«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Turun seudun puhdistamo Oy : Työmaajärjestelyt

15.04.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-008104
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 075-177033
Tarjoukset 13.05.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=6760

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Turun seudun puhdistamo Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1774713-5
Postiosoite:Polttimonkatu 2
Postinumero:20100
Postitoimipaikka:TURKU
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jarno Arfman
Puhelin:+358 407126231
Sähköpostiosoite:jarno.arfman@turku.fi
NUTS-koodi:Turun seutu (S023)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.turunseudunpuhdistamo.fi/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=6760

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=6760
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Työmaajärjestelyt
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7), Vuokraus (PA01-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Turun seudun puhdistamo Oy on 14 kunnan omistama palveluntuottaja, joka tarjoaa omistajilleen sekä muille asiakkailleen hyvälaatuista jätevedenpuhdistuspalvelua kustannustehokkaasti. Puhdistamo vastaa ja huolehtii Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon operoinnista ja sen puhdistustuloksesta. (Lisätietoa tilaajasta löytyy nettisivuilta osoitteesta http://www.turunseudunpuhdistamo.fi.)

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon poistoputki liittyy nykyisin Turun kaupungin hulevesiviemäriin. Hulevesiviemärin kapasiteetti ylittyy aika ajoin ja lisäksi hulevesiviemärin käytön on arvioitu lisääntyvän tulevaisuudessa. Tästä syystä Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolta suunnitellaan rakennettavan uusi puhdistetun jäteveden poistoputki mereen. Poistoputken kapasiteetin tehostamisen yhteydessä rakennetaan myös uusi UV-desinfiointilaitos. (Ks. hankkeen esittelymateriaali: https://www.turunseudunpuhdistamo.fi/poistoputki.)

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Turku (K853)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Turun Kakolanmäki lähiympäristöineen sekä satama-alue.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tällä tarjouspyynnöllä tilaaja kilpailuttaa työmaajärjestelyt. Hankintaan kuuluvat työmaa-alueen perustamiseen ja purkamiseen liittyvät palvelut asennuksineen (mm. vuokrattavat työmaaparakit, aidat, portit, kulunvalvontajärjestelmä ja muut pientarvikkeet). Lisäksi hankintaan kuuluu näiden tilojen ylläpitosiivous ja tarvittava kunnossapito.

Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteellä 1, Palvelukuvaus, sekä asiakirjassa mainituissa alaliitteissä.

Kilpailutuksella perustetaan yhden palveluntuottajan puitejärjestely. Tilaaja tekee hankintoja valitulta kumppanilta sopimuskauden aikana tarpeensa mukaan.

Puitejärjestely on voimassa niin kauan, kunnes poistoputken kapasiteetin tehostamishanke on saatu valmiiksi (sopimuskausi alustavasti 1.6.2019–31.12.2022).

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ks. Tarjouspyyntö sekä ESPD-lomake.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely yhden toimijan kanssa

Puitejärjestelyjen tapauksessa – perustelut, jos kesto on yli neljä vuotta: Puitejärjestely on voimassa niin kauan, kunnes poistoputken kapasiteetin tehostamishankkeen urakointi, johon työmaajärjestelyt liittyvät, on saatu valmiiksi.

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
13.5.2019 14:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:13.5.2019 14:05

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12.4.2019
«« Takaisin