«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Muutosilmoitus (Julkiset hankinnat):
Espoon kaupunki : Yksityisen palveluntuottajan hankinta Espoon kaupungin terveysasema-hankkeeseen

22.03.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-006087
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 059-137382

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Espoon kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0101263-6
Postiosoite:PL 640
Postinumero:02070
Postitoimipaikka:ESPOON KAUPUNKI
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hankinta@espoo.fi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.espoo.fi

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Yksityisen palveluntuottajan hankinta Espoon kaupungin terveysasema-hankkeeseen
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Terveyspalvelut. (85100000-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Hankinnan kuvaus sopimuksenteon ajankohtana:

Espoon kaupunki on kilpailuttanut terveysasemapalvelujen tuottamisen Suvelan ja Tuomarilan alueelle (asianumero 3875/2012). Espoon perusturvajohtaja valitsi päätöksellään 14.12.2012 § 56 palveluntuottajaksi Mehiläinen Terveyspalvelut Oy:n, jonka hallinnoimissa tiloissa palvelu tuotetaan. Alkuperäinen sopimuskausi oli 6.5.2013 – 5.5.2018 sisältäen kahden vuoden option. Sopimusta on jatkettu perusturvajohtajan sopimusmuutosta koskevalla päätöksellä 26.2.2018 § 5 asianumero 949/2018 ja sopimus on voimassa 30.5.2019 saakka. Tämän sopimusmuutoksen arvo oli 1 600 000 euroa (alv 0 %).

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:6.5.2013 - 30.5.2019
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Tätä sopimusta koskeva ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2012/S 123-456789

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
3875/02.08.00/2012
Nimi:
Yksityisen palveluntuottajan hankinta Espoon kaupungin terveysasema-hankkeeseen

V.2) Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

V.2.1) Sopimuksen / käyttöoikeussopimuksen tekemistä koskevan päätöksen päivämäärä:
6.5.2013
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Mehiläinen Terveyspalvelut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1723156-9
Postitoimipaikka:00270 Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:9600000 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

IV.2.1 -kohdassa ilmoitettu TED-numero ei ole todellinen koska tästä vuonna 2012 laaditusta sopimuksesta ei olla tehty jälki-ilmoitusta

Kansallinen Hilma-ilmoitus 2012-056324 on julkaistu 21.9.2012 11:02 nimellä Yksityisen palveluntuottajan hankinta Espoon kaupungin terveysasema-hankkeeseen.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
21.3.2019

VII kohta: Muutokset sopimukseen/käyttöoikeussopimukseen

VII.1) Hankinnan kuvaus muutosten jälkeen

VII.1.1) Pääasiallinen CPV-koodi
Terveyspalvelut. (85100000-0)
VII.1.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
VII.1.4) Kuvaus hankinnasta

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 23.8.2012 § 84 päättänyt Espoontorin eli Suvela ja Tuomarilan alueen terveysasemapalvelujen hankinnan periaatteista.

Espoon kaupunki on 26.2.2018 tehdyssä päätöksessään suunnitellut uuden kilpailutuksen valmistelun Espoontorin terveysasemapalvelujen tuottamisesta. Uuden sopimuksen oli tarkoitus tulla voimaan 1.6.2019.

Nykyiseltä palveluntuottajalta on tiedusteltu 25.2.2019 halukkuutta jatkaa hankintasopimusta Espoon kaupungille voimassa olevin sopimusehdoin 30.4.2020 saakka.

VII.1.5) Sopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai käyttöoikeussopimuksen kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.6.2019 - 30.4.2020
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1400000 EUR
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Mehiläinen Terveyspalvelut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1723156-9
Postitoimipaikka:00270 Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei

VII.2) Tietoa muutoksista

VII.2.1) Muutosten kuvaus:

Espoon kaupunki on 26.2.2018 tehdyssä päätöksessään suunnitellut uuden kilpailutuksen valmistelun Espoontorin terveysasemapalvelujen tuottamisesta. Uuden sopimuksen oli tarkoitus tulla voimaan 1.6.2019.

Espoon kaupungin terveyspalveluissa on kuitenkin tavoitteena lisätä terveysaseman asiakkaan ja alueen asukkaan valinnanvapautta ja laadukkaiden palvelujen kustannustehokkuutta. Terveysasematoiminnassa halutaan selvittää palvelusetelin käyttöönoton mahdollisuuksia. Alustavan suunnitelman mukaisesti nykyisen Espoontorin alueen väestön, ja mahdollisesti erikseen sovittavan muun alueen, asukkaalle myönnetään terveysasematoiminnan palveluseteli.

Terveysaseman palvelusetelin selvitys on käynnistymässä kevään 2019 aikana ja selvitystyön arvioidaan kestävän reilun puoli vuotta. Terveysasematoiminnan toiminnan muiden muutosten yhteensovittamisen vuoksi palvelusetelin käyttöönotto tapahtuu todennäköisesti alkukesällä 2020.

Espoontorin terveysaseman palvelun tuottamisen kilpailuttaminen väliajalle ennen palvelusetelin käyttöönottoa vaatisi merkittäviä resursseja suhteessa lyhyeen sopimuskauteen. Lisäksi toiminnan käynnistäminen mahdollisesti uuden palveluntuottajan kanssa vaikuttaisi palvelujen laatuun ja lisää merkittävästi toiminnan käynnistämisvaiheen kuluja. Espoontorin alueen asukkaiden terveysasematoiminnan jatkuminen keskeytyksettä ja asiakkaiden palvelujen saanti on varmistettava

VII.2.2) Muutosten syyt
Alkuperäisen sopimuskumppanin/käyttöoikeussopimuksen saajan tarve suorittaa lisätöitä tai -palveluja taikka ylimääräisiä tavaratoimituksia (direktiivin 2014/23/EU 43 artiklan 1 kohdan b alakohta, direktiivin 2014/24/EU 72 artiklan 1 kohdan b alakohta, direktiivin 2014/25/EU 89 artiklan 1 kohdan b alakohta)
Kuvaus taloudellisista tai teknisistä syistä ja haitasta tai kustannusten päällekkäisyydestä, jotka estävät sopimuskumppanin vaihtamisen:

Hankintalaki 136.2§ 2kohta sopimukseen voidaan tehdä muutos ilman uutta hankintamenettelyä, jos alkuperäisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisätöitä tai -palveluja, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen sopimukseen, ja jos sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista tai teknisistä syistä ja aiheuttaisi merkittävää haittaa tai kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä hankintayksikölle. Hankintalaki136.3§ 2mom 2 ja 3kohta muutoksen arvo ei saa olla enemmän kuin 50% alkuperäisen sopimuksen arvosta. Perustein alkuperäisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisätöitä ja palveluja, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen sopimukseen, eikä sopimuskumppanin vaihtaminen ole mahdollista taloudellisista ja teknisistä syistä ja aiheuttaisi merkittävää haittaa ja kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä paitsi hankintayksikölle myös yleiselle edulle. Nyt tehdyn ja päätöksen 26.2.18§5 sopimusmuutoksen arvo ei ylitä 50% alkuperäisen sopimuksen arvosta.

VII.2.3) Hinnankorotus
Sopimuksen tarkistettu kokonaishinta ennen muutoksia 9600000 EUR
Sopimuksen kokonaisarvo muutosten jälkeen 11000000 EUR
«« Takaisin