«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus (Tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen):
Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy : Snellmaninkatu 10 peruskorjaus, projektinjohtourakka

27.03.2019 17:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-006769
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 062-144004

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämän ilmoituksen tarkoituksena on tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2267512-1
Postiosoite:Fabianinkatu 33
Postinumero:00014
Postitoimipaikka:Helsingin yliopisto
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Henri Jyrkkäranta
Puhelin:+358 2941911
Sähköpostiosoite:henri.jyrkkaranta@helsinki.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.helsinki.fi/fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjojen saantia on rajoitettu. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=230287&tpk=0290ee97-6571-4f0f-a33c-a65f9311851e
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Snellmaninkatu 10 peruskorjaus, projektinjohtourakka
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakentamiseen liittyvät palvelut. (71500000-3)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy kilpailuttaa Snellmanninkatu 10 sijaitsevan kiinteistön peruskorjauksen projektinjohtourakan. Kiinteistö on valmistunut 1878. Edellinen peruskorjaus on tehty 1996. Rakennuksen julkisivut on kunnostettu 2015. Rakennuksen suojeluluokka on S1. Rakennuksesta korjataan yleispätevää ja muuntojoustavaa toimistotilaa yliopiston toimintaa varten niin, että tilat ovat terveelliset, turvalliset ja tarkoituksenmukaiset. Tiloihin tulee pääosin tavanomaiseen toimistotyöskentelyyn tarkoitettuja työpisteitä sekä näihin liittyviä aputiloja (mm. kokous- ja taukotilat). Rakennuksen esteettömyyttä ja saavutettavuutta parannetaan. Kohteen rakennusluvan hakuprosessi käynnistetään heti suunnittelun alkuvaiheessa. Rakennuksen laajuus: Hyötyala 1.130 m2 Huoneistoala 1.419 m2 Bruttoala 2.356 m2 Tilavuus 7.800 m3

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Snellmaninkatu 10, Helsinki

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinta toteutetaan neuvottelumenettelyllä. Ensiksi julkaistaan ilmoitus hankinnasta, johon kaikki halukkaat toimittajat voivat pyytää saada osallistua. Neuvotteluvaiheeseen valitaan kolme (3) urakoitsijaa, jollei soveltuvia ehdokkaita ole vähemmän. Ainoastaan valitut ehdokkaat voivat tehdä tarjouksen. Neuvottelumenettelyn valinnan perusteena on rakennuksen rakennushistoriallinen arvo. Rakennussuojelun näkökulma huomioidaan suunnittelussa ja rakennusteknisten ratkaisujen valinnoissa. Teknisten järjestelmien toteutuksessa tavoitteena on energiakulutuksen hyvä hallinta ja energiatehokkuuden parantaminen sekä muunneltavat järjestelmät. Talotekniset järjestelmät ja asennukset uusitaan pääosin ja nykyisiä reittejä hyödyntäen. Kohteen rakennustyöt on tarkoitus aloittaa loppuvuodesta 2019. Toteutus- ja suunnitteluaikataulu laaditaan myöhemmin. Korjaustyöt kaikilta osin on määrä olla valmiina loppuvuodesta 2020. Lopullinen aikataulu varmistuu urakoitsijan valinnan jälkeen.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Urakkamuoto on projektinjohtourakka tavoitebudjetilla sisältäen talotekniset urakat (LVIJS). Urakkaan alistetaan sivu-urakoiksi rakennuttajan hankintana turva- ja rakennusautomaatiourakka. Suunnittelutyö käynnistyy kesäkuun alussa. Projektinjohtourakoitsija ohjaa suunnittelua kustannus- ja aikataulunäkökulmista yhteistyössä tilaajan ja rakennuttajan kanssa.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
6.5.2019

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Yrityksen tulee toimia Suomen lakien ja asetusten mukaisesti sekä olla perehtynyt erityisalansa määräyksiin. Yrityksen tulee täyttää ESPD-lomake hakemuksen yhteydessä sekä täyttää tilaajavastuulain mukaiset edellytykset. Tarkemmat vähimmäisvaatimukset ja valintaperusteet esitetään tarjouspyyntöaineistossa.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Yrityksen tulee olla luottokelpoinen ja tulee toimittaa myöhemmin pyydettävät todistukset ja selvitykset. Esim. Suomen Asiakastiedon tai vastaavan luottoluokitusraportin luottoluokka on vähintään A tai vastaava.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Yrityksen tulee toimia Suomen lakien ja asetusten mukaisesti sekä olla perehtynyt erityisalansa määräyksiin.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti. Toteutusorganisaatio osallistuu neuvotteluihin. Urakoitsija toimittaa toteutusorganisaatiokaavion osallistumishakemuksen liitteenä. Neuvotteluvaiheessa käsitellään aikataulua, suunnitteluratkaisuja ja kustannuksia.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Urakkasopimus tehdään lomakkeelle RT 80327.

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.5) Sopimuksentekomenettelyn suunniteltu alkamispäivä:
2.9.2019

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
26.3.2019
«« Takaisin