«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Helsingin kaupungin asunnot Oy : Energiatodistusten laadintapalvelu

27.03.2019 17:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-006798
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 062-144204
Osallistumishakemukset 31.12.2022 klo 00.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/hekaoy?id=222021&tpk=65000e82-06e6-43e6-b3a2-8bbef0751a71

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupungin asunnot Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2379058-6
Postiosoite:Viipurinkatu 2
Postinumero:00510
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Tarja Ahlfors
Puhelin:+358 957674914
Sähköpostiosoite:tarja.ahlfors@hekaoy.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hekaoy.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/hekaoy

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/hekaoy?id=222021&tpk=65000e82-06e6-43e6-b3a2-8bbef0751a71
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Helsingin kaupungin tytäryhtiö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Energiatodistusten laadintapalvelu
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Energiansäästöä koskevat konsulttipalvelut. (71314300-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (myöhemmin DPS), jonka sisällä hankitaan asuinkerrostalojen energiatodistuksia. Hankintayksikkö täsmentää ja kuvaa hankintatarpeensa tarkemmin dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) sisäisen kilpailutuksen tarjouspyynnöissä. Hankinnan tarve on noin 2500 energiatodistusta vuosina 2019 - 2022, joista 250 energiatodistusta kilpailutetaan vuoden 2019 aikana. DPS:ään voi jättää osallistumishakemuksia koko sen keston ajan. Kaikki hakijoille asetetut soveltuvuusvaatimukset täyttävät hakijat hyväksytään osallistumaan DPS:ään. Hankinnat tehdään DPS:n sisällä erillisillä tarjouspyynnöillä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Toimeksiannot tapahtuvat Helsingin alueella.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistamien asuinrakennusten energiatodistusten laadinta. Hankinnan tarve on noin 2500 energiatodistusta vuosina 2019 - 2022, joista 250 energiatodistusta kilpailutetaan vuoden 2019 aikana. Hankintaan liittyvät rakenne- ja arkkitehtipiirustukset (leikkaus-, julkisivu- ja pohjapiirustukset) tarjoaja hankkii omalla kustannuksellaan ensisijaisesti Arska-palvelusta, https://asiointi.hel.fi/arska/. Tarjoajan on huomioitava, että piirustusten laatu vaihtelee ja lähtötietojen keräämiseen on varattava riittävästi aikaa. Hankintayksikkö nimeää alueyhtiökohtaisen (Heka Etelä Oy, Heka Itä Oy, Heka Kaakko Oy, Heka Koillinen Oy ja Heka Länsi Oy) yhteyshenkilön.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:30.4.2019 - 31.12.2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Energiatodistuksen laatija on rekisteröity Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n energiatodistusten laatijoista ylläpitämään rekisteriin (www.energiatodistusrekisteri.fi).

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
31.12.2022 00:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
26.3.2019
«« Takaisin