«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Ilmoitus tehdystä sopimuksesta):
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Metsäalan koulutus, minustako metsäalan osaaja?

27.03.2019 17:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-006795
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 062-145043

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2296962-1
Postiosoite:PL 8060
Postinumero:96101
Postitoimipaikka:Rovaniemi
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Satu Tervasmäki
Sähköpostiosoite:tyovoimakoulutus.lappi@ely-keskus.fi
NUTS-koodi:Lappi (FI1D7)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ely-keskus.fi/lappi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Metsäalan koulutus, minustako metsäalan osaaja?
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut. (80400000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Metsäalan koulutus, minustako metsäalan osaaja? (metsuri/metsäkoneenkuljettaja, alalletulokoulutus) Koulutuksen toteuttamisalueena on Lappi. Koulutuksen tarjoaja voi ehdottaa koulutuspaikkakuntaa. Tarvittaessa tarjoajalla tulee olla edellytykset järjestää koulutusta kaikissa Lapin seutukunnissa. Näistä neuvotellaan yhdessä Lapin TE-toimiston ja ELY-keskuksen kanssa.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 64013.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Kemi-Tornion seutu (S192)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Lapin ELY-keskus on pyytänyt tarjousta työvoimakoulutuksena toteutettavasta Minustako metsäalan osaajaa -koulutuksesta tarjouspyynnön LAPELY/801/2018 ja sen liitteiden mukaisesti. Hankittavan työvoimakoulutuksen sisältö on esitetty tarjouspyynnön liitteenä olevassa koulutuskuvauksessa liite 1. Hankintayksikkö on valinnut kokonaistaloudellisesti edullisimman (paras hinta-laatusuhde) yhden (1) toimittajan, jonka kanssa on tehty hankintasopimus. Kokonaistaloudellisuuden arviointikriteerit on esitetty tarjouksen liitelomakkeella 2. Hankintayksikkö varaa itselleen oikeuden olla hankkimatta kaikkea tässä tarjouspyynnössä esitettyä koulutusta tai hankkia vain osan jostakin tietystä tarjouksesta. Tarjouspyynnön perusteella tehtävien hankintojen määrä toteutuu talousarviovuonna käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 059-131001

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
1398/A30/2018
Nimi:
Metsäalan koulutus, minustako metsäalan osaaja?

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
12.9.2018
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:2
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:0
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:2
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Lappia-Koulutus Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1020713-6
Postiosoite:Urheilukatu 6
Postinumero:95400
Postitoimipaikka:TORNIO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Kemi-Tornion seutu (S192)
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:64013.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
26.3.2019
«« Takaisin