«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Hankintailmoitus):
Kansaneläkelaitos : OPI-KURSSIT Keravan lukion oppilaille, 2020-2022

12.04.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-008278
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 074-176423
Tarjoukset 03.06.2019 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=229015&tpk=5f801225-a1fd-4cfc-9710-b2bd2a95c32c

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Hankintailmoitus
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Kansaneläkelaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0246246-0
Postiosoite:Nordenskiöldinkatu 12
Postinumero:00250
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 2063411
Sähköpostiosoite:kuntoutushankinnat@kela.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.kela.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=229015&tpk=5f801225-a1fd-4cfc-9710-b2bd2a95c32c
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Sosiaaliturva

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
OPI-KURSSIT Keravan lukion oppilaille, 2020-2022
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat Kansaneläkelaitoksen (Kelan) henkilöasiakkaille järjestettävät OPI-kurssit Keravan lukion opiskelijoille. Oppilaitokselle valitaan yksi palveluntuottaja toteuttamaan OPI-kurssit vuosina 2020-2022. Tarjottavan toimipisteen (avo- tai laitosyksikkö) on sijaittava enintään 5 km tai 30 minuutin (julkisilla kulkuneuvoilla liikkuen) etäisyydellä oppilaitoksesta, osoite Keskikatu 5, 04200 KERAVA.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

OPI-kurssit toteutetaan seuraavien Kelan kuntoutuksen palvelukuvausten (voimassa 1.1.2019 alkaen) mukaisesti: - palvelukuvauksen yleinen osa (Liite 1) ja - OPI-kurssi (Liite 2), jäljempänä palvelukuvauksen kuntoutuspalvelua koskeva osa. Kurssit toteutetaan Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (KKRL tai Kelan kuntoutuslaki, 566/2005) 12 § mukaisena harkinnanvaraisena kuntoutuksena. Kelan kuntoutujien kuntoutus alkaa 1.1.2020 lukien. Kela voi hankkia julkisen tai julkiseen rinnastettavan tahon antamia tai alihankintana toteuttamia kuntoutuspalveluja vain, jos lain mukaista kuntoutuksen järjestämisvelvollisuutta ei voida muuten täyttää (KKRL 53 § 2 mom.). Jokaisesta tarjottavasta toimipisteestä on tehtävä oma erillinen tarjous.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.11.2019 - 31.12.2022
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Kela varaa oikeuden jatkaa sopimusta yhden (1) vuoden optiolla ajalle 1.1.2023-31.12.2023.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä
IV.1.11) Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:

Hankinta tehdään avoimella menettelyllä. Kaikki hankinnasta kiinnostuneet tarjoajalle asetetut soveltuvuusvaatimukset täyttävät palveluntuottajat voivat jättää tarjouksen tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankinnassa noudatetaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 1397/2016 (myöhemmin hankintalaki) velvoittavia säännöksiä ja julkisissa hankinnoissa noudatettavia periaatteita.

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
3.6.2019 13:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.markkinaoikeus.fi
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12.4.2019
«« Takaisin