«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
The Finnish Border Guard : Engine Maintenance Services (EMS) for Safran Makila 1A1

14.04.2019 11:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-008248
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 075-178504
Tarjoukset 28.05.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=232866&tpk=1f0bed3c-385b-4cd3-92b0-d5fc040a7e18

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:The Finnish Border Guard
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FI02460035
Postiosoite:P.O.Box 3
Postinumero:00131
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kilpailutukset@raja.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.raja.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=232866&tpk=1f0bed3c-385b-4cd3-92b0-d5fc040a7e18
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisosastot
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen järjestys ja turvallisuus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Engine Maintenance Services (EMS) for Safran Makila 1A1
Viitenumero:
RVLDno-2018-1599
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Ilma-alusten moottoreiden korjaus ja huolto. (50211210-2)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

SAFRAN Makila 1A1 engine overhaul services for one (1) engine and accessories.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Muu kuin Suomi (FIZ)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

The Air Patrol Squadron of the Finnish Border Guard (later as the Contracting Authority or the Buyer): Requests Makila overhaul with applicable accessories overhaul and repair services for one (1) engine. During the term of the Agreement, the Seller shall undertake at its facilities; engine and engine accessories storage, maintenance and repair services upon and according to the terms, conditions and provisions provided in the draft Agreement. During the term of the Agreement, the Buyer shall, pursuant to the Scope of Services in the Agreement and upon an exclusive basis, undertake, to contract the same to the Seller, upon and according to the terms, conditions and provisions provided in the draft Agreement.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:60 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

The Parties may mutually extend the validity of the Agreement for one year.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Engine shop visits for all FBG operated Makila 1A1 engines in case of: 1. Engine and accessory repairs 2. Service Bulletins for engines and accessories 3. Airworthiness Directives for engines and accessories 4. Engine Forein Object or Internal Object Damage 5. Other unforeseen service needs with compulsory nature.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Please see the requirements set in the ESPD form.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
28.5.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
englanti
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 30.9.2019
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:28.5.2019 13:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11.4.2019
«« Takaisin