«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Jyväskylän kaupunki : Oppilaskuljetukset takseilla ja pienoislinja-autoilla

01.04.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-007119
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 065-151916
Tarjoukset 06.05.2019 klo 22.59 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/jyvaskyla?id=231723&tpk=20c8fe2e-38b5-4c99-af56-6d6b2ae68988

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Jyväskylän kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0174666-4
Postiosoite:Vapaudenkatu 32 / PL 193
Postinumero:40101
Postitoimipaikka:Jyväskylä
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Toni Tamminiemi
Puhelin:+358 142660000
Sähköpostiosoite:toni.tamminiemi@jyvaskyla.fi
NUTS-koodi:Jyväskylä (K179)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.jyvaskyla.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/jyvaskyla

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/jyvaskyla?id=231723&tpk=20c8fe2e-38b5-4c99-af56-6d6b2ae68988

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Oppilaskuljetukset takseilla ja pienoislinja-autoilla
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta). (60000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Jyväskylän kaupungin opetuspalvelut pyytää tarjoustanne kunnan alueella takseilla/pienoislinja-autoilla (sopimusliikenteenä) ajettavista oppilaskuljetuksista lukuvuosina 2019 – 2022. Varsinainen sopimuskausi on 3 vuotta, jonka lisäksi tilaajalla on mahdollisuus hyödyntää optiot 1+1 vuosille 2022-2023 ja/tai 2023-2024. Optioiden käytöstä päätetään vuosittain erikseen. HUOM! Jos Tarjous jätetään yhteenliittymänä tai Tarjoaja käyttää alihankintaa, tulee kaikkien yhteenliittymään osallistuvien sekä käytettävien alihankkijoiden täyttää ESPD-lomake sähköisesti. Muutoin tarjousta ei voi jättää. Täyttämiseen tulee varata aikaa. Lisätietoja ESPD-lomakkeen täyttämiseen: Keski-Suomen Yrittäjien hankinta-asiamies Veli Puttonen puh. 0500 646 793 tai sähköpostitse veli.puttonen@yrittajat.fi

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Huhtasuon alueen koulut
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta). (60000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Jyväskylä (K179)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Jyväskylän kaupunki

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Osa sisältää Huhtasuon alueella toimivien koulujen oppilaskuljetukset. Osan tarkemmat tiedot oppilasmäärineen ja kouluineen löytyvät tarjouspyynnön liitteestä 3 "Kohdekuvaus". (Huhtasuon ylä- ja alakoulu, Huhtasuon pienryhmä ja toiminnallinen opetus ja Pupuhuhdan/Kangasvuoren koulu)

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:6.3.2019 - 4.6.2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Hankinta sisältää optio-oikeuden. Sopimusta voidaan jatkaa tilaajan harkinnan ja päätöksen mukaan lukuvuosille 2022-2023 ja/tai 2023-2024 optio-oikeuteen perustuen suorahankintana. Jyväskylän kaupungin perusopetuspalvelut päättää näistä optioiden käytöstä vuosittain erikseen ennen uuden tarjouskilpailun käynnistämistä. Optiokaudet ovat sidottuja lukukausiin.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): kyllä
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Kantakaupunki
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta). (60000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Jyväskylä (K179)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Osa sisältää Kantakaupungin alueella toimivien koulujen oppilaskuljetukset. Osan tarkemmat tiedot oppilasmäärineen ja kouluineen löytyvät tarjouspyynnön liitteestä 3 "Kohdekuvaus".

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.6.2019 - 4.6.2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Hankinta sisältää optio-oikeuden. Sopimusta voidaan jatkaa tilaajan harkinnan ja päätöksen mukaan lukuvuosille 2022-2023 ja/tai 2023-2024 optio-oikeuteen perustuen suorahankintana. Jyväskylän kaupungin perusopetuspalvelut päättää näistä optioiden käytöstä vuosittain erikseen ennen uuden tarjouskilpailun käynnistämistä. Optiokaudet ovat sidottuja lukukausiin.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): kyllä
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Loma-aikojen VERTTI-kuljetukset
Osa nro:
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta). (60000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Jyväskylä (K179)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Osa sisältää Jyväskylän alueella toimivien koulujen loma-aikojen VERTTI-kuljetukset. (Kesä-, syys-, joulu- ja hiihtolomat, sekä mahdolliset pyhiä edeltävät/seuraavat sisään tehdyt päivät) Osan tarkemmat tiedot oppilasmäärineen ja kouluineen löytyvät tarjouspyynnön liitteestä 3 "Kohdekuvaus".

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.6.2019 - 4.6.2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Hankinta sisältää optio-oikeuden. Sopimusta voidaan jatkaa tilaajan harkinnan ja päätöksen mukaan lukuvuosille 2022-2023 ja/tai 2023-2024 optio-oikeuteen perustuen suorahankintana. Jyväskylän kaupungin perusopetuspalvelut päättää näistä optioiden käytöstä vuosittain erikseen ennen uuden tarjouskilpailun käynnistämistä. Optiokaudet ovat sidottuja lukukausiin.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): kyllä
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan on toimitettava ennen sopimuksen allekirjoittamista Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset toiminnastaan. Viitataan ESPD- lomakkeen kohtaan IV- osa A Soveltuvuus, "Muut taloudelliset ja rahoitukselliset vaatimukset"

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajalla tulee olla hankinnan kokoon ja laatuun nähden taloudelliset edellytykset hankinnan suorittamiseen. Ominaisuutta arvioidaan tarjoajan vakavaraisuudesta ja luottokelpoisuudesta saatujen tietojen perusteella. Hankintayksikkö voi tarkistaa tarjoajan taloudelliset edellytykset ja luottotiedot yleisesti käytetyistä rekistereistä.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Kaluston tulee olla kuljetuskapasiteetiltaan ja muilta ominaisuuksiltaan tarjouspyynnön ja sen liitteissä olevat vaatimukset täyttävää. Tarjoajan tulee esittää tiedot käytettävistä tai hankittavista autoista. Tarjoaja sitoutuu vaatimukseen toimittaa ennen palvelutuotannon aloittamista todentavan todistuksen kaikista niistä kulkuneuvoista, joilla palvelutuotantoa aiotaan suorittaa (oma, ryhmittymän ja alihankkijan kalusto). Tilaaja varaa itselleen oikeuden asennuttaa GPS-seurantalaitteen kaupungin kuljetuksia suorittaviin ajoneuvoihin. Mikäli kyseessä on matkapuhelin, tai vastaava laite (esim. tabletti), tarjoaja vastaa laitteisiin liittyvistä asennus-, hankinta- ja ylläpitokustannuksista (sisältäen dataliittymät). Jos laite on joku muu, niistä neuvotellaan valittujen sopimuskumppanien kanssa erikseen.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Tarjoajan on toimitettava hankintayksikölle ennen sopimuksen allekirjoittamista kuljetusten suorittajien liikennelupa (henkilöliikennelupa tai taksiliikennelupa).

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 6

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 237-541379
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
6.5.2019 22:59
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 30.9.2019
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:7.5.2019 10:00
Paikka: Jyväskylän kaupunki, kaupunkirakenteen toimiala, liikenne- ja viheralueiden palvelualue

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.3) Lisätiedot:

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
29.3.2019
«« Takaisin