«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Oulun kaupunki : Jääkiekkokaukalo (jousto) aitioineen asennettuna

02.04.2019 09:35
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-007134
Tarjoukset 15.4.2019 klo 9.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Oulun kaupunki
Y-tunnus 0187690-1
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Oulun kaupunki, Oulun Tilapalvelut -liikelaitos
Yhteyshenkilö rakennuttajainsinööri Tero Kauppila
Postiosoite Pl 30
Postinumero 90015
Postitoimipaikka Oulun kaupunki
Maa Suomi
Puhelin +358407039151
Sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@ouka.fi
Internet-osoite (URL) http://www.ouka.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://pris.haahtela.fi/Julkaisu/Public_Hankinnat.asp?Valittutarjous=28766
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Jääkiekkokaukalo (jousto) aitioineen asennettuna
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
OUKA/9281/02.08.01/2017
Hankinnan kuvaus

Hankinta liittyy Oulunsalon jäähallin peruskorjaushankkeeseen. Hankkeessa tehdään rakennusteknisiä ja toiminnallisia muutoksia, hallin osalta uusitaan vesikate ja alapohja ja tehdään tilamuutoksia talotekniikalle. Rata-alueen kokoa kasvatetaan ja samalla jäähallin kaukalo ja aitiot uusitaan.

Hankinnan kohde on joustokaukalo 27 m x 59 m ja aitiot ja huntuverkot ripustuskiskoineen asennettuna paikoilleen tarjouspyyntö asiakirjojen mukaisesti.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Soittimet, urheiluvälineet, pelit, lelut, käsityö- ja taidetarvikkeet ja -varusteet. (37000000-8)
Päänimikkeistö
Urheilutarvikkeet ja -välineet. (37400000-2)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Oulu (K564)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
2.4.2019 - 31.1.2023

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tämän hankintailmoituksen, tarjouspyynnön ja tarjouslomakkeen ja muiden kaupallisten asiakirjojen mukaisesti.

Tarjoajan on selonottoneuvottelun yhteydessä, esitettävä tilinpäätöstietonsa (lyhyt tuloslaskelma ja tase) viimeisen kolmen päättyneen ja vahvistetun tilikauden osalta, EI LIITETÄ TARJOUKSEEN.

TARJOAJAN TALOUDELLINEN SOVELTUVUUS

Tilinpäätöstiedoilla (taloudellinen soveltuvuus) tarjoajan on osoitettava, että:

1) Tarjoajan on osoitettava, että tarjoajan kahden (2) viimeisen päättyneen ja vahvistetun tilikauden keskimääräinen liikevaihto kyseiseltä toimialalta on ollut vähintään kaskinkertainen tarjouksen arvoon nähden.

2) Tarjoajan voimassa olevan vastuuvakuutuksen vakuutussumma on vähintään 0,5 MEUR.

3) Tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä tai taloudellisia edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen, voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta.

4) Tarjoaja, joka ei toimita pyydettyjä selvityksiä tai jonka selvitykset ovat puutteellisia, voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta.

Edelletyt taloudellista soveltuvuutta koskevat vaatimukset ja tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet (ovat HYVÄKSYMIS-/HYLKÄÄMISPERUSTEITA) voidaan osoittaa myös Rakentamisen Laatu RY:n pätevyystodistuksilla ja/tai Tilaajavastuu.fi Luotettava Kumppani -yritysraportilla, mutta vain niiltä osin, kuin vaaditut tiedot käyvät niistä ilmi.

Yritysraporteista mahdollisesti puuttuvat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot on yrityksen osoitettava erillisillä ajantasaisilla todistuksilla. Yrityksen liikevaihtovaatimus voidaan osoittaa täyttyviksi myös yrityksen ulkopuolisen tahon laatimilla tilinpäätösanalyyseillä, mikäli niistä käyvät vaaditut tiedot ilmi.

Kaikki summat ovat arvonlisäverottomia.

Edellytetyt todistukset eivät saa olla yli 3 kk vanhoja.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Soveltuvuusarviointia varten tarjoajan on esitettävä kaikki hyväksymis-/hylkäämisperusteiden kannalta olennaiset tiedot tarjouksensa yhteydessä. Edellytetyt tiedot on esitetty tässä hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä.

Lisäksi tarjoajan on esitettävä kaikki laatuarviointiin tarvittavat todistukset tarjouspyynnön ja kaupallisten asiakirjojen mukaisesti.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

-

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
15.4.2019 9.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjousten voimassaoloaika vähintään 3 kk.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

https://pris.haahtela.fi/Julkaisu/Public_Hankinnat.asp?Valittutarjous=28766

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin