«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Air Navigation Services Finland Oy : Digitaalisen liiketoiminnan alusta- ja mikropalveluratkaisu

01.04.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-007189
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 065-151979
Osallistumishakemukset 08.05.2019 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/airnavigationservicesfinland?id=231587&tpk=50917359-638a-4791-9a7b-756c770c57ba

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Air Navigation Services Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2767840-1
Postiosoite:Lentäjäntie 1B
Postinumero:01530
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Serkan Tetik
Puhelin:+358 204284000
Sähköpostiosoite:serkan.tetik@ansfinland.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ansfinland.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Traffic Management Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2942108-7
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:serkan.tetik@ansfinland.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://tmfg.fi/

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Finrail Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2512095-7
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:serkan.tetik@ansfinland.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.finrail.fi/fi/

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Intelligent Traffic Management Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2945247-3
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:serkan.tetik@ansfinland.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://tmfg.fi/fi/road

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Vessel Traffic Services Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2945246-5
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:serkan.tetik@ansfinland.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://tmfg.fi/fi/vts
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/airnavigationservicesfinland

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/airnavigationservicesfinland?id=231587&tpk=50917359-638a-4791-9a7b-756c770c57ba
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Valtionyhtiö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Lentokenttään liittyvät palvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Digitaalisen liiketoiminnan alusta- ja mikropalveluratkaisu
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on digitaalisen liiketoiminnan alusta- ja mikropalveluratkaisun hankinta ANS Finlandille ja Traffic Management Finland Oy:lle (mukaan lukien ANS Finland, Finrail, Intelligent Traffic Management Finland Oy (ITM Finland), Vessel Traffic Services Finland (VTS Finland). Hankinnan tavoitteena luoda pitkäjänteinen innovaatiokumppanuuteen perustuva osapuolten välinen yhteinen toimintamalli. Kumppanuuden keskeisenä päämääränä on vaiheittain rakentaa tilaajalle digitaalisen liiketoiminnan mahdollistava alustaratkaisu, jonka päälle on mahdollista joustavasti tuottaa kohderyhmittäin räätälöityjä sähköisiä palveluita - ensi vaiheessa ANS Finlandille - ja joka tarjoaa näille eri palveluille yhteiset, yleiskäyttöiset alustapalvelut. Pilvipalveluiden teknologia-alustat eivät sisälly hankintaan, vaan ANS Finland hankkii ne erikseen/käyttää jo Traffic Management Finland Oy:llä olevaa ratkaisua.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Vantaa

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu alustavassa tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. Hankinnan ensisijaisena kohteena olevaan alustaratkaisuun ja ANS Finland Oy:n mikropalveluratkaisuihin on varattu miljoona euroa. Optioina oleviin muihin mikropalveluratkaisuihin ja alustaratkaisun laajennuksiin ja mahdollisiin tuki- ja ylläpitopalveluihin on mahdollista käyttää sopimuskauden aikana kolme miljoonaa euroa. Hankintayksikkö tavoittelee hankinnalla laadukasta lopputulosta, kuitenkin siten, että tarjoaja maksimoi oman panostuksensa kumppanuuteen (1) toimittamansa asiantuntijuus- ja työpanoksen (sisältyvä työtuntien määrä) sekä (2) hankkeen vapaaseen käyttöön luovuttamiensa valmiiden ratkaisukomponenttien tai (3) muiden tavoitteiden saavuttamista tukevien resurssien arvolla.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
4000000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:15.11.2019 -
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
tai suunniteltu vähimmäismäärä:3
ja enimmäismäärä:5
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Ehdokkaiden määrää on resurssien tehokkaan käytön vuoksi rajoitettu siten, että kuitenkin taataan riittävä kilpailu.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Optioina on mahdollista myöhemmin kehittää alustan laajennuksia ja uusia mikropalveluratkaisuja. Selvyyden vuoksi todetaan, että mikropalveluratkaisuja voidaan hankkia myös muutoin kuin käyttämällä optio eli tekemällä itse tai hankkimalla kolmannelta.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset esitetty ESPD-lomakkeessa.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Ks. sopimusluonnokset.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Innovaatiokumppanuus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
8.5.2019 16:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
englanti, ruotsi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
1.4.2019
«« Takaisin