiseksi. Ensimmäisessä vaiheessa rekisterialustaratkaisuun liitetään myyntilupa- ja lääkevalmisterekisteri. Hankinnan lopputuloksena korvataan nykyinen myyntilupa- ja lääkevalmisterekisteri ja luodaan edellytykset viraston muiden erillisrekisterien integroimiselle tähän samaan kokonaisuuteen. Hankinnan kohteena on ratkaisu, joka tukee Fimean rekisteritietojen laadukkuutta, yhdenmukaisuutta, käytettävyyttä ja prosessien tehostamista sekä mitattavuutta. Ratkaisun avulla mahdollistetaan prosessien automaatioasteen kasvattaminen.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu60
Hinta 40
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankintayksikkönä toimii Fimea, mutta toimitussopimus voidaan solmia STM:n hallinnonalan laajuisena. Tarkemmin Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean, Sosiaali- ja terveysministeriö STM:n, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran, Säteilyturvakeskus STUKin, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n ja Työterveyslaitos TTL:n kanssa.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Tarjousperusteinen neuvottelumenettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 115-261863

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Fimean rekisterialustaratkaisu ja myyntilupa- ja lääkevalmisterekisterin uudistaminen

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
11.4.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:3
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Solita Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1060155-5
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:1461000.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:1461000.00 EUR
V.2.5) Tietoa alihankinnasta

Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12.4.2019
«« Takaisin