«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : TIETOPYYNTÖ: Tietojärjestelmä Myrkytystietokeskukselle ja Teratologiselle toiminnalle

08.04.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-007750
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 070-165203

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1567535-0
Postiosoite:PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postinumero:00029
Postitoimipaikka:HUS
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Arttu Karjalainen
Puhelin:+358 406621411
Sähköpostiosoite:arttu.karjalainen@hus.fi
Faksi:+358 947175403
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hus.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
TIETOPYYNTÖ: Tietojärjestelmä Myrkytystietokeskukselle ja Teratologiselle toiminnalle
Viitenumero:
HUS 101-2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Valmisohjelmien ohjelmointipalvelut. (72210000-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tämä ilmoitus on tietopyyntö, ei hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö. Tietopyynnöllä on tarkoitus kartoittaa markkinoita Myrkytystietokeskuksen ja Teratologisen tietopalvelun mahdollisesti myöhemmin toteutettavaa tietojärjestelmähankinnan kilpailutusta varten. Hankintayksikkö ei sitoudu toteuttamaan hankintaa tämän tietopyynnön perusteella, eivätkä tietopyynnössä esitetyt kuvaukset sido tilaajaa. Hankittava tietojärjestelmä ohjaa Myrkytystietokeskukseen ja Teratologiseen tieto-palvelun toimintaa. Tietojärjestelmän päätehtävänä on toimia kirjausalustana saapuvien yhteydenottojen tallentamiseksi ja käsittelyksi sekä tietovarasto yhteydenottojen käsittelyn tueksi. Lisäksi järjestelmässä on oltava raportoinnin ja tietojen arkistoinnin kannalta tarvittavat ominaisuudet. Ohjeet tarkemman kuvauksen saamiseksi ja mahdollisen markkinavuoropuhelun läpivienti on kuvattu kohdassa II.2.4.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät. (48000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Pyydämme tarkempaa kuvausta varten olemaan yhteydessä osoitteeseen joonas.hirn@hus.fi (15.4.–9.5.) tai taru.tukiainen@hus.fi (8.-14.4.). Lähetämme vastauksena tarkemman kuvauksen tietopyynnön kohteesta. Sähköpostiviestin aihekenttään pyydämme kirjoittamaan: ”Kuvaus tietopyynnöstä”. Kirjalliset vastaukset tietopyyntöön pyydetään lähettämään 9.5.2019 mennessä sähköpostitse osoitteeseen joonas.hirn@hus.fi. Kirjallisessa vastauksessa tulee kuvata ja kertoa millaisia ohjelmistoja tai ohjelmistopalveluja on tarjolla Myrkytystietokeskuksen ja Teratologisen tietopalvelun toiminnan käyttöön. HUS Tietohallinto arvioi saatujen vastausten ja vastausmäärän perusteella tarvetta kutsua vastauksen lähettäneitä yrityksiä esittelytilaisuuteen. HUS voi myös oman arvionsa perusteella päättää, ettei esittelytilaisuuksia järjestetä. Mahdollisia esittelytilaisuuksia varten on varattu päivät 28.5. ja 29.5.2019. Esittelytilaisuudet pidetään suomeksi.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
12.6.2019

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Tämä tietopyyntö ei sido Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista, eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta tarjoajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa. Tietopyyntöön vastanneille ei makseta korvausta tietopyyntöön vastaamisesta tai mahdollisiin tietopyyntöihin liittyviin esittelytilaisuuksiin osallistumisesta.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
8.4.2019
«« Takaisin