«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Ilmoitus tehdystä sopimuksesta):
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen puitejärjestely pääkaupunkiseudulla

01.04.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-007169
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 065-152788

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2296962-1
Postiosoite:PL 36
Postinumero:00521
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Lea Savolainen
Puhelin:+358 295021102
Sähköpostiosoite:lea.savolainen@ely-keskus.fi
NUTS-koodi:Helsingin seutu (S011)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ely-keskus.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen puitejärjestely pääkaupunkiseudulla
Viitenumero:
UUDELY/4565/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut. (80400000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Puitejärjestelyn kohteena on pääkaupunkiseudulla työvoimakoulutuksena toteutettava aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus. Osa-alueella 5 "Ammatillisiin opintoihin tähtäävä polku" järjestetään lisäksi osaamis- ja ammattitaitokartoituksia, jotka toteutetaan asiantuntija-arviointipalveluna. Tarkemmat tiedot palveluista ja niiden toteutuksesta on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus ja vähimmäisvaatimukset. Puitesopimus on tarkoitus solmia ajalle 1.1.2019-31.12.2020. Hankintakautta on mahdollista jatkaa enintään kahdella optiovuodella, jos Uudenmaan ELY-keskus tai maakuntauudistuksen myötä kasvupalveluista vastaava järjestäjätaho haluaa tilata palvelua.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 100000000.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Latinalaisen kirjaimiston osaamista vahvistava moduuli, Omakielinen yhteiskuntaorientaatio
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut. (80400000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsingin seutu (S011)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Helsinki

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kyseessä on kilpailutuksen osa-alue 1. Ks. tarjouspyynnön liite 1 Hankinnan kohteen kuvaus ja vähimmäisvaatimukset.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Suoraan työelämään tähtäävä polku
Osa nro:
6
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut. (80400000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsingin seutu (S011)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Helsinki

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kyseessä on kilpailutuksen osa-alue 6. Ks. tarjouspyynnön liite 1 Hankinnan kohteen kuvaus ja vähimmäisvaatimukset.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 139-318580

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
UUDELY/12558/2018
Osa nro:
1
Nimi:
Latinalaisen kirjaimiston osaamista vahvistava moduuli, Omakielinen yhteiskuntaorientaatio

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
8.1.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:6
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:6
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Edupoli Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2015173-8
Postiosoite:Ammattitie 1
Postinumero:06450
Postitoimipaikka:Porvoo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsingin seutu (S011)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:2500000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
UUDELY/13731/2018, UUDELY/13730/2018
Osa nro:
6
Nimi:
Suoraan työelämään tähtäävä polku

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
5.2.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:7
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:7
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ami-säätiö, Amiedu
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0213612-0
Postiosoite:Valimotie 8
Postinumero:00381
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsingin seutu (S011)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Arffman Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2060633-3
Postiosoite:Ahontie 1
Postinumero:87250
Postitoimipaikka:Kajaani
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsingin seutu (S011)
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Alhaisin tarjous / Korkein tarjous joka on otettu huomioon:39520.00 EUR - 51400.00 EUR
V.2.5) Tietoa alihankinnasta

Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa

Lyhyt kuvaus sopimuksen osasta, joka teetetään alihankintana:

Arffman Finland Oy:llä on alihankintaa, joka liittyy osaamistodistusten hankintaan sekä tilojen käyttöön.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Jälki-ilmoitus voidaan tehdä tässä vaiheessa ainoastaan osa-alueesta 1 (Latinalaisen kirjaimiston osaamista vahvistava moduuli, Omakielinen yhteiskuntaorientaatio ) ja osa-alueesta 6 (Suoraan työelämään tähtäävä polku). Muiden hankinnan osa-alueiden osalta puitesopimuksia ei ole vielä solmittu, koska hankintapäätöksistä valitettiin markkinaoikeuteen, eikä valituksista ole vielä annettu ratkaisuja. Kohdassa V.2.4) "Tiedot sopimuksen/osan arvosta" sopimuksen arvo on ilmoitettu huomioimalla tarjouspyynnön liitteessä 1 "Hankinnan kohteen kuvaus ja vähimmäisvaatimukset ilmoitetut" ilmoitetut arviot puitejärjestelmän vuosittaisesta laajuudesta osa-alueilla 1 ja 6. Hankinnan arvossa on huomioitu myös optioiden mahdollinen käyttö (enintään kaksi optiota). Osa-alueella 6 kohdassa "Alhaisin tarjous / Korkein tarjous joka on otettu huomioon" on ilmoitettu hinnat yhdelle koulutukselle (ilman arvonlisäveron osuutta). Tarjouspyynnössä tarjoajien tuli ilmoittaa opiskelijatyöpäivän mukainen hinta mutta kyseiseen kenttään ei ole teknisesti mahdollista syöttää hintatietoja samassa muodossa kuin tarjouslomakkeelle. Osa-alueella 6 hankinnan arvo ei sisällä mahdollisia tulospalkkioita. Osa-alueella 6 puitesopimukset solmittiin eri ajankohtina. Kohdassa V.2.1) "Sopimuksentekopäivä" on ilmoitettu päivä, jolloin Ami-säätiö, Amiedun sopimus solmittiin (5.2.2019). Arffman Finland Oy:n osalta sopimuksentekopäivä oli 21.2.2019.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
1.4.2019
«« Takaisin