«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Puolustusvoimat : PVKULTU-järjestelmän ylläpito ja kehitys

29.05.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-007213
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 104-253050

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Puolustusvoimat
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0952029-9
Postiosoite:Hatanpään valtatie 30
Postinumero:33541
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:purchase5.fdflogcom@mil.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.puolustusvoimat.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisosastot
I.5) Pääasiallinen toimiala
Puolustus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
PVKULTU-järjestelmän ylläpito ja kehitys
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Asiakaskohtaisten ohjelmistojen kehittämispalvelut. (72230000-6), Puolustusvoimien käyttöön (FB01-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

PVKULTU ylläpito- ja kehitystöiden hankinta. Ohjelmistoa käytetään kuljettajatutkinnon vastaanottamisessa ja sillä testataan tutkinnonsuorittajien liikenneosaaminen. Puolustusvoimien oli siirryttävä kuljettajantutkintojen hallinnoinnissa KULTU-järjestelmän käyttöön, jotta muun muassa taataan ajantasainen ajokorttiluokkia koskeva teoriakoeaineisto sekä viimeisimmät ajo- ja teoriakokeiden arviointiperusteet. Hankinnalla turvataan kuljettajantutkintojen luotettava suorittaminen nykyaikaista järjestelmää hyväksikäyttäen

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 148000 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena oli ohjelmistokehitys ja ylläpito PVKULTU-ohjelmistoon. Ohjelmisto linkitettiin jo käytössä olevaan KULTI-järjestelmään sekä liikenteen turvallisuusvirasto Traficomin kysymyspankkiin ja kuva-aineistoon. Hankinnalla hankittiin Traficomilla käytössä olevan ohjelmiston Puolustusvoimien tarpeisiin räätälöidyn PVKULTU-järjestelmän ylläpito- ja kehitystyö.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Sopimuksen tekeminen ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua jäljempänä luetelluissa tapauksissa (täyttäkää liite D1) (suorahankinta)

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 066-155532

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
7000078440
Nimi:
Ostotilaus PVKULTU-JÄRJESTELMÄN YLLÄPITO- JA KEHITYSTYÖT 2019

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
25.4.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:1
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Gofore Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1710128-9
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:148000 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:148000 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
28.5.2019

Liite D1 - Julkiset hankinnat (palvelut)

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan mukaisesti (suorahankintaperusteet)

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä: teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen

3. Selitys

EU-kynnysarvon ylittäviin hankintoihin sovellettavat suorahankintaperusteet on kirjoitettu tyhjentävinä hankintalain 40 §:ään. Hankintalain 40 §:n 2 momentin 2 kohdan nojalla Hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta.

Lain kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä (10.7.1998/535) 3 §:n nojalla kuljettajantutkintotoiminnasta vastaa Liikenteen turvallisuusvirasto, Traficom Lain 3a§:n nojalla Traficom voi hoitaa kuljettajantutkintotoiminnan hankkimalla tarvittavia palveluja Suomessa toimivilta julkisilta tai yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Puolustusvoimat ja Traficomin sopimuskumppani Ajovarma ovat Suomen ainoat kuljettajatutkinnon vastaanottoon oikeutetut tahot. Liikenteen turvallisuusvirasto Traficom on luovuttanut kuljettajatutkinnon vastaanotossa käytettävän ohjelmiston lähdekoodin Puolustusvoimien omaan käyttöön veloituksetta (sopimus PVSOP 207/2017). Yhteisen ohjelmiston käytöllä varmistetaan, että kuljettajatutkinnon vastaanottoon liittyvät lain vaatimukset ja mahdolliset muutokset ja korjaukset ovat nopeasti käytössä yhdenmukaisesti sekä Puolustusvoimilla että Traficomin sopimuskumppanilla Ajovarmalla.

Gofore Oy on kehittänyt Traficomille käyttötarkoitukseen soveltuvan ohjelmiston. Gofore Oy:llä on välitön kyky räätälöidä Traficomille kehitetty ohjelmisto Puolustusvoimien vaatimuksia vastaavaksi. Muutostarve koskee Puolustusvoimien käyttöön tarkoitettuja lisäkysy-myksiä (SA-kysymykset). Gofore Oy on Traficomin ohjelmistotoimittaja ja kykenee tekemään korjaukset ja muutokset nopeasti sekä Traficomin sopimuskumppanilla Ajovarmalla käytössä olevaan ohjelmistoversioon että Puolustusvoimille räätälöitävään PVKULTU-järjestelmään.

Vastaavaa osaamista samanlaisista ohjelmistoista liittyen kuljettaja-koulutukseen ei ole hankittavissa muilta toimijoilta sen vaikuttamatta järjestelmien yhteensopivuuteen Traficomin vastaavan ohjelmiston kanssa. Toimittajan vaihtuminen johtaisi teknisen osaamisen puolesta järjestelmän ylläpidon ja kehittämisen vaarantumiseen, mikä aiheuttaisi suhteettoman suuria teknisiä vaikeuksia kuljettajakoulutuksen ohjelmistoympäristön käytössä ja ylläpidossa. Toimittajan vaihdoksesta aiheutuisi merkittäviä viivästymisiä ajo-opetuksessa. Tästä aiheutuisi myös kohtuuttoman suuret kustannukset verrattuna siihen, että valmisohjelmisto tilataan Gofore Oy:ltä.

Edellä mainituilla perusteilla on selvää, että vain Gofore Oy voi ainoana toimittajana toteuttaa hankinnan ja tuottaa PVKULTU-ohjelmiston ylläpito- ja kehitystyön Puolustusvoimille. Järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta.

«« Takaisin