«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Ilmoitus tehdystä sopimuksesta):
Pohjois-Karjalan hankintatoimi : Henkilöstön työnohjauspalvelut, Siun Sote

08.04.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-007779
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 070-166340

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0242746-2
Postiosoite:Länsikatu 15, rak. 4B 3.krs, PL 11
Postinumero:80101
Postitoimipaikka:Joensuu
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Anna Häsä
Puhelin:+358 133370292
Sähköpostiosoite:hankinta@jns.fi
NUTS-koodi:Pohjois-Karjala (FI1D3)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.joensuu.fi/hankintatoimi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2732095-2
Postitoimipaikka:Joensuu
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hankinta@jns.fi
NUTS-koodi:Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.siunsote.fi/
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Henkilöstön työnohjauspalvelut, Siun Sote
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Henkilökohtaiseen kehittämiseen tähtäävä koulutus. (80570000-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Koko Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän alueella toteutettavat henkilöstön työnohjauspalvelut sopimuskaudelle 1.12.2018 - 30.11.2020 + kaksi (2) yhden (1) vuoden optiomahdollisuutta ajalle 1.12.2020 - 30.11.2021 ja 1.12.2021 - 30.11.2022. Työnohjausta hankitaan kuntayhtymän eri toimialoilla työskentelevälle henkilöstölle, erityisesti psykiatrian ja mielenterveys- ja päihdetyön yksiköihin (mm. aikuispsykiatria, lasten- ja nuorisopsykiatria ja perustason mielenterveys- ja päihdepalvelut). Hankittava työnohjaus täydentää lakisääteisen työnohjauksen toteuttamista sisäisen työnohjauksen rinnalla. Lisäksi henkilöstön työnohjauspalveluja hankitaan perhe- ja sosiaalipalvelujen ja ikäihmisten palvelujen toimialoille sekä pelastuslaitokselle, ympäristöterveydenhuoltoon sekä hallinto- ja tukipalvelujen, talous- ja tietohallinnon sekä teknisten palvelujen henkilöstölle.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 920000.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Yksilötyönohjaus asiakas- ja potilastyöhön
Osa nro:
1.
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Henkilökohtaiseen kehittämiseen tähtäävä koulutus. (80570000-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois-Karjala (FI1D3) , Heinävesi (K090)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Siun soten toiminta-alue

Heinävesi
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Yksilötyönohjaus asiakas- ja potilastyöhön on henkilökohtaista, työnohjaajan ja ohjattavan välistä ammatillista vuorovaikutusta. Tavoitteena on ohjattavan ammatillinen tuki ja kehittyminen perustehtävässään organisaation tavoitteiden mukaisesti. Ohjaustyön lähtökohtana on ohjattavan näkemykset ja kokemukset.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Sopimus voi jatkua yhdellä (1) + yhdellä (1) optiovuodella ajalle 1.12.2020 - 30.11.2021 ja 1.12.2021 - 30.11.2022. Tarjouspyynnössä ilmoitettu hankinnan ennakoitu arvo perustuu vuoden 2017 ostoihin ja siihen sisältyvät myös mahdolliset optiokaudet.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Ryhmätyönohjaus
Osa nro:
2.
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Henkilökohtaiseen kehittämiseen tähtäävä koulutus. (80570000-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois-Karjala (FI1D3) , Heinävesi (K090)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Siun soten toiminta-alue

Heinävesi
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Ryhmätyönohjauksessa työvälineenä on vuorovaikutusprosessi. Ryhmän jäsenet tutkivat ja kehittävät yhteistä tai kunkin omaa työskentelyä määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Sopimus voi jatkua yhdellä (1) + yhdellä (1) optiovuodella ajalle 1.12.2020 - 30.11.2021 ja 1.12.2021 - 30.11.2022. Tarjouspyynnössä ilmoitettu hankinnan ennakoitu arvo perustuu vuoden 2017 ostoihin ja siihen sisältyvät myös mahdolliset optiokaudet.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Työyhteisötyönohjaus
Osa nro:
3.
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Henkilökohtaiseen kehittämiseen tähtäävä koulutus. (80570000-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois-Karjala (FI1D3) , Heinävesi (K090)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Siun soten toiminta-alue

Heinävesi
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Työyhteisön työnohjauksessa esimies ja työyhteisön jäsenet yhdessä tutkivat ja kehittävät tavoitteita, visioita ja perustehtävää. Henkilömäärän ylittäessä 12 henkeä suositellaan työnohjauksen toteuttamista työnohjaajaparin (2 ohjaajaa) työnä.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Sopimus voi jatkua yhdellä (1) + yhdellä (1) optiovuodella ajalle 1.12.2020 - 30.11.2021 ja 1.12.2021 - 30.11.2022. Tarjouspyynnössä ilmoitettu hankinnan ennakoitu arvo perustuu vuoden 2017 ostoihin ja siihen sisältyvät myös mahdolliset optiokaudet.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Johdon, esimiesten ja kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä toimivien henkilöiden työnohjaus
Osa nro:
4.
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Henkilökohtaiseen kehittämiseen tähtäävä koulutus. (80570000-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois-Karjala (FI1D3) , Heinävesi (K090)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Siun soten toiminta-alue

Heinävesi
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Johdon, esimiesten ja kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä toimivien työnohjauksessa ohjattava tutkii omaa itseään ja suhdettaan johtamaansatyöyhteisöön/ryhmään tai kehittämis/asiantuntijatehtävänsä vastuualueeseen. Työnohjauksessa on keskeistä johtamis-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä toimivan henkilöstön oman henkilökohtaisen identiteetin ja voimavarojen vahvistaminen ja johtamis- ja asiantuntijataitojen kehittäminen organisaation tavoitteiden, arvojen ja visioiden suuntaisesti.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Sopimus voi jatkua yhdellä (1) + yhdellä (1) optiovuodella ajalle 1.12.2020 - 30.11.2021 ja 1.12.2021 - 30.11.2022. Tarjouspyynnössä ilmoitettu hankinnan ennakoitu arvo perustuu vuoden 2017 ostoihin ja siihen sisältyvät myös mahdolliset optiokaudet.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Tilannetyönohjaus
Osa nro:
5.
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Henkilökohtaiseen kehittämiseen tähtäävä koulutus. (80570000-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois-Karjala (FI1D3) , Heinävesi (K090)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Siun soten toiminta-alue

Heinävesi
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tilannetyönohjauksella tarkoitetaan lyhytkestoista, usein johonkin tiettyyn kriittiseen tilanteeseen tai asiaan liittyvää ohjausta. Tilannetyönohjauksessa voi olla mukana koko työyhteisö, jokin sen osa tai yksittäinen työntekijä.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Sopimus voi jatkua yhdellä (1) + yhdellä (1) optiovuodella ajalle 1.12.2020 - 30.11.2021 ja 1.12.2021 - 30.11.2022. Tarjouspyynnössä ilmoitettu hankinnan ennakoitu arvo perustuu vuoden 2017 ostoihin ja siihen sisältyvät myös mahdolliset optiokaudet.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 192-434928

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
1.
Nimi:
Yksilötyönohjaus asiakas- ja potilastyöhön

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
30.1.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:14
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Psykologipalvelu Mika Viinikainen
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FI15273220
Postitoimipaikka:SAVONLINNA
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Savonlinna (K740)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Mentorus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:20712347
Postitoimipaikka:JOENSUU
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Joensuu (K167)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:920000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
2.
Nimi:
Ryhmätyönohjaus

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
30.1.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:20
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Psykologipalvelu Mika Viinikainen
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FI15273220
Postitoimipaikka:SAVONLINNA
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Savonlinnan seutu (S103)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Terapiaperhonen Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2450832-7
Postitoimipaikka:SAVONLINNA
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Savonlinna (K740)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:920000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
3.
Nimi:
Työyhteisötyönohjaus

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
30.1.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:15
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Debaatti
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1215732-0
Postitoimipaikka:MIKKELI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Mikkeli (K491)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Tmi Satu Vilkki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2142991-4
Postitoimipaikka:MIKKELI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Mikkeli (K491)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:920000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
4.
Nimi:
Johdon, esimiesten ja kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä toimivien henkilöiden työnohjaus

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
30.1.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:9
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Debaatti
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1215732-0
Postitoimipaikka:MIKKELI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Mikkeli (K491)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Episteme Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2255454-9
Postitoimipaikka:JOENSUU
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Joensuu (K167)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:920000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
5.
Nimi:
Tilannetyönohjaus

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
30.1.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:18
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Psykologipalvelu Mika Viinikainen
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FI15273220
Postitoimipaikka:SAVONLINNA
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Savonlinna (K740)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Työnohjaus Jaana Kokkola
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FI29459069
Postitoimipaikka:JOENSUU
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Joensuu (K167)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:920000.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Suuren toimittajamäärän vuoksi jokaiseen kohderyhmään on kirjattu ainoastaan kaksi sopimustoimittajaa. Kaikki valitut toimittajat ovat nähtävissä kilpailutuksen hankintapäätöksestä, joka löytyy seuraavan linkin takaa: http://hankintakalenteri.fi/Hankintapaatos/Hankintapaatos/53071

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
8.4.2019
«« Takaisin