«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Uudenkaupungin Satama Oy : Suukarin kalasataman laiturin pidennys

11.04.2019 10:04
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-008091
Tarjoukset 13.5.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Uudenkaupungin Satama Oy 2515259-6 /
Insinööritoimisto Aalto-Setälä Oy
Heikki Salpaoja
Juhana Herttuan puistokatu 3
20200
Turku
Puh. +358500523011

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Uudenkaupungin Satama Oy
Y-tunnus 2515259-6
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Insinööritoimisto Aalto-Setälä Oy
Yhteyshenkilö Heikki Salpaoja
Postiosoite Juhana Herttuan puistokatu 3
Postinumero 20200
Postitoimipaikka Turku
Maa Suomi
Puhelin +358500523011
Sähköpostiosoite anders.eklund@a-s.fi
Internet-osoite (URL) www.a-s.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Muu: Osakeyhtiö

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Suukarin kalasataman laiturin pidennys
Hankinnan kuvaus

Hanke, joka sijaitsee Uudenkaupungin sataman alueella, käsittää Suukarin kalasataman uuden laiturin kanaaliin asennettavan metalli- ja muoviputkirakenteisen kalaputkien (3 kpl), joka liitetään venttiilillä vanhalla laituriosalla sijaitsevaan kalaputkeen, laskentapiirustuksen mukaan.

Urakkamuoto on kokonaisurakka

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Satamanrakennustyöt. (45241000-8)
Päänimikkeistö
Satamalaiturien rakennustyöt. (45241100-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Uusikaupunki (K895)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.5.2019 - 28.6.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Soveltuvuutta koskevat vaatimukset on esitetty tarjouspyynnön liitteenä olevassa soveltuvuuslomakkeessa, joka tulee täyttää tarjouksen antajan toimesta.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tilaajavastuun edellyttämät selvitykset:

selvitys ennakkoperintärekisterimerkinnästä

selvitys työnantajarekisterimerkinnästä

selvitys arvonlisäverovelvollisen rekisterimerkinnästä

kaupparekisteriote

todistus verojen maksamisesta, verovelkatodistus

todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja

suorittamisesta

todistukset tapaturmavakuutusten ottamisesta ja suorittamisesta

selvitys sovellettavista työehtosopimuksista tai keskeisistä työehdoista

Lisäksi:

todistukset toiminnan vastuuvakuutuksen ottamisesta ja maksujen suorittamisesta

luotettavat selvitykset yrityksen laadunvalvonnasta sekä ympäristöasioiden ja työturvallisuuden hallinnan menettelyistä ko. toimialalla

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Suomenkieliset kysymykset on lähetettävä 23.4.2019 kello 12.00 mennessä. Tarjoajien tasapuolisen

kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous voidaan antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
13.5.2019 12.00
Tarjousten voimassaoloaika

60 vuorokautta

Lisätietoja

Insinööritoimisto Aalto-Setälä Oy / Heikki Salpaoja

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntö Kalaputki.pdf

Tarjouslomake.pdf

V-01 Asemapiirustus.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin