«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat ja Helsingin kaupungin asunnot Oy : SK8 ja PK10, Vaippa- ja piharakenteiden peruskorjaus

12.04.2019 09:39
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-008185
Osallistumishakemukset 9.5.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:
IdeaStructura Oy
Rakennuttajakonsultti Ari Pesonen
Kutomotie 16 C
00380
Helsinki
Puh. +358504433120

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat ja Helsingin kaupungin asunnot Oy
Y-tunnus 1958762-2
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja IdeaStructura Oy
Yhteyshenkilö Rakennuttajakonsultti Ari Pesonen
Postiosoite Kutomotie 16 C
Postinumero 00380
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358504433120
Sähköpostiosoite ari.pesonen@ideastructura.com
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä

Muu osoite:

Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja IdeaStructura Oy
Yhteyshenkilö Rakennuttajakonsultti Ari Pesonen
Postiosoite Kutomotie 16 C
Postinumero 00380
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358504433120
Sähköpostiosoite ari.pesonen@ideastructura.com
Hankintayksikön luonne
Muu: Helsingin kaupungin omistamat osakeyhtiöt

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
SK8 ja PK10, Vaippa- ja piharakenteiden peruskorjaus
Hankinnan kuvaus

Hanke käsittää SK8:n ja PK10:n vaippa- ja piharakenteiden peruskorjaustoimenpiteet.

Hanke käsittää 1980-luvun alkupuolella rakennetun toimisto-, liike- ja asuinrakennuksen pääsääntöisesti ulkotiloista käsin tehtävät korjaukset, joita ovat vaipparakenteiden ja piha-alueen korjaukset peruskorjauksena. Vaipparakenteiden korjaukset käsittävät julkisivukorjaukset ja -maalaukset, parvekekorjaukset ja -lasitukset, ikkunoiden ja ulko-ovien uusinnat kauttaaltaan, vesikattouusinnat ja muut erinäiset korjaustoimenpiteet. Piha-alueella korjaukset koskevat ulkobetonirakenteita, maarakennetyyppejä sekä muita erinäisiä toimenpiteitä.

Hanke on kahden eri tilaajatahon yhteishanke, kahdella vierekkäisellä tontilla, mutta yhdessä rakennuksessa. Hanke toteutetaan kuitenkin yhtenä korjaushankkeena. Tilaajatahot ovat Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat ja Helsingin kaupungin asunnot Oy. Yhteishankkeessa rakennusluvat ovat molemmille tonteille erikseen (kaksi erillistä rakennuslupaa).

Rakennuksen bruttoala on yhteensä 8 861 brm2, tilavuus 28 379 brm3.

Kohteessa on toimisto-, liike- ja asuintiloja. Kohteessa toimii lisäksi Helsingin kaupungin päiväkoti. Kohdetta on esitetty tarkemmin liitelinkissä olevassa Osallistumishakemusprosessi 190411.pdf-asiakirjassa.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Helsinki (K091)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
12.8.2019 - 5.2.2021

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Rajoitettu menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Ehdokkaan tai toimijan tulee täyttää tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt kelpoisuusehdot. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois sellainen ehdokas tai toimija, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden, verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjouspyyntöasiakirjoja pyydetään osallistumishakemuksella. Tarjouspyyntöasiakirjoja on saatavissa tarjouksen jättöaikaan (16.5.2019 klo 14.00) saakka. Osallistumishakemus toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen ari.pesonen@ideastructura.com.

Osallistumishakemukseen on kirjattava tarjoavan yrityksen nimi, osoite, Y-tunnus sekä yhteyshenkilön nimi ja sähköpostiosoite, joka on ehdoton. Todistuksena osallistumishakemukseen on liitettävä tilaajavastuutodistus pdf-tulosteena, joka osoittaa osallistumishakemuksen tehneen tilaajavastuuvelvoitteet täytetyksi.

Tarjousta ja osallistumishakemusta koskevat tarkemmat ehdot ovat esitetty liitelinkissä olevassa Osallistumishakemusprosessi 190411.pdf -asiakirjassa.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Urakoitsijalle mahdollistetaan esitettäväksi kaksi eri vaihtoehtoa rakennusajankohdalle (ns. kesä- ja talvirakentamisvaihtoehto). Rakennusajankohtaa valitessa on huomioitava, ettei se vaikuta urakoitsijan valintaan (valintaperuste on halvin tarjoushinta).

Soveltuvia ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä
Ei
Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
9.5.2019 14.00
Tarjousten voimassaoloaika

16.11.2019 saakka.

Lisätietoja

Tarjouspyyntöasiakirjat toimitetaan hyväksytyn osallistumishakemuksen tehneille tarjoajille sähköisesti pdf-tulosteina sähköpostitse. Tarjoukset tulee toimittaa tarjouspyynnössä ilmoitettavalla tavalla 16.5.2019 klo 14.00 mennessä.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Osallistumishakemusprosessi 190411.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin